Cookie felhívás

Közlemények


A gyermekek jogainak világnapja

2019. november 19. 16:15


A gyermekek jogainak világnapját világszerte november 20-án ünnepelik. Az
ENSZ 1989. november 20-án fogadott el egyezményt a gyermekek jogairól, az
egyezményt Magyarország 1990. március 19-én írta alá. Magyarországon 1997-
ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját.
Az Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, amelybe mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. A gyermekjogok segítenek abban, hogy a gyerekek biztonságban és boldogan éljenek.
Három pillérre, a gondoskodás-ellátásra, a védelemre és a részvétel jogára épülnek. A gondoskodás-ellátás magában foglalja a
különböző erőforrásokhoz való hozzáférés jogát, de a szeretet, az önbecsülés, a tudás és a gyerekekben rejlő képességek kibontakozásához való jogokat is tartalmazza. A részvétel a gyermekeket érintő döntésekbe való beleszóláson túl, a véleménykinyilvánítás és érzelemkinyilatkoztatás jogát is biztosítja. A Magyar Rendőrség is folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztály védelmére, valamint áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzésére. Ennek egyik fontos színtere az iskola, ahol hatékonyan végezhető a baleset- és bűnmegelőzési tevékenység. A Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programjai a DADA és az ELLEN-SZER 1992/93-as tanév óta segíti az érintett populációt.


Áldozattá vált? Kérjen segítséget!

2019. november 19. 16:13


Közvetlenül (sértettként), vagy közvetett módon (pl. tanúként, családtagon keresztül) bárki
válhat bűncselekmény áldozatává. Ez lelki problémákat okozhat, illetve anyagi
nehézségekhez is vezethet. Az áldozatsegítő szolgálat személyre szabott felvilágosítást
nyújt az áldozatok alapvető jogairól, és az őket megillető egészségügyi, szociális
ellátásokról. Szükség esetén közreműködik az illetékes szervetekkel való
kapcsolatfelvételben, a bűncselekmény okozta trauma, érzelmi válság feldolgozásához
szakemberek bevonásával nyújt segítséget.
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az alapvető feltételek. Ehhez az áldozatsegítő szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek. A pénzügyi segély révén az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmény következtében kialakult anyagi krízishelyzet megoldását tudja – egyedi mérlegelés alapján – elősegíteni.
Az „áldozati helyzet” megállapítása alapján egyes hatóságok kedvezményes
szolgáltatásokat nyújthatnak. Ilyen lehet például az ellopott/megsemmisült személyi
okmányok költségmentes pótlása, illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma
megoldásához ügyvédi segítség biztosítása stb.
Az állami kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen
fizikai sértettje jogosult abban az esetben, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény
következtében súlyosan károsodott. Jogosult továbbá a hozzátartozó, eltartott, illetve az a
személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt
sértett eltemettetéséről gondoskodott és a segítségre jövedelmi viszonyai alapján rászorultnak
tekinthető.
Az áldozatsegítő szolgálat munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon
tájékoztatást tudnak adni arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az
ügyintézéshez.
Az igénybe vehető szolgáltatásokról részletesen az illetékes járási hivataloknál
(www.bekesijarasok.hu) tájékozódhat.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal
értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon!


Egészségügyi előadás

2019. november 14. 14:26


Kedves muronyi lakosok!

A tavaly megkezdett egészségügyi előadás
sorozat újabb napjához érkezünk
2019.11.19.-én délután 14.15-kor a
művelődési házban.

 

Az előadás témája: stroke-hoz vezető
betegségek, állapotok, a stroke tünetei.

 

Szeretnénk ezt egy jó hangulatú
főzőcskézéssel egybekötni.
Reggelire szánt kenegetni valókat
készítünk és kóstolunk.

 

