Cookie felhívás

Közlemények

Tájékoztató

2021. augusztus 23. 12:00


Tisztelt Jegyző Úr!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Murony bel és külterületét is érinti.
A „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály 6.§-a a
84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelmében 2016.01.01. hatállyal az alábbival egészült ki:
„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel
történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése
elő tt tájékoztatni kell.”
A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomirtásának idő pontjáról az érintett
önkormányzatokat kiértesíteni szükséges, a helyben szokásos módon, de legkésőbb 15 nappal a
tevékenység megkezdése előtt.
Szeged, 2021.08.09.
Üdvözlettel:
MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. • Postacím: 6701Szeged Pf. 425.‘Telefon: +36 (62) 542-910 • Fax:+ 36 (62) 542-911
Fővárosi Törvénysz ék Cégbírósága CG. 01-100422722021, III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV – UNIMOG