Cookie felhívás

Közlemények

Iskolakezdési Támogatás

2022. szeptember 7. 18:29


TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

 

Tájékoztatom azon muronyi szülőket, akiknek a gyermeke általános iskolába jár, hogy iskolakezdési támogatásra jogosult, ha megfelel a jogszabályi feltételeknek.

 

A kérelmet a mellékelt nyomtatványon szükséges benyújtani, melyhez csatolni kell a gyermek iskolalátogatási igazolását, és a közös háztartásban élő jövedelem igazolását.

A benyújtási határidő: 2022. szeptember 30. 12.00 óra.

Kérelem

Murony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 15/A § (1- 3.) pontja alapján:

 

Iskolakezdési támogatás

 

15/A. § (1) Települési támogatás iskolakezdési támogatás formájában adható annak a Murony községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő (nevelőszülő, gyám) részére, akinek iskolaköteles korú gyermeke alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat.

 

(2) Támogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át. (256.500-Ft)

 

  1. A támogatás összege 5.000-Ft A támogatás évente egy alkalommal, készpénz formájában nyújtható.

 

 

Murony, 2022. szeptember 5.

 

                                                                            Szegfű Gábor

                                                                             polgármester