Skip to main content

Ajánlások boltok üzletek részére

2011. szeptember 6. kedd

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnügyi igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

5600. Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. sz.

Tel.: 66/523-707,BM: 33/23-17 Fax: 33/24-66

 

 


Ajánlások boltok, üzletek sérelmére elkövetett

bűncselekmények megelőzésére

Országos tendencia, hogy egyre nagyobb számban követnek el különböző boltok, üzletek sérelmére bűncselekményeket, lopásokat, rablásokat.

A boltok, üzletek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében, osztályunk az alábbi ajánlásokat dolgozta ki:

Az üzletek, boltok biztonságos üzemeltetése érdekében javasoljuk, hogy a napi bevételt időzáras széfben tárolják, ennek megfelelően a kasszában csak váltópénzt helyezzenek el. Az időzáras széf használatát már az üzlet bejáratánál, jól látható helyen tüntessék fel egy matrica segítségével.

Az üzletben elhelyezett áruk nagyságrendi értékének megfelelően indokolt lehet biztonsági kamera elhelyezése is. Célszerű olyan korszerű digitális kamerarendszer alkalmazása melynek képfelbontása alkalmas bizonyítási eljárásban az események rekonstruálására, az azonosításra. Ezek a rendszerek azon túl, hogy lehetőséget teremtenek az ügyfelek által látogatott terek, helyiségek figyelemmel kísérésére, rögzíthetnek – megfelelő elhelyezés esetén – úgynevezett „tereptanulmányozásra” utaló jeleket, olyan gyanús személyeket (mivel a támadók a cselekmény elkövetése előtt általában felmérik a helyszint) akik láthatóan nem konkrét vásárlási célból érkeztek, zavartan viselkednek, vagy viselkedésük tér el az adott környezetben megszokottól. Ezen kívül támadás esetén rögzíthetik a bűncselekmény elkövetőjének érkezését, távozását, illetve tevékenységét is. Az így készült felvételek jelentősek lehetnek a cselekmény rekonstruálásában, bizonyításában, a támadó elfogásában, a személyleírás megállapításával. A kamerákat megfelelő magasságban úgy, hogy ne lehessen könnyen megrongálni, és megfelelően tájolva (az ügyféltér minden területe látszódjon) célszerű elhelyezni. A kamerák lencséjét a tisztább kép érdekében időszakonként javasoljuk megtisztítani.

A megelőzésében – a kamera rendszereken kívül – jelentős szerep juthat a riasztók alkalmazásának, mivel az ajtón elhelyezett „riasztóval védett terület” felírat sok esetben – a kamera látványához hasonlóan – visszatarthatja az elkövetőt cselekményétől. Ezen kívül az időben helyszínre érkező segítség elősegítheti a bűncselekmény megszakítását, az elkövetők akár a helyszínen történő elfogását is. Riasztók közül célszerű az úgynevezett „néma” riasztók alkalmazása, melyek jellemzője, hogy a helyszínen nem jeleznek, de a riasztás pillanatában valamely vagyonvédelmi cég figyelőközpontjába küldenek jelzést, jelezve ezzel a rablás tényét. A riasztás megkönnyítése érdekében az eladótérben több helyen pánikgombot javasolunk elhelyezni.

Ezek a technikai megoldások azonban csak akkor tudnak védelmet nyújtani, ha használják őket, be vannak kapcsolva és működőképesek, ezért működésüket célszerű rendszeresen ellenőrizni.

A lopások megelőzése érdekében az üzlet ajtaját el lehet látni távkapcsolású zárral, mely csak a megfelelő gomb megnyomásával nyitja az ajtót. Az üzletközpontokban, vagy azokon a területeken, ahol egymás mellett több bolt található, ott a szomszéd üzletben dolgozók figyeljenek egymásra, esetleges támadás jelzésére pedig találjanak ki előre megbeszélt egyezményes jeleket.

AJÁNLOTT MAGATARTÁSFORMÁK TÁMADÁS ESETÉN

Az erőszakos bűncselekmények többségében az elkövető már jóval a cselekmény megkezdése előtt feszült lelkiállapotban van, mely az elkövetés kezdetétől tovább fokozódik. Ebben az állapotában váratlan ingerhatásra általa előre nem tervezett cselekedeteket is végrehajthat, ezért mindenképpen ajánljuk az alábbiak betartását:

–  A támadó utasításait mindenképpen hajtsák végre! Egyáltalán nem éri meg pár ezer forint megmentéséért bizonytalan kimenetelű helyzetbe keveredni.

–  Lehetőség szerint tanúsítsanak nyugalmat! Kerüljék a félreérthető, gyors mozdulatokat! A bűnöző az általa kiszámíthatatlan cselekményektől (hisztérikus sikoltozás) pánikba eshet és még durvábbá válhat.

–  A helyzet adta határok között lassítsák az értékek átadását, ezzel is elősegítve annak lehetőségét, hogy valaki a segítségükre siet.

–  Figyeljék meg a támadót vagy támadókat, termetük, – ruházatuk, – mozgásuk és a beszéd sajátosságai alapján. Jegyezzék meg az elkövető által megfogott tárgyakat a későbbi ujjnyom rögzítés megkönnyítése céljából.

–  Figyeljék meg a távozás eszközéül szolgáló járművet, annak forgalmi rendszámát, – színét, – típusát, – járművön látható sérüléseket, – utasok számát, – jármű távozásának irányát.

–  Kérjék meg az esetleges szemtanúkat, hogy várakozzanak a hatóság megérkezéséig a helyszínen.

–  A rablás után azonnal semmilyen öntevékeny intézkedésbe ne kezdjenek mindaddig, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a rablásban résztvevők és segítőik a helyszínt elhagyták. Zárják be az intézmény ajtajait, megakadályozandó, hogy a rablók visszatérjenek.

NE FELEDJÉK AZ ELLOPOTT, ELRABOLT ÉRTÉK PÓTOLHATÓ,

AZ EMBERI ÉLET NEM!

Bűncselekmény észlelése esetén, soron kívül értesítsék a rendőrséget a 107, 112 telefonszámon, szükség esetén más szakhatóságokat (mentők, tűzoltóság) közölve a szükséges információkat. Amennyiben lehetséges a helyszínt hagyják érintetlenül. Ha a helyszínen bármilyen változás történt (pl.: elsősegélynyújtás) azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

Békéscsaba, 2011. szeptember 01.

Telekné Furák Mónika r.alezredes

osztályvezető