Skip to main content

2019. április 7. Az Egészség Világnapja

2019. április 11. csütörtök

1948-ban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Első Közgyűlése döntött az Egészség
Világnapja esemény létrehozásáról, azzal a céllal, hogy megemlékezzen megalakulásáról.
1950 óta az Egészség Világnapját minden évben április 7-én ünnepeljük.
Mit nevezünk emberi egészségnek és jól-létnek?
Globalizációs világunkban az információáramlás páratlan mértékben fejlődött, mára egy régen
bejárhatatlan bolygó egy apró faluvá zsugorodott, melyben a hírek szinte azonnal eljutnak a
lakókhoz. Lehetővé vált, hogy szinte globális szintű figyelemmel forduljunk bizonyos
betegségek felé, amelyek megelőzése, kialakulása, terjedése, gyógyítása jelentősen könnyíthető a
megfelelő tájékoztatással. forrás: semmelweis.hu
Az egészség tehát nem csupán cél, hanem mindennapjaink egyik erőforrása is, és csak
akkor fenntartható, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: 1. biológiai egészség: testünk megfelelő működése; 2. lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső
béke; 3. mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás; 4. érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése; 5. szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása.
Mindezeket összegezve az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki
és szociális jól-lét állapota, a szociális, a pszichológiai és az élettani rendszer folyamatosan
változó kölcsönhatásának pozitív eredménye A legújabb kutatások adatai alapján az egészségügyi szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy a szociális média használata negatív hatással van a fiatalok mentális
egészségére, ugyanis a serdülőkorban lévő gyerekek súlyos hangulatingadozásokat szenvedhetnek el a mértéktelen közösségi médiahasználat következményeként. A tapasztalatokat összegezve és a kutatások eredményeit figyelembe véve megállapítható, hogy napjainkban a szociális média már olyan térré vált, amely már alapvetően kapcsolódik a mentális egészséghez: mértéktelen használata hozzájárul a tizenévesek depressziójához, szorongásához és egyéb mentális egészségügyi problémáikhoz. Ezek a problémák gyakran bonyolultak és
széleskörűek, a játék vagy a szociális média oldalainak túlzott felhasználásától, a cyberzaklatásig, vagy akár az elégtelen érzelmekig is terjedhet. Osztályunk munkatársai évek óta azon fáradoznak, hogy a megyénkben működő programok és különféle szakjegyzetek segítségével az állampolgárok veszélyeztetettségét jogelméleti
ismeretekkel, reális és hiteles információk nyújtásával, valamint gyakorlati és tapasztalati
tanácsok közvetítésével csökkentsék. Folyamatosan törekszünk a preventív szolgáltatások
bővítésére, a lakossági kapcsolatok szélesítésére, és a közvetlen együttműködési formák
kialakítására.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen
segítséget a 112-es segélyhívó számon!