Skip to main content

Tájékoztató a mezőgazdasági járművek útdíj fizetési kötelezettségével kapcsolatban

2013. augusztus 7. szerda

Tájékoztató a mezőgazdasági járművek útdíj fizetési kötelezettségével kapcsolatban

Magyarországon 2013. július 1-től  6.513 kilométer hosszú közútszakaszon bevezetésre került az elektronikus útdíj fizetési rendszer.  Ennek alapját a 2013. évi LXVII. törvény képezi az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott  209/2013. (VI. 18.) Kormányrendelet és a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet.A törvény címében nevesített főutak az egy, kettő és három számjeggyel jelölt számozott országos közutak, amelyeknek csak a  lakott területen kívüli szakaszai díjasítottak az útdíj fizetésre kötelezett járművek számára.A tehergépjárművek a nem díjasított mellékúthálózatot – a 4 és 5 számjeggyel jelölt országos közutakat – csak célforgalomra  vehetik igénybe.

Az útdíj fizetési rendszerről bővebben az alábbi honlapokon tájékozódhat: www.hu-go.hu, www.utdij.hu

A mezőgazdasági termelők által igénybe vehető útdíj kedvezmény

A 243/2013 (VI.30) Kormányrendelet szól a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetés alóli mentesülésének részletes szabályairól. A kedvezményre jogosultak köre megtalálható rendelet 1. és 2. mellékletében, útdíj-mentesen szállítható termékek köre pedig a rendelet 3. mellékeltében. A díjmentesen igénybe vehető útszakaszok autópályát nem foglalnak magukban.Az útdíj fizetése alóli mentesülés a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a mezőgazdasági termelő kérelmére a lakóhely vagy székhely szerinti települési önkormányzat jegyzője egy hatósági bizonyítványt állít ki, amely a kérelmezőt feljogosítja a díjmentes viszonylati jegy vásárlására. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha az útdíj elszámolására viszonylati jegy megváltásával kerül sor.

A mezőgazdasági járművekre (mezőgazdasági vontatók, lassú járművek) vonatkozó speciális szabályok

A 2013. évi LXVII. törvény alapján útdíjköteles gépjárműnek minősül: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény.
Az útdíj fizetési kötelezettség alá nem tartoznak az alábbiak:

  • mezőgazdasági vontatók és az azokhoz kapcsolt pótkocsikból álló járműszerelvények;
  • mezőgazdasági vontatók, amelyek függesztett vagy vontatott munkagépet szállítanak (pl.: bálázó, eke, tárcsa, permetezőgép, stb.);
  • lassú járművek (pl.: kombájn, önjáró munkagépek)

A fenti járműkategóriákra a jegyzőtől sem szükséges díjmentes viszonylati jegy vásárlására jogosító hatósági bizonyítványt kérelmezni.

Az útdíj rendszerrel kapcsolatban elérhető hasznos információk:

 

Az ömlesztett árut szállító tehergépjármű forgalomban való részvételének feltételeiről az alábbi linken tájékozódhatnak.

http://www.agrarkamara.hu/AMagyarAgr%C3%A1rkamarah%C3%ADrei/tabid/118/Default.aspx?udt_495_param_detail=42518

 További információkért keresse a kamarai tanácsadót.                                               

  Ribóczi Edina, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara