Cookie felhívás

Közlemények

Tűzvonalban

2023. február 8. 8:06


Tűzvonalban

TŰZVONALBAN
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hírlevele
2023. I. szám
„A tűzállóság nem azt jelenti, hogy nem üt ki a tűz, hanem hogy ki tudod védeni.”
Lakástüzek
• Napjainkban emelkedik a lakástüzek száma és az
emberek viselkedése, magatartása nem minden
esetben megfelelő a keletkező tűzesetek során.
• A 2022-es évben országosan összesen 7414
lakástűzhöz riasztották a katasztrófavédelem
tűzoltóegységeit, ami 3%-al több mint a 2021-es
évben. A lakástüzekben 92 ember vesztette életét,
hat emberrel több, mint az előző évben. 635 ember
sérült meg, többségük a belélegzett füst miatt. A
lakástüzek eloltásához 14 636 tűzoltógépjárművet
riasztottak.
• A tüzek pontos keletkezési helyének, okának és
idejének tisztázása érdekében 327 lakástűz után
indult tűzvizsgálat, 158 otthon viszont szándékos
gyújtogatás miatt gyulladt ki, ami 13%-os
csökkenést jelent. A tűzvizsgálatok azt mutatják,
hogy a legtöbb lakástűz emberi tevékenységgel
függ össze, oka sok esetben emberi mulasztás,
gondatlanság. A legtöbb lakástűz nyílt láng
használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési
hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető
vissza. A lángok leggyakrabban kéményben,
konyhában, hálószobában, tárolóban illetve
nappaliban csapnak fel.

lákástüzek száma halálos esetek száma sérülések számaLakástüzek
• A tűz keletkezése szempontjából a
konyha az egyik legkockázatosabb
helyiség.
• A sütés, főzés természetéből fakadóan
tűzveszélyes tevékenység, és mint ilyen,
kiemelt veszélyforrásnak tekinthető,
hiszen például súlyos
következményekkel járhat, ha a
tűzhelyen felejtett zsiradék túlhevül és
meggyullad. Egy-egy ilyen eset
alapvetően az emberi figyelmetlenségre
vezethető vissza, ezért főzés közben
figyeljünk oda.
• A tűzhelyen felejtett étel gyorsan tüzet
okozhat, a lángok pedig tovább
terjedhetnek a gyúlékony anyagokra.
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a
tűzhelyen lévő ételt.

• Ha elhagyjuk az otthonunkat, zárjuk el a
gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet.
• A konyhában meggyulladt olajat, ne
próbáljuk meg vízzel eloltani!
• Legegyszerűbb megoldás, ha az égő
zsiradékot fedővel letakarjuk, így az égés
azonnal megszűnik.
• A konyhába tartsuk készenlétben olyan
tűzoltó készüléket, amellyel a
konyhában/lakásban keletkező kisebb tűz
eloltása, megfékezése biztonságosan
kivitelezhető.
• A kereskedelmi forgalomban kapható
lángmentesített takaróval fedjük le az égő
edényt.
• Amennyiben tüzet vagy füstöt észlelünk,
értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es
segélyhívó telefonszámon.
Tűzoltó készülék otthonra!
• Legyen alkalmas az otthonunkban előforduló tüzek eloltására!
• Könnyen tudjuk kezelni!
• Magyar nyelvű leírással rendelkezzen!
• Legyen könnyen hozzáférhető helyen elhelyezve!
• Használat után, vagy felülvizsgálati idő lejáratár követően gondoskodjon a felülvizsgálatról, vagy
töltésről!

Elektromos tüzek
• Mindennapi életünk tele van elektronikus
eszközökkel és szerkezetekkel. Használatuk
annyira megszokott, hogy a legtöbb esetben
észre sem vesszük, hogy minden elektromos
energiát felhasználó és azt továbbító eszköz
tüzet okozhat. Az elektromos tüzek növekvő
tendenciát mutatnak a tűzokok között.
• Minden olyan eszköz vagy szerkezet, amely
elektromos energiát használ és továbbít, hőt
termel. Fontos megjegyezni, hogy ez nem
csak azokra a készülékekre vonatkozik,
amelyek rendeltetése a hőtermelés (pl.
vasaló, elektromos tűzhely). Az elektronikus
eszközök (pl. TV) és az elektromos hálózat
részét képező alkatrészek (pl. konnektor)
szintén hőt termelnek. Ügyelni kell a
keletkező hő elvezetésére, mert a készülék
műanyag részei vagy a környezetben lévő
éghető anyagok túlmelegedhetnek és
meggyulladhatnak.

