Skip to main content

Belvizvédelmi Készültség II. fokúra csökkent

2010. december 10. péntek

 Murony Község Önkormányzat

Polgármestere

5672 Murony Földvári u. 1.

Tel./Fax.: 66 / 427 – 369

 E-mail: titkarsag@murony.hu

 

 

 

 

  1716-3 /2010. iktsz.

Tárgy: II. fokú belvízvédelmi készültség elrendelése Murony községben

 

H A T Á R O Z A T

 

 

Murony községben a szivattyúzások, átemelések és kotrások, illetve a kedvező időjárásra való tekintettel, a III. fokú készültség helyett a község

 

 

teljes belterületén II. fokú

 

 

belvízvédelmi készültséget rendelek el 2010 december 9.-én 11,00 órától.

 

Elrendelem, -irányításom mellett 5 fő közhasznú munkás alkalmazásával- a hivatal 1 db szivattyújának, 1 db traktorjának, és 1 db árokásó gépnek időszakosan bérben, illetve 2 db nagyteljesítményű szivattyú ugyancsak történő működtetését, illetve a folyamatos figyelést.

 

A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal dolgozói a hivatalban és a lakásukon készenlétet tartanak.

A védelemvezető a 06-20-99-66-898-es telefonszámon, míg a polgármesteri hivatal a 66-427-369-es telefonszámon érhető el.

 

 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Mint belvízvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező védelemvezető, a településen bekövetkezett kedvező változásra való tekintettel a 2010. december 3.-án elrendelt III. fokú készültséget a mai napon II. fokúra minősítem, mivel a lakóépületeket közvetlenül veszélyeztető belvízszint lecsökkent. Ugyanakkor a mezőgazdasági épületek és területek továbbra is veszélynek vannak kitéve, így a szivattyúzást és átemelést továbbra is indokolt folytatni.

 

A határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§.(6) bekezdése, és annak végrehajtására kiadott, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 13-14.§.-ai, és a 10/1997. (VII. 17.) KHVM. rendelet 19.§.(2) bekezdése alapján hoztam meg.

 

Murony, 2010. december 9.

Fekete Ferenc Zoltán

polgármester

 

 

 

A határozatról értesül:

 

1. Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5700 Gyula, Városház u. 26. sz.

2. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

3. Polgári Védelmi Kirendeltség 5630 Békés, Petőfi u.2.

4. Körösi Vízgazdálkodási Társulat 5700 Gyula, Munkácsy M. U. 19

5. ÁNTSZ Békéscsaba, Gyulai u. 61. sz.

6. Lakosság a helyben szokásos módon (honlap + hirdetőtáblák)

7. Irattár