Skip to main content

Tájékoztatás ügyfélszolgálati tevékenységről a vészhelyzet idején

2020. március 17. kedd

Figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra, tájékoztatom, hogy a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 58. §-a szerint szabályozott, a megyei járási hivatalokhoz kapcsolódó valamennyi települési
ügysegédi szolgáltatás tevékenységét továbbá a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (KABbusz) működtetését 2020. március 16. napjától felfüggesztem.
Az ügyfél a települési ügysegédi szolgáltatás tekintetében halaszthatatlan esetben a 1818-as központi
hívószámon tud időpontot egyeztetni, vagy tájékoztatást kérni, amennyiben az ügy intézése halasztást
nem tűr.
A Kormány által kiadott hivatalos felhívás és közlemény szerint az ügyfelek a kormányablakokat,
ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan, különösen indokolt esetben keressék fel. Az elektronikusan is
intézhető ügyek vonatkozásában a magyarország.hu (Web: www.mo.hu) és az e-papír szolgáltatást
(https://epapir.qov.hu). a telefonon történő ügyintézés és tájékoztatás-kérési lehetőség tekintetében az
ingyenesen hívható 1818 Kormányzati ügyfélvonal (Web: https://1818.hu/ | E-mail: 1818@1818.hu)
vehető igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek figyelmét felhívta a hirdetmény arra, hogy
számos ügytípus postai úton is kezdeményezhető.
Fentiekkel összhangban a Békés megyei Kormányablakokban az ügyfelek részére történő tájékoztatás
kizárólag telefonon keresztül történik, személyes tájékoztatásra nincs lehetőség. Az ügyfélszolgálati
Hatósági Főosztály Hatósági és Felügyeleti Osztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
Email: vezeto(S békés.eov.hu Honlap: www.kormanvhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK; Hivatali kapu: BEMKHEHOT, KRID: 720862902
terekben és azok bejáratában a Kormány által készített tájékoztató anyagok haladéktalanul kihelyezésre
kerülnek.
A kormányablak ügyféltérben egy időben csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány aktív munkaállomás van.
A beérkező ügyfelek irányításáról külön ezzel megbízott tisztviselő gondoskodik, várakozó ügyfelek csak
szólítás alapján léphetnek be az ügyfélfogadó térbe.
Az ügyintézés során keletkezett határozatok, okmányok személyes átvétele nem lehetséges, azok postai
úton kerülnek kézbesítésre.
Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint a lejárt hivatalos okmány a veszélyhelyzet
megszűnését követő 15 napig érvényes, a magyar állampolgárok okmányainak cseréjét csak abban az
esetben engedélyezett elvégezni, amennyiben az ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy nincs
érvényben lévő személyes (arcképes) okmánya.
Békéscsaba, 2020. március 16.