Cookie felhívás

Közlemények

KSH Adatgyűjtés

2022. március 1. 13:31


Adatgyűjtési Igazgatóság
Lakossági adatfelvételek főosztály
Iktatószám: KSH/633-1/2022
Ügyintéző: Dr. Mucsné Madar Katalin
Telefon: 06/1/4874331
Tárgy: Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5672 Murony, Földvári utca 1.
Tisztelt Dr. Baji Mihály jegyző Úr!
Tájékoztatom, bog}’ a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Murony, Tarhos településen/településeken a hivatal elnöke
által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek
gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (ÜSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a
következők:
Muiony
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítőfelvételei— 2022-ben folyamatos, báni rendszerességű
Tarhos
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei— 2022-ben folyamatos, bari rendszerességű
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Sratek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Starek
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk
a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek weben történő
önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein.Az
adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően
bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok
nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és
14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további
felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt
tájékoztatást.
Kérem, hogy a leírtak alapján a helyileg szokásos módon (helyi lap, települési honlap stb.) tájékoztassa a településen élőket
a lakossági adatgyűjtések fontosságáról.
Köszönöm együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárni a felmérés sikeres végrehajtásához!