Skip to main content

Gondnok Képzés

2022. március 31. csütörtök

Valamennyi fővárosi-, megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
a Békés Megyei Kormányhivatal illetékességi területén lévő
– Járási Hivatalokat vezető járási hivatalvezető,
– valamennyi önkormányzat jegyzője,
– valamennyi családsegítő é s gyermekjóléti szolgálat vezetője
– valamennyi család é s gyermekjóléti központ vezetője
– valamennyi köznevelési intézmény fenntartó képviselője,
– valamennyi egyházi fenntartó képviselője
részére
Székhelyeiken
Tisztelt Címzettek!
A Békés Megyei Kormányhivatal nevében eljárva tájékoztatom, hogy a kormányhivatal 2022. é v
május hó 16-17., 23-24., 30. napjain, a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési
előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) bekezdésére
figyelemmel térítésköteles hivatásos gondnoki képzést szervez.
A képzés részletes leírását és a jelentkezés feltételeit a jelen levelemhez mellékelt hirdetmény
tartalmazza.
A képzés megtartásának feltétele legalább 12 fő jelentkezése.
Annak érdekében, hogy a képzés céljában megfogalmazottak minél eredményesebben
megvalósulhassanak, kérem, hogy a szíveskedjen a hirdetményt foglalkoztatottjai részére
megismerhetővé tenni.
Együttműködését köszönöm!
Békéscsaba, 2022. év március hó 25. napja