Cookie felhívás

Közlemények


Önkormányzatunk a mai napon elkezdte a szociális szén házhozszállítását.

2022. január 17. 14:49Települési Oltási Akciónap

2022. január 13. 8:10


Települési Oltási Akciónap
Dr. Lázár Magdolna Csilla ziorvos
2022. január 21én 14.0018.00 óráig
2022. január 22.én 10.0018.00 óráig
tart oltási akciónapot, amelyre 2022. január 18ig rjük
jelezzék az oltakozási szándékot az orvosi rendelőben.
telefonszám: 427-378


Települési Oltási Akciónapokkal kapcsolatos tájékoztatás

2021. december 30. 11:07


„Közreműködés kérése Települési Oltási Akciónapok megvalósításában” tárgyú megkeresésére
hivatkozással tájékoztatom, hogy Települési Oltási Akciónapok keretében 2021. január 6. napjától
kezdődően oltási akcióra kerül sor járásközponti oltópontok és a háziorvosi praxisok bevonásával.
Az államtitkári leiratnak megfelelően 2022. január 6. napjától kezdődően minden héten csütörtök péntek-szombati napokon (csütörtökönként: 14:00 – 18:00 óra között; péntekenként: 14:00 – 18:00 óra
között; szombatonként: 10:00 – 18:00 óra között) kell valamennyi járásszékhelyen előzetes
regisztráció és időpontfoglalás nélkül kell az oltási lehetőséget biztosítani.
A járásszékhelyen kórházi oltóponton, illetve szakrendelőkben nyílik lehetőség az oltakozásra az alábbi
időpontokban:
• 2022. január 6-7-8.
• 2022. január 13-14-15.
• 2022. január 20-21-22.
• 2022. január 27-28-29.napján.
Kórházi oltópont:
• Békés Megyei Központi Kórház
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
5600 Békéscsaba, Kórház u. 3.
• Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
5600 Békéscsaba
, Derkovits sor 2., Pf.: 389. Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
E-mail: vezeto@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK; Hivatali kapu: BEMKH, KRID: 202899335Járásközponti szakrendelő oltópont:
• Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (5630 Békés, Körösi Csorna Sándor u. 6-14.)
• Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.)
• Mezőkovácsháza Rendelőintézet- Dr. Csernai Katalin Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
38.)
• Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Fejlesztő Kft. (5720 Sarkad, Béke sétány 6.)
• Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas,
Vasút u. 46-48.)
• Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Rendelőintézet (5521 Szeghalom, Ady E. u. 1/b.)
A fenti oltópontokon valamennyi vakcina rendelkezésre fog állni. (Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm
és AstraZeneca).
Tájékoztatom továbbá, hogy az Országos Oltási Akcióban részt vesz valamennyi felnőtt háziorvos
az alábbi, választható időpontok (alkalmak) szerint péntek-szombati napokon (péntekenként: 14:00 –
18:00 óra között; szombatonként: 10:00- 18:00 óra között):
• 2022. január 7-8.
• 2022. január 14-15.
• 2022. január 21-22.
• 2022. január 28-29.
A háziorvosoknak a fent megjelölt időpontok közül legalább egy alkalommal szükséges Települési Oltási
Akciónapot szervezni, amennyiben több praxisban is dolgoznak, akkor választásuk szerint a 4
alkalomból legalább az egyik alkalommal mindegyik praxisban oltani kell.
Az 5000 fő alatti településeken a háziorvosoknál 3 féle oltóanyag (FTizer, Janssen, Sinopharm)
biztosítása szükséges, melyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően biztosítunk számukra.
A Települési Oltási Akciónapokon első, második körös és a harmadik, ismétlő oltások felvételére is sor
kerülhet, az oltás tényét igazoló dokumentumot minden esetben át kell adni az oltakozónak.
Tájékoztatom, hogy az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján a házi gyermekorvosok
nem vesznek részt a települési oltási akciónapokon.
Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, Tisztelt Polgármester Urat, hogy a települési oltási
akciónapok eredményes lebonyolítását szíveskedjen támogatni azzal, hogy az oltási
helyszínekről és időpontokról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.
A védőoltások beadásában és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységben végzett eddigi
közreműködését ezúton is köszönöm.