Mindenkit szeretettel várunk:
Dr. Lázár Csilla és Pöszike


Áramszünet Várható

2019. november 4. 21:45


TISZTELT ÜGYFELEINK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY SZOLGÁLTATÁSUNK
MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT
HÁLÓZAT! MUNKÁK MIATT ÁRAMSZÜNET VÁRHATÓ:
2019.11.21 07:30-16:30
időszakban az alábbi területeken:
Murony
Bojtár utca 2., 1 . – 3.; Csabai út BIER NON-STOP Kft. ; Köles utca 2. – 8., 1 .
– 3.; Külterület 66/16; MÁV állomás 7.; Sztipicsjaras L; Tanya II. 2. – 60., 37.
– Öl 57/8.HRS; Tanya III. 2., 19/3. – 49.; Tessedik utca Magyar Államvasutak
Zrt. ;
Ady Endre utca 2. – 18.» 1, – 17,: Duna utca 2, – 20,, 1. – 19,; Dózsa György
utca 2. – 20., 3. – 7.; Honvéd utca 1.-35.; Juhász utca 2. – 14+, L; Kossuth
Lajos utca 2* – 32.; Rövid utca 2. – 14., 1.-9.; Szabó Dezső utca 2k – 28,, 1, –
17.; Verseny utca 2, – 10*, L – 41 ;; tanya 4. – 38., 3. – 167.;
Arany János utca 2. – 38,, 1 J – 125/6*; Békési utca 2, – 36., 1.-21.; Földvári
utca 2, * 12., 1.-21.; Levendula utca 2, – 42/B, L – 45,; Mokry utca 2. – 34,, I,
– 29,; Petőfi utca 2. – 20., 1.-19.; Rákóczi utca 2, – 36., 1,-45,; Szarvasi utca
2. – 326.. 1. – 19.; Áchim L. András utca 2, – 34., 1, – 33.; Őrház utca 2. – 20 VI,
3,-23.;
KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET!


Szociális Szén Közlemény

2019. november 3. 22:27


Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2019. november 5. naptól- 2019. november 29. napig
szociális szén iránti kérelmet lehet benyújtani Murony Község
Önkormányzatához.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.murony.hu).
Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt lakó
személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását: munkáltatói
igazolás, nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíj szelvény vagy
számlakivonat, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelem
igazolására szolgáló dokumentumot.

>>Kérelem Letöltése<<

Szociális szén támogatást csak egy kérelmező nyújthat be ugyanazon
ingatlan esetében, akkor, ha a szénnel való fűtés feltétele biztosított, és
a jogosultságot meghatározó jövedelemhatár család esetén a
mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250%-a, azaz 71.250-Ft,
egyedül élő esetén 350%-a, azaz: 99.750-Ft.

Az elbírásánál előnyben részesül, aki:
– a Gyermekvédelmi törvényben szabályozottan halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
– időskorúak járadékára, vagy
– aktív korúak ellátására, illetve
– lakásfenntartási támogatásra jogosult.

Murony, 2019. október 31.
Szegfű Gábor
polgármester

 


Toleranciát az éveknek

2019. október 31. 14:53


„Toleranciát az éveknek” elnevezéssel közlekedésbiztonsági rendezvényt hirdet a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság. A program célja, hogy felhívják – az egyik legveszélyeztetettebb korosztály – az idősebbek figyelmét a közlekedés veszélyeire és a balesetek megelőzésének lehetőségire.„Toleranciát az éveknek” elnevezéssel közlekedésbiztonsági rendezvényt hirdet a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság. A program célja, hogy felhívják – az egyik legveszélyeztetettebb korosztály – az idősebbek figyelmét a közlekedés veszélyeire és a balesetek megelőzésének lehetőségire.A figyelemfelhívó rendezvény 2019. november 27-én, Tarhoson a Közösségi Házban (Dózsa utca 2.) kerül megrendezésre, 09,00 órai kezdettel.

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Békési Rendőrkapitányság által szervezett rendezvényen a résztvevők hasznos ismereteket sajátíthatnak el az alábbi programok segítségével:

Előadások:

– Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása Békés megyében. A balesetek legfőbb okai, elkerülésének lehetőségei.Előadó: Pardi Ildikó r.alezredes a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára
– Az idősebbek balesetmentes közlekedését elősegítő hasznos tanácsok.
Előadó: Benkő Mihály, a Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Vezetője,
– Időskorban előforduló leggyakoribb sérülésekElőadó: Gyebnár József a Békéscsabai Mentőállomás mentőtisztje

KRESZ szabályainak felelevenítése szórakoztató formában.Elsősegélynyújtással kapcsolatos bemutatók.Részegszemüveg kipróbálásának lehetősége.Az idősek fórum keretében választ kaphatnak közlekedési témájú problémáikra, kérdéseikre.Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


