Skip to main content

Iskolakezdési támogatás Hirdetmény

2018. augusztus 29. szerda

Tisztelt Szülők!

 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy települési támogatásként évente egy alkalommal Iskolakezdési támogatást nyújt annak a szülőnek (nevelőszülőnek, gyámnak), aki gyermekét a 2018/2019-es nevelési évben a Muronyi Általános Iskolába íratja be.

 

A támogatás összege 20.000,-Ft, amely készpénz formájában kerül biztosításra.

 

A támogatás feltétele, hogy a támogatásban részesült gyermek köteles tanulmányait az adott évfolyamon megkezdeni és befejezni. Amennyiben a gyermek az évfolyamot nem a muronyi általános iskolában fejezi be, köteles a teljes támogatást visszatéríteni.

Az Iskolakezdési támogatás a nem muronyi, évközben beiratkozott tanulókra is vonatkozik, úgy, hogy a támogatás időarányos részét kapják meg.

 

Murony Község Önkormányzat

Képviselő-testülete