Oltási Hét

2021. december 22. 14:55


Tájékoztatom, hogy az Operatív Törzs döntése alapján, 2021. 16a és 18a között újabb oltási akció
kerü
l meghirdetésre, mely során regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül van lehetőség a kórházi
oltópontokon
az oltást felvenni az alábbiak szerint:
2021. december 16. (csütörtök) 14.0018.00 óra,
2021. december 17.(péntek) 14.00-18.00 óra,
2021. december 18. (szombat) 10.0018.00 óra.
jékoztatom továbbá, hogy az ünnepi időszak alatt is lesz lehetőség a kórházi oltópontokon az oltás
felvételére.
A regisztrációhoz és előzetes időpontfoglaláshoz kötött oltás időpontjai a következők:
» 2021. december 24.(péntek) 08.00-14.00 óra,
2021. december 2526. (szombatvasárnap), december 31. (péntek), valamint 2022. január 01
02. (szombat vasárnap) 08.0016.00 óra.
Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy az oltás eredményessége érdekében, településén, a
helyben szokásos módon szíveskedjen gondoskodni az oltá
si akciónapok, illetve az ünnepnapi oltások
lehető
ségének meghirdetéséről.
Segítő közreműködését ezúton tisztelettel megköszönöm.
Békés, 2021. december 16.
Tisztelettel:
Dr Szabó László Károly

hivatalvezető
5630 Békés, Kossuth utca 4., Pf.: 11. Telefon: (+36 66) 795283 Fax: (+36 66) 414043
E
mail: bekes.jaras@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu, www.bekesijarasok.hu


Tájékoztatás

2021. december 22. 14:51


TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. december 27 – 2021. december 31.
között az ügyfélfogad ás szünetel.
Ügyfélfogad ás: 2022. január 3.-án 7.30 órától

BAROMFITARTÓK FIGYELMÉBE!

2021. december 19. 6:44


BAROMFITARTÓK FIGYELMÉBE!
A madárinfluenza házi és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok
elhullásához vezet. Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz. Ennek megakadályozása
és a továbbterjedés kockázatának csökkentése érdekében fontos az alábbi óvintézkedé-
sek betartása:
• A szárnyasokat tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal. Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót védje megfelelő erősségű
madárhálóval felül és oldalról is!
• Az állatokat csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etesse, itassa. A takarmányt és alomanyagot szintén lehetőleg fedett, zárt helyen vagy letakarva tárolja, hogy
a vadmadarak ne férjenek hozzá.
• Fokozottan figyeljen a higiéniai szabályok betartására. A szárnyasokkal való érintkezés
előtt és után alaposan mosson kezet szappannal, bő vízzel.
• Háztáji körülmények között se használja más célra az állatok gondozásakor viselt öltözetet, beleértve a cipőt, csizmát is.
• Mindennap alaposan tisztítsa meg az állatok gondozása során használt szerszámokat,
eszközöket.
• Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, használjon nejlon- vagy gumikesztyűt.
• Új állomány beszerzésekor az újonnan vásárolt állatokat különítse el a már meglévőktől.
• Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttasson el.
FONTOS!
Ha baromfiállományában bármilyen rendellenességet tapasztal,
beteg, vagy gazdasága közelében elhullott madarat talál, mielőbb
értesítse állatorvosát vagy a területileg illetékes járási hivatalt.
Hogyan védekezzünk a
madárinfluenza ellen?
portal.nebih.gov.hu

Tájékoztató

2021. december 19. 6:41


Tisztelt Muronyi Lakosok!
Örö
mmel értesítem Önöket, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére jegyzői nyilatkozat került kiadásra a Murony 46168 sz. útszakasz felújításával kapcsolatban.

Ami azért örömteli a település számára, mert a 47es útra vezető bekötő út belátható időn belül felújításra kerül az Y elágazásig. Amennyiben több információval fogunk rendelkezni, további tájékoztatást adunk.


