Skip to main content

Áldozattá vált? Kérjen segítséget!

2019. november 19. kedd

Közvetlenül (sértettként), vagy közvetett módon (pl. tanúként, családtagon keresztül) bárki
válhat bűncselekmény áldozatává. Ez lelki problémákat okozhat, illetve anyagi
nehézségekhez is vezethet. Az áldozatsegítő szolgálat személyre szabott felvilágosítást
nyújt az áldozatok alapvető jogairól, és az őket megillető egészségügyi, szociális
ellátásokról. Szükség esetén közreműködik az illetékes szervetekkel való
kapcsolatfelvételben, a bűncselekmény okozta trauma, érzelmi válság feldolgozásához
szakemberek bevonásával nyújt segítséget.
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az alapvető feltételek. Ehhez az áldozatsegítő szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek. A pénzügyi segély révén az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmény következtében kialakult anyagi krízishelyzet megoldását tudja – egyedi mérlegelés alapján – elősegíteni.
Az „áldozati helyzet” megállapítása alapján egyes hatóságok kedvezményes
szolgáltatásokat nyújthatnak. Ilyen lehet például az ellopott/megsemmisült személyi
okmányok költségmentes pótlása, illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma
megoldásához ügyvédi segítség biztosítása stb.
Az állami kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen
fizikai sértettje jogosult abban az esetben, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény
következtében súlyosan károsodott. Jogosult továbbá a hozzátartozó, eltartott, illetve az a
személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt
sértett eltemettetéséről gondoskodott és a segítségre jövedelmi viszonyai alapján rászorultnak
tekinthető.
Az áldozatsegítő szolgálat munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon
tájékoztatást tudnak adni arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az
ügyintézéshez.
Az igénybe vehető szolgáltatásokról részletesen az illetékes járási hivataloknál
(www.bekesijarasok.hu) tájékozódhat.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal
értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon!