Skip to main content

Csapadékvíz-elvezetés és burkolatépítési ill. felújítási munkák Muronyban

2023. március 1. szerda

Kedvezményezett: MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Csapadékvíz-elvezetés és burkolatépítési ill. felújítási munkák Muronyban
Támogatás összege: 149 millió forint

PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom részletezése

1. Kékinfrastruktúra fejlesztési projektelem
A csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztéssel érintett utcák: Ady Endre utca, Petőfi utca, Duna utca,Szarvasi utca, valamint Fő utca.
A projekttel érintett csatornaszakasz teljes hossza 1.495 m, melyből
Burkolt csatorna: 36m
Áteresz: 314m
Földmedrű rekonstrukció: 1.145m.

A vízi létesítmény helye:
Murony belterület: Az építéssel érintett ingatlan helyrajzi számai: 226, 241, 270, 295, 308, 216/1, 325, 368, 370, 453/3, 083, 072/3, 453/4 hrsz.

A tervezett vízi létesítmény célja a területére hulló csapadékvíz elvezetése, kezelése. A közterület beépítettsége szükségszerűvé tette a csapadékvíz kezelését.A nyomvonalak elrendezése igazodik a helyszínrajzi adottságokhoz. A meglévő csapadékvíz hálózat rekonstrukciója került megtervezésre a vízállásos területek többlet víztelenítésével.

Befogadó: Gyuriréti-csatorna

A megvalósítás során a pályázó szem előtt tartja a keletkezett csapadékvizek helyben tartását az
alábbiak szerint:

– A vízgyűjtő területet és a vízmennyiséget a közterületekre, valamint azok közvetlen környezetére korlátoztuk. Ezzel is csak a veszélyeztetett szűk utcákban keletkező vízmennyiség kerül elvezetésre. A lakóingatlanok hátsó kertjeiben a csapadékvíz helyben tartását vettük számításba.

– A tervezett csatornák közterületen helyezkednek el. Az építés megkezdésekor a már meglévő, nyomvonalat keresztező közműveket, kizárólag kézi földmunkával, első lépésben fel kell tárni.

– A keletkezett csapadékvíz a tervezet csatornákon keresztül a befogadóba gravitál. Az átnézeti helyszínrajz szerinti földmedrű csatornák rekonstrukciója valósul meg. A kapubejárók 56 ingatlan előtt átépülnek. Útátvezetés tervezetten kilenc helyen szükséges. Mindösszesen 1.495 m hosszú csatorna valósul meg.

2. Közterületek burkolatépítési ill. felújítási munkái projektelem

A projektelem az alábbi tevékenységekből áll:

2.1. A Szarvasi utcával párhuzamosan a Békési utca és a temető közötti szakaszon járdaépítés (Murony 216/1 hrsz.)

hossza: 544 m
szélessége:2,0 m
oldalesés: 2,5% egyoldali
padka szélesség: 1,0 m erősített padka
padka oldalesés: 5%
Pályaszerkezete
– 15 cm C30 beton hálós vasalással
– 20 cm homokoskavics ágyazat
– 15 cm meszes talajstabilizáció
– M-2 min. töltésanyag

2.2. Duna utcában szakaszos járdafelújítás (Murony 256 hrsz)

hossza szakaszos felújításban: 145 m
szélessége:1,0 m
oldalesés: 1,0% egyoldali
Pályaszerkezete
– 12 cm C30 beton, bejárókban hálós vasalással
– 10 cm homokoskavics ágyazat

2.3. Rákóczi utcában szakaszos járdafelújítás (Murony 143 hrsz.)

hossza szakaszos felújításban: 700 m
szélessége:1,0 m
oldalesés: 1,0% egyoldali
Pályaszerkezete
– 12 cm C30 beton, bejárókban hálós vasalással
– 10 cm homokoskavics ágyazat

2.4. Szarvasi utca temető bejáró melletti részén egy, a személygépkocsik parkolására is alkalmas rendezett közterület kialakítása (Murony 216/1 hrsz.)

hossza: 7,5 m
szélessége:5,0 m
Pályaszerkezete
– 25 cm FZKA útalap
– 20 cm homokoskavics ágyazat
– geotextília
A szórt alapot kiemelt szegéllyel kell körbevenni.

Összesen 1.970,5 m2 burkolat építés, ill felújítás valósul meg.

A projekt kezdete: 2023.03.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00065

Letölthető változat >>>