Cookie felhívás

Közlemények

Vasúti Gyomírtás

2021. augusztus 5. 19:27


Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Zöldterület
Karbantartási Egysége megkezdi a Területi Igazgatóság II, nyíltvonali vegyszeres gyomirtását, a
mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.
A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség az SAP rendeléseket hálózati
szinten elkészíti.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély,
kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms PLO biztosítja.
Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása
érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.
A PTI Pécs keskeny nyomtáv és PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó
szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.
Vegyszeres gyomirtó egységünk csak munkanapokon dolgozik. Várható munkakezdés 7:00 óra,
befejezés a napi munkaprogram teljesítése.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje az időjárás, vagy forgalmi okokból
módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott
esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.
Permetező egység részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.
A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező
egység közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.
A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló
állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.
A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség
40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.
A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer
felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával
készülnek