Skip to main content

Játszótér használat

2017. április 4. kedd

JÁTSZÓTÉR használatának szabályai

A Murony Község Önkormányzata tulajdonában lévő játszótér, az azon felállított eszközök rendeltetésének, / 14 éves korosztályig/ megfelelően

                                         ingyenesen használhatja.

1.) A játszótéri eszközök állagukban – a természetes elhasználódáson túli romlása-, rongálása nélkül használhatók.

2.) A játszótér nyitva tartása:

 8.00 – 19.00 óráig tart nyitva!

Nyitvatartási időn túl a játszótérre bemenni, kerítésen átmászni, ott tartózkodni TILOS!

3.) A játszótéren a közegészségügyi követelmények betartása érdekében szigorúan tilos kutyát, vagy más állatot bevinni, beengedni. Az esetlegesen bekerülő kóborállatok befogatása érdekében azonnal az önkormányzatot kell értesíteni.

4.) A játszótéren szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!

5.) A játszótéren kerékpározni, motorkerékpározni, focizni, mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos.

A fenti szabályok be nem tartása esetén hatósági eljárásnak van helye!

Fekete Ferenc Zoltán s. k.                                                  Dr. Baji Mihály s. k.

        Polgármester                                                                        Jegyző