Személyes biztonságunk és értékeink biztonsága

2019. október 30. 13:10


A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
· Fordítson kiemelt figyelmet háza, lakása bejáratának biztonságosabbá
tételére. Lehetőség szerint megerősített fa vagy fém ajtókat építtessen be.
A jó minőségű zár nagyobb védelmet is jelent!
· A biztonságot fokozhatja a hevederzár is. Az ablakokra szereltessen
redőnyt, rácsot. Kérje ki erről szakember tanácsát!
· A mechanikai védelem mellett célszerű elektronikai eszközöket is
használni. A riasztóberendezéseknek van visszatartó ereje, különösen
akkor, ha a riasztás egy vagyonvédelmi cég ügyeletére fut be.
· Szereltessen fel az ajtónyitást jelző készüléket vagy használjon
elektromos ajtóéket.
· Mindenképpen legyen a bejárati kapun, ajtón csengő. Célszerű mellé
kaputelefont szereltetni. Hasznos lehet, ha a kaputelefon képet is közvetít.
A lakás bejárati ajtaján lehetőleg legyen optikai kémlelő nyílás.
· A mozgásérzékelő világítás, illetve a házőrző kutya is nagyban hozzájárul
a megfelelő védelemhez.
· Hasznos lehet a személyi riasztó, amelyet ugyanúgy lehet viselni, mint
egy karórát.
· Amennyiben megoldható, a szomszédos házba be lehet kötni egy
jelzőcsengőt. Így ha bajba kerül, segítséget tud kérni szomszédjaitól.
· Visszatartó ereje annak is lehet, ha „Biztonsági cég által felügyelt terület”,
illetve hasonló feliratú matricát vagy úgynevezett „álkamerát” helyeznek
el jól látható helyen.
· Amennyiben lakókörnyezetükben látszólag céltalanul megjelenő
idegeneket látnak, figyeljék meg őket, az autóik rendszámát írják fel.
· Szükség esetén a 112-es egységes segélyhívón kérhetnek segítséget.
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály


Járda Pályázat

2019. október 25. 6:30


Tisztelt Pályázó !
Értesítjük, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című, MFP
BJA/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.08.30 09:22:21 időpontban benyújtott, 3019708932 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának
vizsgálata megtörtént.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 4 356 100 Ft,
azaz négymillió-háromszázötvenhatezer-egyszáz forint támogatásra jogosult.
A Támogatói Okirat a Magyar Államkincstár, mint Lebonyolító szerv által kerül kibocsátásra, és annak közlését követő 5. napig a támogatási
összeg kiutalásra kerül a pályázatában megadott számlájára.
Bízunk benne, hogy Magyarország Kormányának a Magyar Falu Program keretén belül nyújtott támogatása az Ön települését is vonzóbbá,
komfortosabbá teszi, és a helyi lakosság megelégedésére szolgál.
Munkájához és a pályázati célok megvalósításához sok sikert kívánunk!
Budapest, 2019.10.24


