Cookie felhívás

Közlemények

Gondnoki Képzés Felhívás

2022. augusztus 22. 8:29


A Békés Megyei Kormányhivatal nevében eljárva felhívom a figyelmét, hogy a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hivatásos gondnoki
képzést szervez.

A képzés célja: hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személyek képzése, melynek keretében
megfelelő ismeretek nyújtása a cselekvőképességet részlegesen korlátozó és a cselekvőképességet
teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személyek tekintetében, személyi- és
vagyoni jogaik, megfelelő érdekvédelmének ellátásához.
A képzésre jelentkezés határideje: 2022. szeptember 23.

A képzésre szóló kitöltött jelentkezési lapot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.) részére a
megadott határidőig postai úton vagy elektronikus levél (gyamugy@komarom.gov.hu) útján lehet
eljuttatni.

A képzés díja: 50.000.-Ft., azaz ötvenezer forint
A képzés díjának befizetésével, egyéb gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatosan a jelentkezési lapok
beérkezését követően adnak tájékoztatást.

A képzésen való részvétel feltétele:
A képzésen az a természetes személy vehet részt, aki a
jelentkezési lapjának megküldésekor másolatban, majd a képzés első napján eredeti okirattal igazolja,
hogy legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi bizonyítvány) rendelkezik, a képzés diját
befizette.

A képzés díjának befizetését követően a jelentkezők részére a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal számlát állít ki a jelentkezési lapon megadott névre és címre.

A képzés és a vizsga helyszíne: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály 2800 t atabánya. Bárdos László utca 2.
A képzés ideje:
2022. október 3. 8 órától 15 óráig
2022. október 4. 8 órától 15 óráig
2022. október 5. 8 órától 14 óráig
2022. október 6. 8 órától 15 óráig

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. október 14.
A képzéssel kapcsolatban érdeklődni a 34/515-185 telefonszámon és a gyamuqy@komarom.qov.hu
e-mail címen lehet.
Kérem, hogy az érdeklődőket szíveskedjen tájékoztatni a képzés lehetőségéről.
Békéscsaba, 2022. év augusztus hó 09. napja

Dr. Takács Árpád
főispán