Skip to main content

Álláspályázat

2011. március 25. péntek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
belső ellenőr
munkakör betöltésére


A pályázatot meghirdető szerv: Békési Kistérségi Iroda

A pályáztató címe: 5630 Békés, Petőfi u. 2.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Betöltendő munkakörben végzendő főbb feladatok: Belső ellenőri feladatok ellátása a Békési Kistérségi Társulás önkormányzatainál és ezek intézményeinél, ezzel kapcsolatos adminisztratív munkák végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetményre és egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munkáltató SZMSZ-ében foglalt rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a 193/2003 (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésében foglalt felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettség, szakképesítés
 • legalább kétéves, ellenőrzési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben eltöltött gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • alapképzettségen felül szerzett egyéb pénzügyi, számviteli képesítés
 • közigazgatásban, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat
 • a békési kistérség önkormányzatairól való tájékozottság, ismeret a Társulás eddigi tevékenységéről
 • B kategóriás gépjármű-vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

 • rugalmasság, pontosság, megbízhatóság, titoktartás
 • függetlenség, tárgyilagosság, pártatlanság
 • jó kommunikációs, együttműködési képesség, csapatmunka


A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

 • motivációs levél
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat a legalább kétéves, ellenőrzési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben eltöltött gyakorlatról
 • a 18/2009. (X. 6.) PM rendelet szerinti regisztrációt igazoló okirat másolata, ennek hiányában nyilatkozat annak azonnali megszerzéséről (alkalmazás esetén)
 • nyilatkozat büntetlen előéletről (alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2011. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.

A pályázattal kapcsolatban további információt Balog István irodavezető ad a 06-66/415-862-es vagy a 06-66/411-011-es telefonszámon, illetve a kisterseg@bekesvaros.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: a Békési Kistérségi Iroda címére (5630 Békés, Petőfi u. 2.) Lezárt borítékra ráírandó: KIK/1-21/2011. BELSŐ ELLENŐR

Személyesen: Balog István irodavezetőnek, 5630 Békés, Petőfi u. 2., Békési Kistérségi Iroda

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A belső ellenőri állás betöltéséről a Békési Kistérségi Társulás elnökének egyetértésével az irodavezető dönt.

A pályázati kiírási közzétételének helye, ideje:

 • a www.kozigallas.gov.hu publikálási időpontja: 2011. március 25.
 • a Békési Kistérségi Társulás tagönkormányzatainál történő kihirdetés a helyben szokásos módon: 2011. március 25.
 • A kistérség honlapján: www.bekesikisterseg.hu – 2011. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A munkáltató az alkalmazásnál 6 hónapos próbaidőt köt ki.
 • A munkáltató a pályázat elbírálásakor szóbeli meghallgatást tarthat.