Cookie felhívás

Közlemények


Kutyaoltás

2018. június 12. 9:03


H I R D E T M É N Y

Értesítjük Murony Község lakosságát, hogy

JÚLIUS 10-én 14-18 óráig

a Polgármesteri Hivatal udvarán kutyaoltás lesz. Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Oltás ára:            3 800.-Ft/kutya

Féreghajtó:            100.-Ft/10 kg

Mikrochip:        3 500.-Ft/kutya

Új oltási könyv:    500.-Ft/db

 

Pecén a zöldségesnél 2018. JÚLIUS 11-én 16-17 óráig lesz kutyaoltás.

Pótoltás:     Murony Polgármesteri Hivatal udvara.

JÚLIUS 20-án 14-17 óra

 

Tisztelt Ebtartók!

Az az eb tulajdonos, aki nem a meghirdetett időpontokban tesz eleget az évenkénti eboltási kötelezettségének, az 15 napon belül köteles az oltást bejelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, a változást követő 15 napon belül, a „Változás bejelentő adatlap” kitöltésével írásban bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XI.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.

Murony, 2018. május 22.

Fekete Ferenc Zoltán sk.

 polgármester

OLTÁS HÁZNÁL

JÚLIUS 11.-én 17.00 óra után


GDPR Adatvédelmi Tájékoztató

2018. június 7. 9:14


Adatkezelési Szabályzat

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a murony.hu honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt.

 

A murony.hu üzemeltetője, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A murony.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A murony.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli (ha van olyan) és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A murony.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot. Míg a kapcsolat felvételhez az adatvédelmi tájékoztatót és a felhasználási feltételeket.

Más weboldalakra irányító linkek

A murony.hu külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A murony.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

A cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni vagy letiltani, a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök, azon belül a Beállítások, azon belül az Adatvédelem beállításai alatt. Itt beállíthatja, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

 

A domain rendszere és működtetői által gyűjtött és kezelt adatok

Semmiféle adatgyűjtés és adatfeldolgozás nem történik sem a murony.hu rendszere, sem annak üzemeltetői által.

A murony.hu fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor megváltoztassa.

E nyilatkozat nem vonatkozik azon oldalakra, amelyek a murony.hu név-ról hiperlinkkel érhetők el!


Önkormányzati elektronikus ügyintézés

2018. május 21. 6:24


Murony Község Önkormányzata 2017. január 01-én csatlakozott az elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztését és kiterjesztését elősegítő kormányzati projekthez. A projekt keretén belül 2018. január 01-től  kapcsolódtunk az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtunk az állampolgárok és a vállalkozások felé. Az  önkormányzati hivatali portál felületen az alábbi ágazati ügyekben van lehetőség elektronikus ügy indítására:

  • Adóügy;
  • Általános vagy egyéb igazgatási ügyek;
  • Anyakönyvi ügyek;
  • Hagyaték;
  • Ipar-kereskedelem;
  • Szociális ügyek;
  • Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek.

Az ELÜGY – ASP Portálohp.asp.lgov.hu a kék színnel kiemelt szövegre kattintva érhető el.
Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál – ELÜGY

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu.

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!

 


Óvodapedagógus pályázat

2018. április 28. 8:11


Murony Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Murony Község Önkormányzata
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5672 Murony, Arany János utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodai – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czikkelyné Fodor Tünde nyújt, a
66427159 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Murony Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (5672 Murony, Földvári utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.murony.hu honlapon
szerezhet.

 


Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

2018. április 28. 8:09


FELHÍVÁS

Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor
hátrányos helyzetű fiatalok számára
A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez
azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi
hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor időtartama; 2018. július 15-től július 20-ig
Helyszíne; Remeteszőlős, Ady ligeti Rendészeti Szakgimnázium
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi
követelményekről. A tábor a résztvevők számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik;
• 2018 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy
szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfolyamot, vagy
• érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket.

 

Image


M44 Gyorsforgalmi út Tájékoztató

2018. április 20. 9:22


Tisztelt Lakosság!
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valamint a Duna Aszfalt Kft. tisztelettel
meghívja Önöket a M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közötti szakasz
kivitelezésével kapcsolatos lakossági tájékoztatóra.
A lakossági tájékoztató időpontja és helyszíne:
2018. május 03. (csütörtök), 16:00 óra
Vasutas Művelődési Ház
Békéscsaba, Andrássy út 79.
A 17,62 km hosszú M44 beruházás három részben, de egy ütemben épül. A szakaszok
műszaki paraméterei:
A” szakasz:
– M44 gyorsforgalmi út építése a 99+910 – 100+800 km. sz. közötti szakasz
– 44.sz. főút korrekciója az M44 felett külön szintű átvezetéssel 1500 m hosszban
– 5 párhuzamos földútszakaszl400 m hosszban
hírközlési hálózat és elektromos légvezeték kiváltása
Várható befejezés: 2019. IV. negyedév
,B” szakasz:
– M44 gyorsforgalmi út építése a 100+800 – 117+530 km. sz. közötti szakasz
– egy pár egyszerű pihenőhely Kétsoprony térségében
– 4644. j. út korrekciója az M44 felett külön szintű átvezetéssel 1000 m hosszban
– 44. és 47. sz. főutak közös szakaszának korrekciója, körforgalmú csomópont
építésével
– 4 földút átvezetés az M44 felett felüljáróval,1700m hosszban
– Csabai-csatorna keresztezése felüljáróval, Békéscsaba térségében
– 24 párhuzamos földút szakasz, összesen mintegy 12km hosszban
– ivóvízvezeték, gázvezeték, kis-, közép-, nagyfeszültségű légvezeték, hírközlési
hálózatok kiváltása, védelembe helyezése
Várható befejezés: 2020. II. negyedév
„C” szakasz:
– Fürjesi csomópont a 44. sz. főúthoz körforgalmú csomóponttal kapcsolódva
Várható befejezés: 2021. I. negyedév
A tájékoztatón lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.
A Lakossági Tájékoztató nem sajtónyilvános.
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mail cím: M44kb panasziroda@dunaaszfalt.hu telefonszám: 06-20-363-0368
További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu oldalakon


