Skip to main content

HIRDETMÉNY

2020. június 24. szerda

H I R D E T M É N Y

Értesítjük Murony Község lakosságát, hogy

  1. JÚLIUS 21-én 12-16 óráig

a Polgármesteri Hivatal udvarán kutyaoltás lesz. Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Oltás ára:            4 000.-Ft/kutya

Féreghajtó:            100.-Ft/10 kg

Mikrochip:        4 000.-Ft/kutya

Új oltási könyv:    500.-Ft/db

Pecén a zöldségesnél 2020. JÚLIUS 23-án 13-14 óráig lesz kutyaoltás.

Pótoltás:     Murony Polgármesteri Hivatal udvara

  1. AUGUSZTUS 4-én 13-15 óra

 

Tisztelt Ebtartók!

Az az eb tulajdonos, aki nem a meghirdetett időpontokban tesz eleget az évenkénti eboltási kötelezettségének, az 15 napon belül köteles az oltást bejelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, a változást követő 15 napon belül, a „Változás bejelentő adatlap” kitöltésével írásban bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XI.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.

 

Murony, 2020. június 23.

 

Szegfű Gábor sk.

polgármester

OLTÁS HÁZNÁL

  1. JÚLIUS 23.-án 14.00 óra után (az igényeket 2020. július 21-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy a 427-369 telefonszámon)