Cookie felhívás

Közlemények

Oltási Hét

2021. december 22. 14:55


Tájékoztatom, hogy az Operatív Törzs döntése alapján, 2021. 16a és 18a között újabb oltási akció
kerü
l meghirdetésre, mely során regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül van lehetőség a kórházi
oltópontokon
az oltást felvenni az alábbiak szerint:
2021. december 16. (csütörtök) 14.0018.00 óra,
2021. december 17.(péntek) 14.00-18.00 óra,
2021. december 18. (szombat) 10.0018.00 óra.
jékoztatom továbbá, hogy az ünnepi időszak alatt is lesz lehetőség a kórházi oltópontokon az oltás
felvételére.
A regisztrációhoz és előzetes időpontfoglaláshoz kötött oltás időpontjai a következők:
» 2021. december 24.(péntek) 08.00-14.00 óra,
2021. december 2526. (szombatvasárnap), december 31. (péntek), valamint 2022. január 01
02. (szombat vasárnap) 08.0016.00 óra.
Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy az oltás eredményessége érdekében, településén, a
helyben szokásos módon szíveskedjen gondoskodni az oltá
si akciónapok, illetve az ünnepnapi oltások
lehető
ségének meghirdetéséről.
Segítő közreműködését ezúton tisztelettel megköszönöm.
Békés, 2021. december 16.
Tisztelettel:
Dr Szabó László Károly

hivatalvezető
5630 Békés, Kossuth utca 4., Pf.: 11. Telefon: (+36 66) 795283 Fax: (+36 66) 414043
E
mail: bekes.jaras@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu, www.bekesijarasok.hu