Skip to main content

Szennyvíz és illegális hulladéklerakás

2021. május 10. hétfő

Tisztelt Lakosság!
A települést járva
szomorúan tapasztalom, hogy egyre jobban elszaporodott az
utcai árkokba való háztartási szennyvíz kivezetése, és a szilárd hulladék
közté
ren való elhelyezése.
A tavalyi évben két megkeresés történt az Önkormányzat részéről, ami sajnos a
mai napig
nem hozott változást.
Ezúttal felszólítom a Lakosság azon részét, akik a szennyvizet az árokba
vezetik
ki, hogy 2021. június 30ig szüntessék meg ezt a tevékenységet!
A jelzett időpont után fokozottan fogja az Önkormányzat az ellenőrzéseket
végezni
, és közigazgatási b írságot fog kiszabni!
Továbbá b
írság kiszabását fogjuk kezdeményezni az illegális hulladéklerakókkal
szemben is!
Kérem a fentiek tudomásul vételét!
Murony,
2021. jus 10.
Szegfű Gábor
Polgármester