Skip to main content

Tájékoztató

2016. április 5. kedd

tájékoztató-1

Tisztelt Jegyző Úr!

A kiszolgáltatott fogyasztók érdekeinek védelme a magyar Kormány egyik kiemelt fogyasztóvédelmi célkitűzése.

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység gyakorlása során tapasztalt visszaélések az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb fogyasztóvédelmi problémái közé tartoztak. Ez az értékesítési forma a hagyományostól eltérő kereskedelmi gyakorlatok egyike, ahol az ügyletkötés természetéből adódóan a fogyasztók fokozott védelmet igényelnek.

A fogyasztóvédelem ezen legégetőbb problémájának megoldása érdekében szigorításra kerültek az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó előírások.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2b) bekezdése értelmében az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles – az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével – legkésőbb tizenöt nappal megelőzően a Korm. rendelet 1. melléklet 4a. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Annak érdekében, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya minél hatékonyabban ellenőrizhesse a szigorított jogszabályok betartását, elengedhetetlen, hogy az árubemutatókról tudomással bírjon. Fentiekre tekintettel felhívom figyelmét és ezúton kérem, hogy a Korm. rendelet hivatkozott rendelkezésére fokozott figyelmet szíveskedjen fordítani.