Cookie felhívás

Közlemények


Kutyaoltás

2022. június 17. 14:51


H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük Murony Község lakosságát, hogy

 

  1. JÚLIUS 08-án 16-18 óráig

 

a Polgármesteri Hivatal udvarán kutyaoltás lesz. Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

 

Oltás ára:            4 800.-Ft/kutya

Féreghajtó:            100.-Ft/10 kg

Mikrochip:        4 500.-Ft/kutya

Új oltási könyv:    500.-Ft/db

 

Pecén  NEM lesz kutyaoltás

Pótoltás:     Murony Polgármesteri Hivatal udvara

  1. JÚLIUS 14-én 14-16 óra

 

Tisztelt Ebtartók!

Az az eb tulajdonos, aki nem a meghirdetett időpontokban tesz eleget az évenkénti eboltási kötelezettségének, az 15 napon belül köteles az oltást bejelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, a változást követő 15 napon belül, a „Változás bejelentő adatlap” kitöltésével írásban bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XI.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.

 

Murony, 2022. június 15.

                                                                 

                                                                                                                             Szegfű Gábor sk.

                                                                                                                                 polgármester

OLTÁS HÁZNÁL

  1. JÚLIUS 08.-án 18.00 óra után (az igényeket 2022. július 06-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy a 427-369 telefonszámon)

Dareh Ügyfélfogadás

2022. június 15. 7:19


A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az
elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Murony –
– hulladékszállítás –
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5672 Murony, Földvári utca 1.
Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:

2022. július 2022. augusztus 2022. szeptember Nap megnevezése Időpont
26. 30. 27. Kedd 14:00-15:00

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon:
E-mail-ben:
+36/66/447-150
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.


Máv Vegyszeres Gyomírtás

2022. június 14. 6:38Tájékoztatjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a MÁV Zrt. területén a 2022. I. vegyszeres
gyomirt
ási tevékenység 2022.05.16-tól műszaki okok miatt előreláthatólag 2 napig
szü
netel.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Szeged
Szeged, 2022.05.23.
2.
ÜdvözIett^720 Szeged, Tisza yfos-kTt.
Mondi Miklós
igazgat
ó
2830.
6 f . lA .
MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
6720 Szeged,Tisza Lajos krt. 28-30. Postacím: 6701Szeged Pf. 425. Telefon: +36 (62) 542-910 Fax:+ 36 (62) 542-911
Fővárosi T
örvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272


Óvodatej Program

2022. június 9. 6:11


Murony Község Önkormányzata az óvodaés iskolatej programban beérkezett szállítói
aj
ánlatok vonatkozásában az alábbi rangsort alakítja ki:
Happy Tejtermék Kft. 5600 Békéscsaba, Kisrét 86.
Murony, 2022. június 8


Nyári Népművészeti Táborok Békéscsabán

2022. május 14. 9:15


FELHÍVÁS
NYÁRI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK BÉKÉSCSABÁN
III. ALKALOMMAL RENDHAGYÓ FORMÁBAN
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány,
különböző partnerszervezetekkel közösen, 1989 óta szervez nyári népművészeti táborokat,
amelyet az idén 33. alkalommal szerettünk volna a szokott, hagyományos formában
megrendezni. Sajnos a koronavírus járvány és talán a mi óvatosságunk is, ezt ismét
megakadályozta.
Így idén is hasonlóan az elmúlt évekhez, a foglalkozások helyszínét áttettük az egyesületünk
alkotóházába – Békéscsaba, Orosházi u. 32. Úgy gondoljuk, hogy kisebb csoportokba
szerveződve jobban be tudjuk tartani a vírus elleni óvintézkedéseket is.
Terveink szerint júliusban négy héten keresztül táborozunk, vagyis július 04-tól folyamatosan
hirdetünk gyermekek és fiatalok részére népi kézműves foglalkozásokat, a felnőtteknek
kézműves képzéseket, műhely foglalkozásokat.
Mind a gyermekek, fiatalok, mind a felnőttek együttlétének célja a tárgyformálás, a népi
kismesterségek tudásátadása.
A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még
ismeretlen területeivel, illetve a meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik.

JELENTKEZÉSI LAP – 2022 nyári tábor

Adatkezelési tájékoztató

 


Településrendezési Eszköz módosítása

2022. május 5. 17:24Lomtatlanítás

2022. május 5. 17:23


LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – lakossági ügyfelek részére
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Muronyban 2022. június 16-án csütörtökön, lomtalanítási napot tart.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el.
Kérjük, hogy a lomokat, reggel 6:00 óráig, a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Dió Tájékoztató

2022. május 5. 17:22


FELHÍVÁS

Akar Ön több diót szüretelni?

Növényvédelmi tájékoztatót tart ebben a témában az érdeklődőknek Farkas János növényvédelmi szakmérnök

2022. május 9-én 18.00 órai

kezdettel a Művelődési Házban.


Óvoda Ajánlatkérő

2022. április 28. 8:42


Murony Község Önkormányzata, mint fenntartó ajánlattételi felhívást tesz közzé a
fenntartásában működő, érvényben lévő rendelet előírásainak megfelelő en az alábbi
intézmény számára a 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025-ös tanévekben óvodatej biztosítása
céljára.
Az ajánlatkérő
Murony Község Önkormányzata, 5672 Murony, Földvári utca1.
Az ajánlattétel tárgya
A rendeletben meghatározottak szerint óvoda- és iskolatej biztosítása az alábbiak szerint, az
alábbi intézményben:
intézmény neve
Intézmény címe
OM azonosító
Muronyi Önkormányzati Óvoda
5672 Murony, Arany János utca 3
202541
termékkör teljes/félzsíros tej
gyümölcsdarabos joghurt
ömlesztett sajt
Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje
Az ajánlatot formailag és tartalmilag az érvényben lévő rendeletben meghatározottakkal
összhangban kell elkészíteni.
Egyéb rendelkezések: Az ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a bármikor módosíthatja
(bármely pl.: adat, jogszabály stb.), valamint elállhat az ajánlatkéréstő l.
Az ajánlat beadásának helye: Murony Község Önkormányzata, 5672 Murony, Földvári utca 1.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2022. május 10 . 9:00 óra
Az ajánlatot zárt borítékban,egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírással ellátva,
valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani a fenti címre. A borítékra kérjük ráírni:
„Óvodatej”, továbbá a pályázó nevét és címét.
Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Murony Község Önkormányzata, 5672 Murony, Földvári utca 1.; 2022. május 10. 09:00 óra,
melyre ezúton hívjuk meg az ajánlattevő ket.
Murony, 2022. április 28.

Útfelújítás

2022. április 21. 13:44


Tisztelt Muronyi Lakosok!
A
kormany.hu oldalra kikerültek a Magyar Falu Program nyertes pályázatai.
Öröm mindannyiunk számára., hogy az útfelújítási pályázati forrásból 19 999 999.Ft vissza
nem té
rítendő támogatásban részesül településünk.

Szegfű Gábor
polgármester