Cookie felhívás

Közlemények

MÁV Közlemény

2021. június 9. 14:08


Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
Iktató szám: 19512-13/2021/MAV
Hivatkozási szám: 10175-45/2021/MAV
Tárgy: Vegyszeres gyomirtás
Előadó : Koronics Szandra
Telefon:+36-30/638-8889
E-mail: koronics.szandra@mav.hu
Melléklet:1db
Dr. Baji Mihály
Jegyző
Murony Önkormányzati Hivatal
Murony
Földvári út1.
5672
Tisztelt Jegyző Úr!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgató ság Szeged
által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsoló dó ipar, valamint vontató vágányokon,
illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt
ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Murony bel és külterületét
is érinti.
A „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről ” szóló jogszabály 6.§-a a
84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelmében 2016.01.01 . hatállyal az alábbival egészült ki:
„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erő vel hajtott géppel
történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése
elő tt tájékoztatni kell.”
A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomirtásának idő pontjáról az érintett
önkormányzatokat kiértesíteni szükséges, a helyben szokásos módon, de legkéső bb 15 nappal a
tevékenység megkezdése előtt.
Szeged, 2021.06.01.