• Az elektromos berendezések nagy része műanyag
alkatrészekből áll, amelyek égéstermékei erősen
mérgezőek. A (legtöbb esetben PVC-ből készült)
szigetelés égésekor nagy mennyiségű korom
keletkezik. A keletkező korom és füst sokkal
nagyobb területet borít be, mint maga a tűz, és a
nehezen hozzáférhető helyeken is áthatol. A tűz
során keletkező korom elektromosan vezetőképes.
A korom a tűznek közvetlenül nem kitett
elektromos berendezések meghibásodását is
okozhatja.
• A szabálytalan villanyszerelés miatt keletkezik a
legtöbb elektromos tűz. Sok esetben szabálytalan
toldás vagy kötés van a vezetéken kialakítva, de a
figyelmetlenség miatt is bekövetkezhet a baj, pl:
több hosszabbító egymásba kapcsolása.
• Az elektromos tüzeket kellő odafigyeléssel meg
lehet előzni. Pár példa: szabályos, rendeltetésszerű
használat, karbantartás, felülvizsgálatok
elvégeztetése.

Többlakásos lakóépületek tűzvédelmi követelményei
Tűzoltó készülékek
• Lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő
üdülő céljára szolgáló építményekben nem kell készenlétben
tartani
• Ha a gépjárműtároló, valamint a tárolóhelyiség csak a
lakóépületet szolgálja ki, akkor nem szükséges tűzoltó
készüléket elhelyezni
• Ha a gépjárműtárolót, vagy a tárolóhelyiséget egy
gazdálkodó szervezet üzemelteti, akkor már szükséges

