Cookie felhívás

Közlemények

Települési Oltási Akciónapokkal kapcsolatos tájékoztatás

2021. december 30. 11:07


„Közreműködés kérése Települési Oltási Akciónapok megvalósításában” tárgyú megkeresésére
hivatkozással tájékoztatom, hogy Települési Oltási Akciónapok keretében 2021. január 6. napjától
kezdődően oltási akcióra kerül sor járásközponti oltópontok és a háziorvosi praxisok bevonásával.
Az államtitkári leiratnak megfelelően 2022. január 6. napjától kezdődően minden héten csütörtök péntek-szombati napokon (csütörtökönként: 14:00 – 18:00 óra között; péntekenként: 14:00 – 18:00 óra
között; szombatonként: 10:00 – 18:00 óra között) kell valamennyi járásszékhelyen előzetes
regisztráció és időpontfoglalás nélkül kell az oltási lehetőséget biztosítani.
A járásszékhelyen kórházi oltóponton, illetve szakrendelőkben nyílik lehetőség az oltakozásra az alábbi
időpontokban:
• 2022. január 6-7-8.
• 2022. január 13-14-15.
• 2022. január 20-21-22.
• 2022. január 27-28-29.napján.
Kórházi oltópont:
• Békés Megyei Központi Kórház
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
5600 Békéscsaba, Kórház u. 3.
• Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
5600 Békéscsaba
, Derkovits sor 2., Pf.: 389. Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
E-mail: vezeto@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK; Hivatali kapu: BEMKH, KRID: 202899335Járásközponti szakrendelő oltópont:
• Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (5630 Békés, Körösi Csorna Sándor u. 6-14.)
• Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.)
• Mezőkovácsháza Rendelőintézet- Dr. Csernai Katalin Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
38.)
• Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Fejlesztő Kft. (5720 Sarkad, Béke sétány 6.)
• Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas,
Vasút u. 46-48.)
• Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Rendelőintézet (5521 Szeghalom, Ady E. u. 1/b.)
A fenti oltópontokon valamennyi vakcina rendelkezésre fog állni. (Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm
és AstraZeneca).
Tájékoztatom továbbá, hogy az Országos Oltási Akcióban részt vesz valamennyi felnőtt háziorvos
az alábbi, választható időpontok (alkalmak) szerint péntek-szombati napokon (péntekenként: 14:00 –
18:00 óra között; szombatonként: 10:00- 18:00 óra között):
• 2022. január 7-8.
• 2022. január 14-15.
• 2022. január 21-22.
• 2022. január 28-29.
A háziorvosoknak a fent megjelölt időpontok közül legalább egy alkalommal szükséges Települési Oltási
Akciónapot szervezni, amennyiben több praxisban is dolgoznak, akkor választásuk szerint a 4
alkalomból legalább az egyik alkalommal mindegyik praxisban oltani kell.
Az 5000 fő alatti településeken a háziorvosoknál 3 féle oltóanyag (FTizer, Janssen, Sinopharm)
biztosítása szükséges, melyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően biztosítunk számukra.
A Települési Oltási Akciónapokon első, második körös és a harmadik, ismétlő oltások felvételére is sor
kerülhet, az oltás tényét igazoló dokumentumot minden esetben át kell adni az oltakozónak.
Tájékoztatom, hogy az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján a házi gyermekorvosok
nem vesznek részt a települési oltási akciónapokon.
Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, Tisztelt Polgármester Urat, hogy a települési oltási
akciónapok eredményes lebonyolítását szíveskedjen támogatni azzal, hogy az oltási
helyszínekről és időpontokról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.
A védőoltások beadásában és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységben végzett eddigi
közreműködését ezúton is köszönöm.