Skip to main content

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség hatályos jogi szabályozása

2020. május 15. péntek

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség hatályos jogi szabályozása
A korábbi szabályozás szerint a földhasználó adott év június 30. napjáig volt köteles
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Azonban a jogalkotó az új
szabályozás értelmében a parlagfű elleni védekezést egy egész évben fennálló
kötelezettséggé tette.
Tehát a földhasználóknak egész évben figyelemmel kell lenniük a kötelezettség
betartására, amelynek elmulasztása akár nagyobb mértékű anyagi terhet is róhat
rájuk. Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat
jegyzője vagy a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal a földhasználóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a
közérdekű védekezés elrendelése és a hatóság általi végrehajtatás ideje között a
földhasználó nem hajtja végre a terület parlagfű mentesítését, az vállalkozóval kerül
elvégeztetésre, amelynek költségei a földhasználót terhelik.
A fentieken túl a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a
növény- és talajvédelmi hatóság a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot
szab ki. Utólagos kimentési lehetőségnek nincs helye.
A kiszabandó növényvédelmi bírság legkisebb összege 15.000,- Ft, legmagasabb
összege 5.000.000,- Ft. A bírság összege függ az ingatlan belterületi vagy külterületi
elhelyezkedésétől és a fertőzött terület méretétől.