Propán-bután gázpalack
• Lakóegységenként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg
töltettömegű PB gázpalack használható és tárolható
• Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél
magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a
tartószerkezet összeomlását idézheti előTöbblakásos lakóépületek tűzvédelmi követelményei
Tárolás lakásban és garázsban
• Egy lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, valamint
aeroszol és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes
osztályba tartozó folyadék tárolható
• A lakóépülethez tartozó gépjárműtároló helyiségben a
gépjárművekbe épített üzemanyagtartályon kívül legfeljebb
5 liter éghető folyadék tárolható parkolóállásonként és
tárolóhelyiségenként
Segédmotorok elhelyezése a közös helyiségekben
• A segédmotoros kerékpár a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet alapján
nem minősül gépjárműnek
• Elhelyezésére a lakóépület tárolási rendeltetésű
helyiségeiben van lehetőség
Többlakásos lakóépületek tűzvédelmi követelményei
Éghető anyagok és nagyméretű tárgyak elhelyezése
• Lakáson kívüli közlekedőkön és lépcsőházakban éghető
anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem
helyezhetőek el
• Növények oly módon helyezhetőek el a lakáson kívüli
közlekedőkön, lépcsőházak pihenőin, ha a menekülési
útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le
• Installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb,
nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével
összefüggő tárgyak az épület közlekedőin, menekülési
útvonalain elhelyezhetőek, ha az érintett fal vagy padló
felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le
• Az installációk, dekorációk és egyéb anyagok a menekülésre
számításba vett közlekedőkben, a nem füstmentes
lépcsőházakban, valamint a pinceszinti helyiségekben a hő-
és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatjákTöbblakásos lakóépületek tűzvédelmi követelményei
Vagyonvédelmi rácsok
• Közlekedőn beépített ajtókat, lezárásokat abban az esetben lehet
bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a menekülés
irányából a nyitás lehetőségét (érintett területről menekülő összes lakó
rendelkezik kulccsal)
• Nem zárhatja el a beépített tűzvédelmi berendezés, hő- és füstelvezető,
füstelvezető rendszer kézi vezérlését, működtető szerkezetét,
tűzvédelmi felszerelést (fali tűzcsap, tűzoltó készülék), villamos
berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét
• Nyitott állapotban sem szűkíthetik le a kiürítésre szolgáló útvonalat
• Üzemszerű zárva tartása csak akkor valósítható meg, ha a nyitása a
menekülés során manuálisan, segédeszköz nélkül lehetséges, kivéve ha
kulcsdoboz kerül kihelyezésre
• Kulcsdoboz elhelyezése az alábbi esetekben lehetséges:
 Az ajtón egyetlen zár van, melynek kulcsát a kulcsdoboz
tartalmazza
 A kulcsdobozt az ajtótól legfeljebb 0,5 m távolságra és biztonsági
jellel megjelölve, a menekülő személyek számára elérhető helyen
helyezik el
 Az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő
www.langlovagok.huTüzelőanyag tárolás szabálya!
Ne így!
A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint
a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell
megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb
hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen
az éghetőanyagra gyújtási veszélyt.A belvízi veszélyek
A belvíz hazánk egyik komolyabb veszélyeztető tényezője. A belvizet okozhatja a talajvíz szintjének
emelkedése, de ami hazánkban többször fordul elő, hirtelen nagy mértékű csapadék lehullása is. A
klímaváltozás hatásaként hazánk időjárása, így a csapadékeloszlás is egyre kiszámíthatatlanabb. A
településeink egyre modernebb csapadékvíz-elvezető rendszerrel rendelkeznek, ám az esetlegesen óránként 50
mm-t meghaladó csapadékmennyiségre nem lehet ezeket a rendszereket méretezni.
Mit tehet a lakosság a belvíz elkerülése
érdekében?
• Jó, ha tudjuk, hogy a legtöbb település
önkormányzati rendelete szerint az ingatlanunk
előtt futó, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és
annak átereszének tisztán tartása az ingatlan
tulajdonosának felelőssége.
• A csapadékvíz-elvezető árok rézsűjének
(oldalának) gyomirtóval, vegyszerrel való
kezelése tilos, mert így a lehulló csapadék a
földet belemossa, ezáltal az feliszapolódik, és
így nem tudja ellátni funkcióját.
• Amennyiben a nagy mennyiségű csapadék
heves széllel, esetleg jéggel is is társul,
ellenőrizzük a lakókörnyezetünkben lévő
csatornafedeleket. Ezeket eltömíthetik a
lehullott levelek, megakadályozva a víz
lefolyását.
• Figyeljük a meteorológiai előrejelzéseket!

Műtrágyák közúti szállítása
A szilárd és folyékony műtrágyák nem tűzveszélyesek, azonban egy baleset során
keletkezett járműtűz esetén bekövetkező bomlásuk súlyosbítja a következményeket
és nehezíti a mentésben résztvevők munkáját. Ennek megelőzése érdekében:
• a veszélyes áruként besorolt műtrágyát a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó
szabályzat (az ADR) előírásai szerint, vagy a mezőgazdasági vontatóval vont pótkocsival
történő szállításkor:
• a gépjármű és a pótkocsi/félpótkocsi, továbbá a mezőgazdasági vontató megengedett
együttes tömegéhez előírt, üzemképes porraloltó tűzoltó készülék(ek)kel kell ellátni;
• a gépjárművet, pótkocsit/félpótkocsit, a mezőgazdasági vontatóval vont pótkocsit jelölni kell;
• a gépjárművet és a mezőgazdasági vontatót az előírt biztonsági felszerelésekkel kell ellátni;
• a gépjármű, a mezőgazdasági vontató vezetőjének (és egyes esetekben a személyzetnek)
megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie;
• a gépjármű vezetőjét (és a személyzetet) el kell látni a szállított anyagok tulajdonságainak
figyelembe vételével kiválasztott, megfelelő egyéni védőeszközökkel;
• A szállítást kísérő papírokban szerepelnie kell a műtrágyára vonatkozó adatoknak (UN-szám,
csomagolási csoport, név, mennyiség).
A szabályozás sokrétű, eltérő előírások vonatkoznak a magánszemélyekre, az őstermelőkre és a
vállalkozásokra, sőt bizonyos esetekben mentességek is alkalmazhatók.A részletes, naprakész információkért és szakmai tanácsokért keressék
bizalommal a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkatársait a (66) 549-471-es telefonszámon, vagy a
bekescsaba.kk@katved.gov.hu e-mail címen.