EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Közlemények


termőföld haszonbérleti szerződés

2017. február 12. 9:07


kifüggesztés-1


Kiterjesztett megfigyelési körzet feloldása

2017. január 23. 9:44


A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságú jogkörében eljárva meghoztam az alábbi
határozatot. Békés Megye közigazgatási területének a 44-ers út 445 es út 4432 ers út 4428 as út Kardoskút, Munkácsy sor 4418 as út Békés-Csongrád megye határa 4642 es út által határolt részére és a BE/20/3544-2251/201. iktatószámú határozathoz mellékelt térképen meghatározott területeire magas patogenitású madárinfluenza betegség megállapítása miatt elrendelt kiterjesztett mewgfigyelési körzeti korlátozó intézkedéseket január 23. napjával feloldom.

32-54-1


Megfigyelési körzet ismételt kiterjesztése

2017. január 19. 19:27


32-25-1

 

32-25 térkép


Felhívás

2017. január 16. 9:21


Tisztelt Lakosság!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy jogszabályi előírás alapján az ingatlan tulajdonosának, vagy bérlőjének kötelessége az ingatlan előtt található járda teljes felületének folyamatos tisztán tartása, a járda hó – és síkosság mentesítése.

Aki a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, azzal szemben hatósági eljárás indítható.

 

Murony Község Önkormányzata


lakossági tájékoztató

2017. január 16. 8:03


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

11Égéstermék-elvezető (kémény) tisztításával és a tüzelő-, fűtő berendezések használatával kapcsolatos tájékoztatás.

– Az égéstermék-elvezetővel (kéménnyel) rendelkező tüzelő és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett – szilárd tüzelésű berendezés esetén legalább évente, gáz tüzelésű berendezés esetén legalább kétévente tisztított és ellenőrzött – kéményhez csatlakoztatható.

– A kémény, a tüzelő berendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést alkalmazni, hogy a hő a fűtőberendezés legnagyobb terhelése mellett se jelentsen gyújtási veszélyt.

– Éghető padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé nem éghető anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni.

– Hasznos tanácsok: a tüzelőberendezéseket évente ellenőriztessük, konyhai gáztűzhely használatakor szellőztessünk, gáztűzhelyet fűtés céljára ne használjunk, kihűlt fűtőberendezések üzembe helyezésekor a kémény átmelegedéséig szellőztessünk, valamint szerezzünk be szén-monoxidérzékelő berendezést.
– Az elektromos fűtő berendezések esetében figyeljünk oda, hogy eldőlés mentesen használjuk, éghető anyagtól olyan távolságra helyezzük el, hogy azt ne gyújtsa meg, illetve arra, hogy az elektromos hálózatra csatlakoztatás során lehetőleg hosszabbítót és elosztót csak olyat használjunk, amely arra alkalmas.

A szénmonoxid mérgezés megelőzése, tünetei és teendők mérgezés gyanúja esetén.

– A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, a levegőnél valamivel könnyebb, az esetleges mérgezés leggyakoribb lehetősége a nyílt égésterű tüzelőberendezésekkel ellátott helyiségekben van. A nem tisztított kémény, az erős külső szél, a teljesen szigetelt nyílászárók, valamint a szabadba vezetett szagelszívó használata elősegítik a mérgező gáz légtérbe jutását.

– A szén-monoxid mérgezés tünetei egyrészt az általános mérgezési tünetekhez hasonlóak, illetve van néhány speciális tünete pld. émelygés, fejfájás, hányinger, hányás, végtagok gyengesége, izomfájdalom, mozgásképtelenség, hallucináció, eszméletvesztés. Ellátás során mielőtt a helyiségbe lépünk gondoskodjunk az átszellőztetésről. A sérültet vigyük szabad levegőre, nyugtassuk, fektessük. Ha eszméletlen helyezzük stabil oldalfektetésbe, ha leállt a légzés végezzünk újraélesztést.

 


Kiterjesztett megfigyelési körzet módosítása

2017. január 16. 8:01


32-19-1

 

32-19-2


Békés Megyei Önkormányzat fogadóórája

2016. december 20. 7:27


HIRDETMÉNY

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot indított, minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a településen élők személyesen mondhassák el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk Békéscsabára, levelet írniuk vagy felvenniük a telefont. A személyes találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos kifejtésére alkalmat adó lehetőség, amivel érdemes élni. Ugyanakkor a polgármesterek, képviselők is eszmecserét folytathatnak a megyei elnökkel, alelnökökkel.

A Fogadóóra sorozat Békés megye településeit járja végig. Minden hónapban 1-1 települést vesz célba az elnök és a két alelnök, így három helyre látogatnak el egy naptári hónap alatt.

Muronyba Tolnai Péter alelnök úr látogat 2017. január 18-án (szerdán) 14 órakor, a lakosságot 15.00 órától várja Murony község Önkormányzat tanácskozó termében.

Murony, 2017. január 12.

 

 

                                                                                                 Fekete Ferenc Zoltán

                    polgármester


KSH adatfelvétel

2016. december 16. 19:51


ksh

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: KSH/11323-1/2016.

Előadó: Valach Csaba

Tárgy: Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

 

 

 

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!

 

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Murony településen, a KSH elnöke által 2017. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre
2017. január 1. és március 31. között.

 

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2229

Felnőttképzési felvétel

 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft., igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választottuk ki a statisztikai mintavétel reprezentativitásának szabályait követve. A válaszadás a kijelölt háztartásban élők számára nem kötelező, de részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az országról, régióról, településről készülő hiteles statisztikák előállításához.

 

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek  megfelelően járunk el.

 

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8 és 16.30 óra között a (1) 345 6714 telefonszámon adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtések módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást, elsősorban az Adatszolgáltatóinknak →Nyomtatványok → Önkéntes adatgyűjtések menüpont alatt.

 

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

 

 

Szeged, 2016. december 9.

 

 

                                                                                                   Kocsis-Nagy Zsolt

                                                                                                  főosztályvezető s.k.

 

 

Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztály

Cím: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10. | Postacím: 6701 Szeged, Pf. 410.

Telefon: (+36-62) 623-800 | Telefax: (+36-1) 345-8691

E-mail: info.szeged@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

 


Murony Álláshirdetés

2016. december 16. 19:44


Szeghalom Kistérsége Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
a”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Szeghalom kistérség egységes szociális és gyermekjóléti intézmény Murony Arany J. u. 8 családsegítő munkakör betöltésére.

Murony Álláshirdetés-1


Megfigyelési Körzet határozat

2016. december 16. 19:35


A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghozom az alábbi Határozatot.
Békés megye közigazgatási területének a 44-es út 445-ös út-4432-es út-4434-es út-4428-as út, Kardoskút, Munkácsy sor-4418-as út, Békés-Csongrád megye határa-4642-es út által határolt részére a mellékelt térkép alapján madárinfluenza betegség megállapítása miatt a korábbi kitörések során elrendelt megfigyelési körzetet kiterjesztem. A települések határán a fő közlekedési utakon “Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.
A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:
A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani.

3544-251-1

3544-251-2016 Békés_kiterjesztett körzet 12.13.