Cookie felhívás

Közlemények


Szennyvíz és illegális hulladéklerakás

2021. május 10. 18:00


Tisztelt Lakosság!
A települést járva
szomorúan tapasztalom, hogy egyre jobban elszaporodott az
utcai árkokba való háztartási szennyvíz kivezetése, és a szilárd hulladék
közté
ren való elhelyezése.
A tavalyi évben két megkeresés történt az Önkormányzat részéről, ami sajnos a
mai napig
nem hozott változást.
Ezúttal felszólítom a Lakosság azon részét, akik a szennyvizet az árokba
vezetik
ki, hogy 2021. június 30ig szüntessék meg ezt a tevékenységet!
A jelzett időpont után fokozottan fogja az Önkormányzat az ellenőrzéseket
végezni
, és közigazgatási b írságot fog kiszabni!
Továbbá b
írság kiszabását fogjuk kezdeményezni az illegális hulladéklerakókkal
szemben is!
Kérem a fentiek tudomásul vételét!
Murony,
2021. jus 10.
Szegfű Gábor
Polgármester


Lomtalanítás Muronyban

2021. május 5. 14:30


A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Muronyban 2021. június 5-én, szombaton, lomtalanítási napot tart.

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 06:00 óráig a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

 

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

 Központi ügyfélszolgálat

 Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.:+ 36-66/447-150

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu

Honlap: www.dareh.hu

 


Dareh Ügyfélfogadás

2021. április 28. 20:54


HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az
elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
Email: ugyfeIszoIgalat@grnkft.hu
Telefon: 66/447150
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Murony

hulladékszállítás

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5672 Murony, Földvári utca 1.
Polgármesteri Hivatal épületében
   
Ügyfélfogadási idő:      

2021.május
18.

2021.június
15.
Nap megnevezése
Kedd
Időpont
13:3014:30h
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését :      
Telefonon:
E
mail-ben:
+36/66/447150    
ugyfelszoIgalat@grnkft.hu      

Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 46. (hétfő és szerda: 8:0015:00 h, csütörtök: 7:0019:00 h)
A hulladékszállít ási információkról és ügyint ézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat .
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Zrt .


Vendéglátóhelyek kategorizálásának határideje

2021. március 26. 13:22


Tisztelt Jegyző Asszony / Tisztelt Jegyző Úr!
A 2021. január 1-jén hatályba lépett 634/2020. (XII.22.) Korm. rendelet által módosításra került a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), amelynek értelmében megtörtént a vendéglátó üzlettípusok lehatárolása az aktuális hazai piaci viszonyoknak megfelelően.

A Kormányrendelet 31. §-a szerint a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetében az üzlettípust a kereskedő 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a területileg illetékes jegyzőnek.

2021. január 1-től az új kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén már azzal egyidejűleg kötelező megadni a vendéglátóhely üzlettípust, amennyiben vendéglátási tevékenység folytatására kerül sor.

Az ágazatot súlyosan érintő pandémiás válságot követő sikeres újra indulás támogatásának az érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban: MTÜ) képviseletében kérjük Önöket, hogy valamennyi, az illetékességi területén működő vendéglátóhely üzemeltető figyelmét hívja fel írásban a bejelentési kötelezettségre. A hatályos járványügyi korlátozásokat figyelembe véve, az ügyfélfogadás korlátozásait szem előtt tartva időt vesz majd igénybe a vállalkozások átsorolása, ezért is kérjük szíves közreműködésüket a folyamat elindításában.

A Kormányrendelet által meghatározott üzlettípusok bejelentésével kapcsolatos, az MTÜ-höz beérkezett leggyakrabban feltett kérdésekre adható válaszokat a https://mtu.gov.hu/cikkek/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-vendeglatohelyek-uj-tipus-szerinti-besorolasarol-2224 oldalról letöltheti.

Együttműködését köszönöm!
Tisztelettel,

Könnyid László
turizmusszakmai vezérigazgató-helyettes
Magyar Turisztikai Ügynökség


Ünnepi hulladékszállítási rend Muronyban

2021. március 2. 12:37


 

 

 

Ünnepi hulladékszállítási rend Muronyban

Tisztelt Ingatlanhasználók!

 

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Muronyban a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontja a húsvéti ünnepektől függetlenül, a naptárnak megfelelően, 2021. április 02., péntek.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

 

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 


Gépjárműadós Határozat

2021. február 27. 9:03


Lehet, hogy egy kép erről: szöveg


Sertésösszeírás

2021. február 26. 12:13


Az afrikai sertéspestis leküzdése, továbbá a betegség továbbterjedésének megelőzése érdekében
az Országos Föállatorvos 2/2020. számú határozatában
(továbbiakban: OFÁ határozat) előírásra került a
sertések korcsoportonként! összeírása, illetve
a szigorúan korlátozott területen a sertések egyedi
füljelzővel történő megjelölése (cenzus).
Annak érdekében, hogy Magyarország és azon belül
Békés megye háztáji, illetve nagyüzemi
sertésállományait megvédjük az afrikai sertéspestis
által okozott gazdaság: károktól és a jövőben is
megtarthassuk exportpiacainkat szükségessé vált cenzus intézkedéseinek elvégzése.
A fentiek alapján tájékoztatom Tisztelt Címzetes Főjegyző Urat, illetve Jegyző Asszonyt/Urat,
hogy a településen sertéstartók járványügyi ellenőrzését
és felülvizsgálatát a szolgáltató állatorvosok fogják
végezni 2021 . március 31-ig bezáródóan.
Békéscsaba, 2021 . február 22.
Tisztelettel:
Dr. Rákóczi Attila
-főigazgató

NAK Tájékoztató

2021. február 14. 12:37


 

 

 

Tárgy: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága és a
Békéscsabai falugazdász iroda székhelyének változása
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatom Önt, hogy 2021. február 22. napjától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Békés Megyei Igazgatósága az alábbi székhelyen folytatja működését:
5600 Békéscsaba, Csaba utca 3.
A megyei székhelyi falugazdász iroda ugyanezen helyszínen látja el támogatói,
tanácsadói feladatait.
A jövőben is állunk szíves rendelkezésükre!
Békéscsaba, 2021. február 11 .
Tisztelettel:
Dr. Kulcsár László sk.
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Békés Megyei Igazgatósága


Az egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek bejelentése hirdetmény

2021. január 27. 16:23


FELHÍVÁS

Az egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A bejelentéshez az alábbi felületen található nyomtatvány:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok

 

A 4. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

–          Fő terméktípusa: Melegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.
  1. Büfé
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Cukrászda
Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Italüzlet, bár
Fő terméktípusa: Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Zenés-táncos szórakozóhely
Fő terméktípusa: Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.).
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5629 – Egyéb vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.
  1. Gyorsétterem
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik.
  1. Rendezvényi étkeztetés
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés
Üzemeltetés típusa Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Alkalmi vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
  1. Mozgó vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

Sós Ádám kirendeltségvezető


HIRDETMÉNY

2021. január 11. 10:20