Hulladékszállítás 2018 ban

2018. április 19. 12:11


2018. hulladékszállítás
 kommunális Szelektív
/hó utolsó péntek/
zöld
10+2
lom
1 hét 05.jan
2 hét 12.jan
3 hét 19.jan 18.jan
4 hét 26.jan 26.jan
5 hét 02.febr 31.jan
6 hét 09.febr
7 hét 16.febr
8 hét 23.febr 23.febr
9 hét 02.márc
10 hét 09.márc
11 hét 16.márc
12 hét 23.márc 23.márc
13 hét 2018.03.30
helyett 03.29
márc 30 helyett
márc 23
14 hét 06.ápr
15 hét 13.ápr
16 hét 20.ápr 19.ápr
17 hét 27.ápr 27.ápr
18 hét 04.máj
19 hét 11.máj
20 hét 18.máj 17.máj
21 hét 25.máj 25.máj
22 hét 01.jún 02.jún
23 hét 08.jún
24 hét 15.jún
25 hét 22.jún 21.jún
26 hét 29.jún 29.jún
27 hét 06.júl
28 hét 13.júl
29 hét 20.júl 19.júl
30 hét 27.júl 27.júl
31 hét 03.aug
32 hét 10.aug
33 hét 17.aug 16.aug
34 hét 24.aug
35 hét 31.aug 31.aug
36 hét 07.szept
37 hét 14.szept
38 hét 21.szept 20.szept
39 hét 28.szept 28.szept
40 hét 05.okt 06.okt
41 hét 12.okt
42 hét 19.okt 18.okt
43 hét 26.okt 26.okt
44 hét 02.nov 03.nov
45 hét 09.nov
46 hét 16.nov 15.nov
47 hét 23.nov
48 hét 30.nov 30.nov
49 hét 07.dec
50 hét 14.dec
51 hét 21.dec
52 hét 28.dec 28.dec
53 hét 04.jan

A Muronyi Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése

2018. április 12. 13:44


Projekt címe: A Muronyi Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése

 

A projekt leírása:

A megvalósítás helyszíne, a 1200 lakosú Murony, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti “Kedvezményezett” Békési járásban helyezkedik el. A településsel közigazgatásilag határos Kamut község (mely Muronytól cca. 5,6 km-re található), amely a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint „átmenetileg kedvezményezett” település. A projekt keretében az energetikailag rossz állapotú Művelődési ház épülete kerül megújításra. A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melynek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor. A felújítás keretében 358 m2 felületen külső homlokzati szigetelés, valamint 426 m2 felületen födémszigetelés valósul meg. A homlokzati szigetelés során 15 cm vastagságban expandált polisztirol szigetelés kerül felhelyezésre, mely biztosítja a megfelelő hőszigetelést a fűtött teret határoló épületszerkezetek számára. A födémre 20 cm-es vastagságban Kőzetgyapot kerül leterítésre. A projekt keretében továbbá a nyílászárók is kicserélésre kerülnek 65,1 m2 felületen, így a korszerűbb és jobb hőátbocsátási tényezővel rendelkező nyílászárók tovább segítik az energetikai korszerűsítés hatékonyságát. Az elavult gázkazán cseréje is megtörténik a fejlesztés keretében. A helyére egy korszerű kondenzációs kazán kerül elhelyezésre. A kazáncsere mellett a hőleadói oldal

korszerűsítése is tervezett, melynek során termosztatikus szelepekkel ellátott új radiátorok is beépítésre kerülnek. A villamosenergia igény fedezésére egy 48 panelből álló napelemes rendszer is telepítésre kerül az épület tetőszerkezetére.

 

A megvalósítás helyszíne: 5672 Murony, Szarvasi utca 1/4. hrsz: 191/2

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01. -2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Pályázat: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00026

Kedvezményezett: Murony Község Önkormányzata

 

Megítélt összeg: 49.449.608 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt tervezett befejezése: 2019.04.01.


Rendezési Terv

2018. április 12. 12:24


Településszerkezeti terv módosítás
Murony M44-01.lbk
Jóváhagyott munkarésze
.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Településszerkezeti terv módosítás

KÖZLEKEDÉSI TERV

Szabályozási terv
M44 ÉS KÖRNYEZETE

HÉSZ egységes

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

 

TÁJRENDEZÉSI TERV

KÖZMŰ TERV

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI TERV

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV

BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ. 1.sz. melléklet

Hamvasztó és környezete

Szabályozási terv
M44 ÉS KÖRNYEZETE


Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

2018. április 10. 8:22