Skip to main content

Visszavonási Határozat

2011. január 15. szombat

 

Murony Község Önkormányzat

 

Polgármestere

5672 Murony Földvári u. 1.

Tel./Fax.: 66 / 427 – 369

E-mail :titkarsag@murony.hu

 

 

49/2011. iktsz.

Tárgy: I fokú belvízvédelmi készültség visszavonása

 

H A T Á R O Z A T

 

Murony  községben a belvízhelyzetben beállt kedvező  változásra  – figyelemmel a több napon keresztül tartó lassú olvadásra és a gravitációs  vízelvezetésre – a 2010. december 13-án 8,00 órától, a település teljes egészére kiadott

I. fokú belvízvédelmi készültséget, 2011. január 13-án 12,00 órától

visszavonom, a belvízvédelmi készültséget megszüntetem.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

Mint belvízvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező védelemvezető, tekintettel  a több napon keresztül tartó lassú olvadásra és a gravitációval történő vízelvezetésre a rendelkező részben foglaltak szerinti időponttal az I. fokú belvízvédelmi készültség visszavonásáról határoztam.

A határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§.(4) bekezdése, és annak végrehajtására kiadott, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 13-14.§.-ai, és a 10/1997. (VII.17.) KHVM. rendelet 19.§.(8) bekezdése alapján hoztam meg.

Murony, 2011. január 13.

Fekete Ferenc

polgármester

A  határozatról értesül:

1. Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5700 Gyula, Városház u. 26. sz.

2. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

3. Polgári Védelmi Kirendeltség 5630 Békés  Petőfi u.2.

4. Körösi Vízgazdálkodási Társulat 5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19

5. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsaba, Gyulai u. 61.

6. Lakosság a helyben szokásos módon ( honlap + hirdetőtáblák)

7. Irattár