Cookie felhívás

Közlemények

Szociális szén Tájékoztató

2020. november 3. 17:37


Tisztelt Lakosok!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

 

  1. november 2. naptól – 2020. november 30. napig

 

szociális szén iránti kérelmet lehet benyújtani Murony Község Önkormányzatához. 

 

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.murony.hu).

A Kérelem letölthető itt:

Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt lakó személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását: munkáltatói igazolás, nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíj szelvény vagy számlakivonat, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot.

Szociális szén támogatást csak egy kérelmező nyújthat be ugyanazon ingatlan esetében, akkor, ha a szénnel való fűtés feltétele biztosított, és a jogosultságot meghatározó jövedelemhatár család esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250%-a, azaz 71.250-Ft, egyedül élő esetén 350%-a, azaz: 99.750-Ft.

 

Az elbírásánál előnyben részesül, aki:

  • a Gyermekvédelmi törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • aktív korúak ellátására, illetve
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 

 

 

Murony, 2020. október 30.

 

 

Szegfű Gábor

polgármester