Cookie felhívás

Közlemények

Máv Vegyszeres Gyomírtás

2022. április 7. 8:40


Értesítjük a t. Címet,hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály
Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2022.
évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek
alábbi feladatelhatárolása mellett.
A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség Gyomirtási Szakasz Miskolc az SAP
rendeléseket hálózati szinten elkészíti.
A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek
PFT szakaszok és TIZO általi kisérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi
munkaprogram teljesítése.
Az Unimog -ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a
vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély,
kocsivizsg áló megrendelését a PTI MsTPLO biztosítja.
Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerette! rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO
feladata.
Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása
érdekében a vág ányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.
Az Unimog -os munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és ’C kateg óriás
járművezetője,továbbá a vegyszert szállító teherg épjármű biztosítása, a PTI feladata.
Az UDJ,TVG gyomirtási ütemtervéhez g ép biztosítása a TPLO feladata. A PTi Budapest és Pécs keskeny
nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény
továbbításának biztosítása a TPLO feladata.
Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, háti permetezős gyomirtást nem
végeznek.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog -ok útvonalterve az időjárás,
vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet
felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítósára az operatív intézkedéseket megtenni.
Permetező egységek részére ig ény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező
egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.
A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló
állom ásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.
A gyomirtó szerelvény engedélyezett maxim ális sebessége 60 km /h, munkavégzés közben a sebesség
40 km /h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km /h.
A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer
felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt
vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző összeállításával
készülnek:
AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafop, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi
várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIÁTOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott
dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem m érgező, m éhekre nem
veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha,
munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten
veszélyes.
COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l
klopiralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes,
vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0
nap, m éhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol,
kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes, vízi
szervezetekre nem veszélyes.
MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi
várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi
várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SUCCESSOR TX hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutiiazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha,
munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, m éhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten
veszélyes.