EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Közlemények


Meghívó-EK tájékoztató fórumsorozat

2017. április 8. 10:22


Tisztelt Agrárgazdasági kamarai tag! Ezúton tisztelette meghívom önt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara álétal tartandó 2017 évi Egységes kérelem beadsásához kapcsolódó azauza EMGA ból EMVA ból valamin a központi költségvetésből fionanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos Tájékoztató Fórumára

Meghívó-EK tájékoztató fórumsorozat

 


Játszótér használat

2017. április 4. 7:54


JÁTSZÓTÉR használatának szabályai

A Murony Község Önkormányzata tulajdonában lévő játszótér, az azon felállított eszközök rendeltetésének, / 14 éves korosztályig/ megfelelően

                                         ingyenesen használhatja.

1.) A játszótéri eszközök állagukban – a természetes elhasználódáson túli romlása-, rongálása nélkül használhatók.

2.) A játszótér nyitva tartása:

 8.00 – 19.00 óráig tart nyitva!

Nyitvatartási időn túl a játszótérre bemenni, kerítésen átmászni, ott tartózkodni TILOS!

3.) A játszótéren a közegészségügyi követelmények betartása érdekében szigorúan tilos kutyát, vagy más állatot bevinni, beengedni. Az esetlegesen bekerülő kóborállatok befogatása érdekében azonnal az önkormányzatot kell értesíteni.

4.) A játszótéren szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!

5.) A játszótéren kerékpározni, motorkerékpározni, focizni, mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos.

A fenti szabályok be nem tartása esetén hatósági eljárásnak van helye!

Fekete Ferenc Zoltán s. k.                                                  Dr. Baji Mihály s. k.

        Polgármester                                                                        Jegyző


Szemétszállítás

2017. április 4. 7:51


                                                                                                                      

Értesítem a lakosságot, hogy 2017. 04. 14. „Nagy Péntek” helyett

  1. 04. 15. szombaton lesz szemétszállítás.

                                           

Fekete Ferenc Zoltán

       polgármester

 


Alföldvíz közlemény – ütemezett hálózatmosatás

2017. március 28. 21:24


Ivóvízhálózat-mosatás Muronyban

   A mosatás időpontja.

Társaságunk 2017. március 28-tól 30-áig ütemezett ivóvízhálózat-mosatást végez Muronyban.

 

  Mit tapasztalhatnak a felhasználók?

A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak, illetve a nappali
időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a Muronyban élő
fogyasztók.
A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.

 

Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?

Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének megőrzése érdekében. A munkálatok több mint három hónapot vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz.

A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a vezetéket.

 

Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a csapból.

 

 

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

Alföldvíz közlemény – ütemezett hálózatmosatás – Murony

Alföldvíz plakát - ütemezett hálózatmosatás - Murony


SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉÉRT

2017. március 23. 14:06


0

 

A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a jó idő és a tavasz beköszöntével ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma. Hétvégéken, a kellemes tavaszi időjárás miatt sokan választanak szabadtéri programokat, szívesen végeznek kerti munkákat. Gyakoriak a szabadtéri főzések és a növényi hulladékégetések. A tél folyamán elszáradt növényi hulladékok, kiszáradt fák valamint szeles időjárás azonban különösen kedvez a szabadtéri tüzek terjedésének, amelyek a korábbi években Békés megyében is több ezer hektárnyi területet perzseltek fel. Az év ezen időszakában a tűzoltóságok vonulási statisztikájában drasztikusan megemelkednek az ilyen beavatkozások számai, a megye tűzoltó egységei megerősített szolgálattal dolgoznak.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a tűzesetek megelőzésére. Legyenek tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és az érvényben lévő tűzgyújtási szabályokra. (tűzgyújtás részletes tűzvédelmi szabályai letölthetőek www.bekes.katasztrofavedelem.hu weblapról)

Fontos, hogy külön szabályok vonatkoznak a belterületen végzett szabadtéri égetésre és a jellemzően külterületen végzett irányított égetésre. A belterületi szabadtéri égetést az önkormányzatok helyi rendelettel szabályozzák, az irányított égetés illetékköteles tevékenység, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a levegő védelméről szóló kormányrendelet szabályozza.

 

A szabadtéri égetés szabályiról:

Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

  • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
  • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor a tűzgyújtás tilos.
  • A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
  • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
  • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

 

Irányított égetés szabályairól:

 

  1. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Az OTSZ 225. § (1) meghatározza, hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. 226. § (1) „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet”.

Irányított égetés kérelem benyújtásához a MINTA letölthető honlapunkról: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/szabadteri-egetes-szabalyai

Az irányított égetés esetén a levegő védelméről szóló jogszabály rendelkezéseit figyelembe kell venni!

 

Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

 

Az engedélyezés tárgya

Minden külterületen végzett szabadtéri égetést, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

 

Kivétel:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

 

Az új szabályozás értelmében tűzvédelmi vonatkozásban megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése, kivéve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével. A 9. § (4) bekezdése kimondja, „a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.

 

Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó bejelentés érkezik, a bejelentőt tájékoztatják, hogy 2015. március 5. óta a szabadtéri külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

 

 

 

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


szorolap-Kéményseprés

2017. március 23. 14:04


Tisztelt kéménytulajdonos a hatályos törvény értelmében július elsejétől a kéményseprőipari tevékenységet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szervezete végzi a lakosság körében. Ettől a naptól a rendszeres időközönként elvégzett kéményfelülvizsgálat és tisztítás vagyis a sormunka ingyenes lesz.szorolap-Kéményseprés


Országos tűzgyújtási tilalom határozat

2017. március 23. 13:29


Országos tűzgyújtási tilalom határozat
Az ország teljes területén lévő erdökre és fásításokra valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre átmeneti időre jelen határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.

Országos tűzgyújtási tilalom határozat 2017-1

 


Vasúti pálya vegyszeres gyomirtása

2017. március 16. 9:13


A Miskolci Ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség területi zöldterület karbantartási egysége megkezdi a vegyszeres gyomirtást az alábbi program szerint.
A vonat tervezett indulása 5:30 befejezés napi program teljesítése.

img-316092804-1


Közlemény az általános iskolai beiratkozásról

2017. március 16. 9:00


Értesítem az érintett szülőket hogy a 2017/2018 as tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
április 20-án 8 tól 18 ig és április 21-én 8 tól 18 ig

img-314140212-1


Tájékoztató Rókák Veszettség elleni immunizálása

2017. március 13. 9:09


Az április 1. én kezdődő várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási kampány a FM NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.

 

img-309123845-1