Cookie felhívás

Közlemények

Pénzügyi és munkaügyi ügyintézői állás

2019. december 6. 12:00


Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi és munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű minimum 2 év -ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5672 Murony, Földvári utca 1 .
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: pénzügyi és munkaügyi ügyintéző
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Számlázási feladatok, kapcsolattartás beszállítókkal, közüzemi szolgáltatókkal. • Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal muronyi székhelyének köztisztviselőivel, valamint az önkormányzati munkavállalókkal és közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi-, munkaügyi feladatokat.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCiX. törvény rendelkezései az irányadók, az irányadók.
Pályázati feltételek:
* Magyar álíampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, pénzügyi, munkaügy szakirányú képesítés,
* Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* Felsőfokú képesítés, pénzügyi, munkaügyi szakirányú képesítés,
• közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
• ASP szakrendszer ismerete, mérlegképes könyvelői szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését
igazoló okirat másolata, pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati
anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, és az elbírálási eéjárásban réstvevők általi megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baji Mihály jegyző nyújt, a
3666427369 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (5672 Murony, Földvári utca 1 . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1529/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és munkaügyi ügyintéző .
* Elektronikus úton Dr. Baji Mihály részére a jegyzo@murony.hu E-mail címen
keresztül
• Személyesen: Dr. Baji Mihály, Békés megye, 5672 Murony, Földvári utca 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló
jegyző dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.murony.hu – 2019. december 13. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.murony.hu honlapon szerezhet.