Skip to main content

Máv Vegyszeres Gyomirtás

2024. április 19. péntek

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2024. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket – a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján – a területileg illetékes TPLO készti el. A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kisérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest, Debrecen és Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja. A PTI Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata. Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége. Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog és ‘C’ kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata. Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetezős gyomirtást nem végeznek.

MÁV vegyszeres gyomirtás