DAREH Murony, I.negyedév ügyfélfogadási rendje

2021. december 14. 12:53


A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

 ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

– Murony –

– hulladékszállítás –

 

 


Ajándékcsomag

2021. december 14. 12:49


TISZTELT MURONYI! LAKOSOK!
A KARÁCSONYI ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN AZ IDÉN IS MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNÖKET EGY ÉLELMISZER CSOMAGGAL A CSOMAGOKAT AZ IDEI ÉVBEN IS KISZÁLLÍTJUK AZ OTTHONUKHOZ. A KISZÁLLÍTÁS KEZDETE
2021. DECEMBER 20 . HÉTFŐ. ARRA IS LEHETŐSÉGET NYÚJTUNK, HOGY A CSOMAGOKAT ÖNÖK VEGYÉK ÁT
MÉG A HÉTFŐI KISZÁLLÍTÁS ELŐTT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN: 2021.DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 8-16 ÓRÁIG, ÉS 17-ÉN PÉNTEKEN 8-12 ÓRÁIG.
MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS A MAGAM NEVÉBEN IS ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EGÉSZSÉGBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK.
Murony, 2021. december 13.

Szegfű Gábor
polgármester


Mobilcsere program

2021. december 12. 9:26


Októberben nagyszabású mobilkészülékcsere-támogatási programot jelentett be a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (NMHH), melynek keretében a magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes
személyek bruttó 20.000 forintos támogatást vehetnek igénybe, ha a jelenleg használt legfeljebb 3G képes készüléküket 4, vagy 5G-képes eszközre cserélik. A jövő év elején induló támogatási program
célja, hogy azok, akik jelenleg 3G képes mobilkészülékkel rendelkeznek és a jövőben is szeretnének
mobilinternetet használni, egy arra alkalmas készülékkel képesek legyenek továbbra is internetezni.
A 3G szolgáltatás kivezetés pontos idejéről a mobilszolgáltatók döntenek, nyilatkozataik alapján erre
várhatóan 2022-ben kerülhet sor. Mindez összhangban történik a nemzetközi trendekkel: a közel két
évtizedes, eredetileg hangátvitelre létesített 3. generációs mobilhálózatok Európa több országában is
fokozatosan átadják helyüket a nagy sávszélességű, adatátvitelre alkalmas 4G és 5G technológiáknak.
Annak érdekében, hogy ez a technológiai változás minél kevésbé érje felkészületlenül a felhasználókat
és minden magyar állampolgár élhessen a digitális világ és a mobilinternet adta lehetőségekkel, az
NMHH tavasz óta intenzív edukációs kampányban hívja fel a lakosság figyelmét a mobilkészülékek
képességének ellenőrzésére,új készülék vásárlása esetén a 4G-képességfontosságára. A biztonságos
és tudatos mobil internethasználathoz szükséges információk átadását követően jövő évtől a készülékek
cseréjéhez nyújtunk támogatást. Számításaink szerint közei 250 ezer 3G, majd később 2G-képes
készüléket használó állampolgárnak ny újt 20 ezerforintos kedvezményt a hatóság a korszerű, 4G-vagy
5G-képes eszköz vásárlásához. A kezdeményezés a jövő év elején indul,de a karácsonyi vásárlás
miatt különösen fontos, hogy már most felhívjuk a lehetőségre az emberek figyelmét, hogy
tudatos, megfontolt döntést hozhassanak a készülékcseréről.
Arra kérem Önt, hogy a közszolgálati információkat összefoglaló levelem mellékleteként küldött
csatolmányokat legyen kedves megosztani az önkormányzat nyomtatott és elektronikus
platformjain (hirdetőtábla, helyi TV), hogy minél több helyi lakos értesüljön a kedvezményes
készülékcsere lehetőségéről. Célunk, hogy a mobilhasználók megfelelő tudással hozhassanak
tudatos döntéseket a digitális világban Is. Ebben számítunk az Ön aktív támogatására is.