Skip to main content

Hagyomány,Érték, Közösség Békés megyében

2022. március 9. szerda
A Békés Megyei Önkormányzat TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 „Hagyomány,
Érték, Közösség Békés megyében” projekt keretében létrehoz egy termék brandet. A projekt keretében megvalósuló „Viharsarok” termék brand célja a térségben dolgozó kézművesek egységes, közös megjelenéssel való bemutatása. Loká-
lis brandként segíti a fogyasztót a helyi termék preferálásában, kiválasztásában,
ezáltal lehetőséget ad a ma közkedvelt és támogatott rövid elérési utat választók
számára. Emellett közösen, egységesen megjelenve az önmagukban is kiváló termékek méginkább egymást erősítik. Továbbá a brand lehetőséget teremt a közös
promócióra, egységes megjelenésre.
Most zajlik:
A brand emblémájának megalkotása, melybe a megye általános és középiskolás diákjai lettek bevonva. Az elkészült pályaművek itt tekinthetőek meg
(facebook.com/bekes.megyei.onkormanyzat). Ezúton kérjük a lakosság segítsé-
gét a legjobb alkotások kiválasztásában.
A beérkezett pályamunkákra a szavazatokat a megye elektronikus közösségi felü-
letén like formájában és a települési önkormányzatokhoz kihelyezésre kerü-
lő szavazólapokon a kiválasztott pályamű sorszámának
megadásával lehet megtenni.
A szavazás 2022. március 11. 12:00-kor
zárul.
Kérjük ezen jó cél megvalósulását
támogassa Ön is véleményével!
Felhívás
TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001
„Hagyomány, Érték, Közösség Békés megyében”