Skip to main content

I. fokú belvízvédelmi készültség visszavonása

2011. február 11. péntek


Murony Község Önkormányzat
Polgármestere
5672 Murony Földvári u. 1.
Tel/Fax.: 66 /427 – 369
E-mail :
titkarsag@murony.hu

 

 

 

49-6/2011. iktsz.

Tárgy: I fokú belvízvédelmi készültség visszavonása

 

HATÁROZAT

 

 

Murony községben a belvízhelyzetben beállt kedvező változásra – figyelemmel a több napon keresztül tartó lassú olvadásra, a csapadékmentes időszakra és a gravitációs vízelvezetésre – a 2011. január 18-án 10,00 órától, a település teljes egészére kiadott
I. fokú belvízvédelmi készültséget, 2011. február 11-én 10,00 órától visszavonom, a belvízvédelmi készültséget megszüntetem.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 

INDOKOLÁS

 

Mint belvízvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező védelemvezető, tekintettel a több napon keresztül tartó lassú olvadásra és a gravitációval történő vízelvezetésre a rendelkező részben foglaltak szerinti időponttal az I. fokú belvízvédelmi készültség visszavonásáról határoztam.

A határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§.(4) bekezdése, és annak végrehajtására kiadott, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 13-14.§.-ai, és a 10/1997. (VII.17.) KHVM. rendelet 19.§.(8) bekezdése alapján hoztam meg.

Murony, 2011. február 11.

 

Fekete Ferenc
polgármester
A határozatról értesül:
1. Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5700 Gyula, Városház u. 26f^zr,^-
2. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
3. Polgári Védelmi Kirendeltség 5630 Békés Petőfi u.2.
4. Körösi Vízgazdálkodási Társulat 5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19
5. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsaba, Gyulai u. 61.
6. Lakosság a helyben szokásos módon (honlap + hirdetőtáblák)
7. Irattár