Skip to main content

HIVATÁSOS GONDNOKI KÉPZÉST SZERVEZ

2024. február 8. csütörtök

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, József Attila utca 2–4., Pf.: 389. Telefon: (+36 66) 795-622 Fax: (+36 66) 622-001
E-mail:
gyamhivatal@bekes.gov.hu Honlap: https://kormanyhivatalok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEK GYIF SZGYOO; Hivatali kapu: BEMKH GYIF, KRID: 725774741
A Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális, gyámügyi és Oktatási Osztálya
HIVATÁSOS GONDNOKI KÉPZÉST SZERVEZ
2024. március 18-19., 25-26. és április 2. napokon
A képzés helyszíne: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Beliczey terem)
A képzés időtartama: 28 óra
(Nem bocsátható vizsgára, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott)
A képzés célja: Hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személyek képzése,
melynek keretében megfelelő ismeretek nyújtása a cselekvőképességet
részlegesen korlátozó és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság
alá helyezett természetes személyek tekintetében, személyi- és vagyoni
jogaik, megfelelő érdekvédelmének ellátásához.
Vizsga:
írásban 1 óra időtartamban, 2024. április 2. napján
Segédanyagok: az előadások vázlatát elektronikus úton megkapják a résztvevők

A képzés költsége: 5.000.- Ft/fő (Békés Vármegyei területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
személyek részére)

30.000.- Ft/fő (Békés Vármegye területén bejelentett lakóhellyel nem
rendelkező személyek részére) A képzés díját a Békés Vármegyei
Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlaszámára –
„hivatásos gondnoki képzés 2024. jelentkező neve” közlemény feltüntetése
mellett – banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízás útján van
lehetőség befizetni.
Jelentkezés: A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezés lap Békés Vármegyei
Kormányhivatal részére történő benyújtásával lehet. Elektronikus úton a
gyamhivatal@bekes.gov.hu e-mail címre, vagy postai úton az 5600
Békéscsaba, József Attila utca 2-4. címre.
A képzésen való részvétel feltétele:
A képzésen az a természetes személy vehet részt, aki jelentkezési lapjának
megküldésekor másolatban, majd a képzés első napján eredeti okirattal
igazolja, hogy

-legalább
rendelkezik,
középfokú iskolai végzettséggel (érettségi bizonyítvány)

-a képzés díját előzetesen megfizette,
-továbbá a képzési szerződés a képzés megkezdése előtt aláírja
Jelentkezés és a képzés díjának befizetési határideje
: 2024. március 12.
2
A képzésen résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről TANÚSÍTVÁNYT kapnak.
A kormányhivatal a képzésen eredményesen részt vett személynek, a gyermekek védelméről és gyámügy
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 102. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, valamint a
tanúsítvány eredetivel mindenben megegyező másolatát, annak nyilvántartásba vétele és sorszámmal történő
ellátása érdekében megküldi a nyilvántartást vezető szervnek.
A képzéssel kapcsolatban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály,
Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztályán
Dr. Kerekes Éva gyámügy szakügyintéző, kormánytisztviselő a
06-66-795-617 telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére.
Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a képzés indítása legalább 12 fő jelentkezése esetén történik.
Békéscsaba, 2024.

 

Hivatásos gondnoki képzés jelentkezési lap