Skip to main content

A Rendőrség telefontanú programja

2011. február 7. hétfő

Januári Hírlevél

A Rendőrség telefontanú programja!

Ön bűncselekmény áldozata vagy szemtanúja ? Bejelentést szeretne tenni, azonban szeretné anonimítását megőrizni? Akkor Önnek a

06-80-555-111-es telefonszámra van szüksége!

 

A Telefontanú Program Magyarországon 2001. január 15-én kezdte meg működését az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály szervezetén belül.

A program alapötlete az Egyesült Királyságból származik, ahol 20 éve Crimestoppers néven működik ez a rendszer a bűnüldözés, bűnfelderítés és nem utolsó sorban a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. (A Programot hasonló elvek alapján jelenleg Európa négy országában -Spanyolországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Magyarországon – eredményesen alkalmazzák)

A program azoknak az állampolgároknak nyújt lehetőséget, akik információval rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, körözött személyek tartózkodási helyéről, de valamely méltányolható okból nem kívánnak a rendőrséghez fordulni, személyazonosságukat a hatóság előtt felfedni.

A 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámon hétfőtől csütörtökig 08. 00 órától 16. 00 óráig, pénteken 08. 00 órától 13. 00 óráig fogadják munkatársaink a bejelentéseket.

A bejelentéseket névtelenül tehetik meg. A hívások fogadásakor készülékeink a hívószámot nem jelzik ki, hangfelvétel a beszélgeté sekről nem készül. Kollégáinknak bűnügyi szempontból fontos adatokra van szükségük, ezért irányított beszélgetés keretében a bejelentőnek kérdéseket tesznek fel. A kriminalisz-tikai alapkér-dések (hol, ki/kik, milyen bűncselek-ményt követek el, esetleges személyi vagy tárgyi bizonyítékok holléte stb.) megválaszolása a nyomo-zás sikeres- ségéhez járulhatnak hozzá.

A névtelenség azonban nem jelenti azt, hogy a bejelentő e mögé bújva bűncselekményt követhet el. Pld: a közveszéllyel fenyegetés (valamely iskola, üzem, pénzintézet stb. felrobbantása), vagy súlyos bűncselekmény elkövetése esetében a hatóság félrevezetése bűncselekmény, ezen esetekben a nyomozó hatóságok, illetve a nyomozó ügyészségek eljárást kezdeményeznek a bejelentő azonosítására, felelősségre vonására.

Az elmúlt évek során mintegy 100.000 bejelentést fogadtunk, melyeknek egy jelentős hányada információkérésre, jogi tanácsadásra irányult, azonban az illetékes hatóságoknak.

megküldött bejelentések 35-40 %-a sikerrel – nyomozás elrendelésével, körözött személyek elfogásával, egyéb rendőri intézkedésekkel – zárult.

A sikeres felderítések között intellektuális bűnelkövetés éppúgy megtalálható, mint erőszakos vagy garázda jellegű. Más nyomozó, illetve közigazgatási eljárás lefolytatására jogosult hatóságok hatáskörébe tartozó bűncselekményekről, valamint szabálysértésekről kapott információkat is továbbítják a Telefontanú munkatársai.

2005. június 1-jétől MMS formátumú adattovábbításra is lehetőség van.Elküldhet akár egy bűncselekményről készült felvételt is szolgálatunkhoz, melyet az intézkedésre jogosított szervhez továbbítunk. A Telefontanú zöldszámát felhívva – a szükséges kérdések megválaszolását követően – kollégáink megadják Önnek azt a telefonszámot, melyen üzenetét fogadni tudjuk.

2006. év statisztikai adatait elemezve megállapítható, hogy a továbbított jelentések alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságok 31 körözött – köztük több hatóság által, több éve keresett – személyt fogtak el, illetve 130 eljárást kezdeményeztek élet elleni, kábítószerrel kapcsolatos, vagyon elleni stb. bűncselekmények elkövetése miatt.

További részletekkel és felvilágosítással szolgál: Püspöki Árpád vezető főtanácsos

(tel: 06/1-236-2850 53-807-es mellék; fax:06/1-236-2877)

Végezetül tekintsünk meg néhány példát a 2006. évben tett bejelentések alapján felderített bűncselekmények köréből:

  • Bejelentő elmondta, hogy két VIII. osztályos diák, a szülői szigortól való félelmében a bejelentés napján végrehajtják a

    már hosszabb ideje tervezett öngyilkosságot. Értesítésünkre az illetékes rendőrkapitányság munkatársai intézkedtek a gyermekek iskolában történő visszatartására, a szülők és a családsegítő központ értesítésére. Az eljáró nyomozó hatóság tagjának a gyerekek elmondták, hogy a bejelentés napján valóban öngyilkosságot

    akartak elkövetni, mely a bevezetett intézkedések eredményeként megelőzésre került.

  • Az általunk továbbított bejelentések alapján végrehajtott ellenőrzések eredményeként több kábítószer

    terjesztő elfogására, illetve különféle kábítószer lefoglalására került sor.

  • Idős asszony sérelmére elkövetett zsarolásról érkezett bejelentés. A nénitől – ismeretlen személyek – az év első négy hónapjában 50., 30. illetve 15 E Ft-ot vettek el tartozás címén. Az utolsó alkalommal nem elégedtek meg a készpénzzel, hanem a lakás átkutatása során talált betétkönyvét megtalálva, azt ki akarták a nénivel váltatni. Szerencsére pénztárzárás miatt erre nem került sor. Az idős asszony tudta, hogy nem tartozik senkinek, de nem mert szólni. A bejelentés továbbítását követően az illetékes nyomozó hatóság a szükséges intézkedéseket megtette, és a zsarolókat elfogta.


Bővebb felvilágosítást kérhetnek Telekné Furák Mónika r. alezredes asszonytól telefonon (66/523-700/23-17-es mellék), illetve a teleknefm@bekes.police.hu e-mail címen.