Skip to main content

A gyermekek jogainak világnapja

2019. november 19. kedd

A gyermekek jogainak világnapját világszerte november 20-án ünnepelik. Az
ENSZ 1989. november 20-án fogadott el egyezményt a gyermekek jogairól, az
egyezményt Magyarország 1990. március 19-én írta alá. Magyarországon 1997-
ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját.
Az Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, amelybe mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. A gyermekjogok segítenek abban, hogy a gyerekek biztonságban és boldogan éljenek.
Három pillérre, a gondoskodás-ellátásra, a védelemre és a részvétel jogára épülnek. A gondoskodás-ellátás magában foglalja a
különböző erőforrásokhoz való hozzáférés jogát, de a szeretet, az önbecsülés, a tudás és a gyerekekben rejlő képességek kibontakozásához való jogokat is tartalmazza. A részvétel a gyermekeket érintő döntésekbe való beleszóláson túl, a véleménykinyilvánítás és érzelemkinyilatkoztatás jogát is biztosítja. A Magyar Rendőrség is folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztály védelmére, valamint áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzésére. Ennek egyik fontos színtere az iskola, ahol hatékonyan végezhető a baleset- és bűnmegelőzési tevékenység. A Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programjai a DADA és az ELLEN-SZER 1992/93-as tanév óta segíti az érintett populációt.