Skip to main content

Drogprevenciós Hírlevél

2018. november 27. kedd

Tisztelt Olvasók!
Hírlevelünkben tájékoztatjuk Önöket a kábítószerekkel, pszichoaktív anyagokkal
kapcsolatos jogszabályokról, a Békés megyei helyzetről.
Jogszabályi háttér
Hazánkban 2009 végétől, 2010 elejétől folyamatosan jelentek meg az új anyagok. Mefedron,
4-MEC, GHB, szintetikus cannabinoidok (JWH), MDPV – ez csak egy pár hatóanyag az
ismertek közül. Az új szerek – főként az internet segítségével – pár hét alatt elérhetővé,
népszerűvé váltak, míg a tiltásukra 3-4-5 hónapot, esetenként egy évet is várni kellett. Aztán
2010 végén, 2011 elején újabb hatóanyagok jelentek meg nagy számban a hazai piacon.
Ennek eredményeképpen generikus, általános szabályozás lépett életbe, amely úgynevezett
törzsképleteket tartalmaz.
A jelenleg érvényben lévő fontosabb jogszabályok:
 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
(kábítószernek minősülő anyagok jegyzéke);
 1979. évi 25. törvényerejű rendelet a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az
1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről;
 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal,
valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint
ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról (A-B-D
JEGYZÉK);
 55/2014. (XII.30.) EMMI rendelet („C” lista) az új pszichoaktív anyaggá
minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról.
Drogprevenciós
Hírlevél