Cookie felhívás

Közlemények

Településszerkezeti Terv módosítása

2022. július 6. 13:24


Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 27-én tartott nyílt testületi ülésének
jegyzőkönyvéből:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
54/2022. (VL27.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Településszerkezeti Tervet az alábbiak szerint módosítja:
Murony község Településrendezési Eszközeinek 2022. évi
módosítása miatt Murony község településszerkezeti terve
jelen határozat 1. sz. mellékletét képező az SZE-m/22 jelű
szerkezeti tervrészlet szerint módosul.