Skip to main content

112 es hírlevél

2019. május 30. csütörtök

AZ ORFK RENDÉSZETI
FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYELETI
FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE
A „112” az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, mely
hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat,
Katasztrófavédelem). A 112-es segélyhívószámot közel 30 évvel ezelőtt az Európai Unió
kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak egy
segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt, tűzoltót vagy
rendőrt szeretnének hívni.
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható.
A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az
esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.
Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a
hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket az
illetékes, intézkedő készenléti szervek részére.
A hívásfogadó központok átadása:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti
hirek/hivasfogado-kozpontok-atadasa-fotokkal
Statisztikai adatok a hívásfogadó központok tevékenységéről
http://www.police.hu/sites/default/files/%C3%9Cgyelet%20SK%202019.%2004.pdf
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora jelentkezik,
aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a körülmények és a lehetőségek
függvényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):
 a bejelentő neve, telefonszáma;
 az esemény helyszíne;
 mi történt, kinek van szüksége segítségre;
 az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
 esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
 az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.

A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is
szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik
valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak:
https://www.youtube.com/watch?v=Em2V9u3y_QQ
Rendszeresen leírunk egy-egy esetet a hívásfogadó operátorok munkájának bemutatása
érdekében, ezzel is szemléltetve szerteágazó, az élet minden területére kiterjedő
tevékenységüket.
SEGÉLYHÍVÁS 2019. FEBRUÁR
Egy megtört hangú bejelentő tájékoztatta a hívásfogadó operátort, hogy Budapesten él,
vállalkozása csődbe ment, nem tudja fizetni a számláit, tartozásai vannak, ezért elkeseredésében
öngyilkos lesz.
A hívásfogadó operátor együtt érzően, empatikus módon, irányított kérdésekkel megtudta a
bejelentő nevét, majd a célirányos, irányított kérdésekkel a lakhelyét is, így azt is, hogy hova kell
küldeni a segítséget. A bejelentő nagy türelemmel, de határozottan irányította a beszélgetést,
amely során több alkalommal nehézségekbe ütközött, ugyanis a bejelentő kissé „törte” a magyar
nyelvet nem mindent értett meg, ezzel párhuzamosan kijelentette, hogy nem akar sem
mentésirányítóval, sem tevékenységirányítóval beszélni. Volt olyan pontja a beszélgetésnek,
amikor elkeseredésében ki akart ugrani az ablakon. Ekkor a hívásfogadó operátor empatikus
kérdésekkel a bejelentő családjáról kérdezett, majd a háttérben ugató kutyájára terelte a
beszélgetés menetét. A személyes hangvételű beszélgetés elterelte a bejelentőt öngyilkossági
szándékától, egyben meg is nyugtatta őt és ezáltal a hívásfogadó operátor elnyerte a bizalmát. Az
ezt követő beszélgetés során már lehetett érzékelni a bejelentő hangján, hogy kezd megnyugodni.
A hívásfogadó operátor miközben beszélgetésben tartotta a bejelentőt, párhuzamosan rögzítette
a bejelentési adatlapot, azon a megismert releváns információk alapján meghatározta a bejelentő
pontos helyzetét és megküldte azt elektronikusan a BRFK Tevékenységirányítási Központ
részére.
Miközben a hívásfogadó operátor szóval tartotta a bejelentőt, megszólalt a kapucsengő, amelyről
a bejelentő azt gondolta, hogy a barátnője érkezett meg. A hívásfogadó operátor kérte, hogy addig
ne szakítsa meg a beszélgetést, amíg beengedi a barátnőjét. A bejelentő ajtót nyitott, a kiérkező
rendőrök átvették a telefont és megköszönték a hívásfogadó operátor segítségét.