Röviden az árubemutatókról

2019. október 23. 14:33


Minden bizonnyal Önök is hallottak az árubemutatós kirándulásokról, esetleg részt
vettek árubemutatós cég által szervezett „ingyenes” egészségügyi szűrővizsgálatokon.
Ezeknek a célja rendszerint az, hogy a résztvevőknek valamilyen „csodás”
tulajdonsággal, „gyógyhatással” bíró, túlárazott terméket adjanak el. Az ilyen vásárlások
után a vevők nagy többsége becsapottnak érzi magát. A felesleges bosszúságok, nagyobb
problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat.
Az árubemutatók célközönségét az idős, nyugdíjas korú, betegséggel küzdő emberek
jelentik. Az árubemutatós tevékenységet folytató vállalkozások a korábbi években
jellemzően postaládákba bedobott szórólapokkal invitálták az érdeklődőket az előadás
helyszínére. A szórólapokon a termékbemutatót általában kirándulásokkal, vonzó
programmal és ebéddel kötötték össze. A részvételért cserébe még apró ajándékokat is
adtak. A szervező cégek a legtöbb esetben magányos időseket, nyugdíjasokat céloztak
meg, akik a kirándulás miatt úgy érezték, hogy cserébe „hálával” tartoznak. Ezért
megvásárolták a többnyire magas áron kínált termékeket, gyakran a helyszínen
közvetített hitelre. A legtöbb esetben olyan dolgokat vettek, amire valójában nem is volt
szükségük. Az ilyen bemutatókat rendszerint éttermekben, fogadókban, kultúrházakban
tartották meg. Az előadáson a termék gyógyhatására vonatkozóan tisztességtelen
tájékoztatást adtak, általában meglehetősen drága, a gyakorlatban semmilyen
gyógyhatással nem rendelkező termékeket mutattak be. Az ilyen, külső helyszíneken
vásárolt termékek esetében a jogszabály lehetővé teszi a vevő számára, hogy 14 napon
belül elálljon a szerződéstől, vagyis visszaadja a terméket a vállalkozásnak és
visszakapja a termék árát.
Az árubemutatókról szóló 2015 decemberében elfogadott törvénymódosítás három
lépcsőben kezelte a kérdéskört: az ingyenes juttatás reklámjának tilalmával, az
ügyfélszolgálati előírások bevezetésével és a bemutatókon a hitelközvetítés
lehetőségének a megszüntetésével. Az árubemutatókra vonatkozó jogszabályi
szigorítások miatt a jellemzően szórólapokon hirdetett külső, üzleten kívül szervezett
bemutatók száma lecsökkent.
Az árubemutatós cégek a jogszabályi szigorítások miatt, a megváltozott körülményekhez
alkalmazkodva a meghirdetett bemutatókat ma már elegáns magánorvosi rendelőknek
kinéző, bejelentett üzletekben tartják meg. Az árubemutatók szervezői jelenleg
leginkább telefonon keresik meg az érdeklődőket, vagy személyre szóló meghívót
postáznak. A telefonszámokat, címeket a vállalkozások korábbi bemutatókról,
ismerősöktől, a hatóságok által nem ismert módon szerzik be. Használatosak olyan
meghívók is, amelyek rejtvényt tartalmaznak és a helyes megfejtést beküldőknek
ajándékot ígérnek. Előfordult, hogy a fogyasztót azzal keresték fel telefonon, hogy
elmulasztotta visszaküldeni a neki címzett kérdőívet, ezért be kell fáradnia a megadott
címre, hogy pótolja a kérdőív kitöltését.

A bemutatókat az utóbbi időben többnyire
„szűrővizsgálatként”, „egészségnapként”,
„ingyenes állapotfelmérésként” hirdetik meg.
Az ilyen jellegű üzletek kialakítása, valamint
a fehér köpenybe öltözött alkalmazottak
szintén a fogyasztók megtévesztését
szolgálják, mivel a bemutatókon
közreműködő személyek nemhogy orvosi,
hanem egyéb egészségügyi végzettséggel sem
rendelkeznek. Az „egészségügyi vizsgálat”
mindig nagyon rossz eredményt állapít meg és
olyan, jellemzően erősen túlárazott terméket kínálnak megvételre, amely a vizsgálat
során feltárt „problémákra” nyújt megoldást. Természetesen minden esetben
kihangsúlyozzák, hogy a termékek pozitív hatást gyakorolnak az egészségre, de ezt nem
tudják bizonyítani. Az árubemutatók során az érdeklődőknek különböző lézerterápiás
készülékeket, lézeres agystimulátort, alvásrendszereket (takaró, párna, derékalj),
inframatracokat, ionizátorokat, segélyhívó okosórákat kínálnak megvételre.
Az esetek többségében az sem jelent akadályt, hogy nincs készpénz a
fogyasztónál. Előfordul, hogy ilyen esetekben a vállalkozás felajánlja, hogy
saját gépkocsiján bankba, bankautomatához kíséri vagy hazaviszi a vásárlót,
aki a lakásán fizetheti ki a termék – általában többszázezer forintos –
vételárát. Ez akár a beszerzési ár többszöröse is lehet.
Nagyon fontos különbség a külső helyszínen végzett értékesítéshez képest, hogy az
üzletben végzett kereskedelem esetén a vásárlót nem illeti meg a fentiekben említett
elállási jog, így tehát a kereskedő nem köteles a termék visszavételére és a vételár
visszatérítésére.
Kérjük, hogy ne dőljenek be a hangzatos ígéreteknek, magabiztos előadóknak! Az ilyen
„vizsgálatot” követően megvett terméktől ne várjanak gyógyulást vagy egészségi állapot
javulást. Bármilyen egészségügyi probléma esetén inkább forduljanak háziorvosukhoz.
Ha mégis megtörténik a vásárlás, mit a tehet vevő?
A vásárlást követően minden esetben kérjük, hogy forduljanak a fogyasztóvédelmi
hatósághoz, amely 2017-től a lakóhely szerinti járási hivatalokat jelenti. A járási
hivatalokban a hatósági eljárás megindítása mellett, az egyedi igényérvényesítéshez
szükséges békéltető testületi gyors és ingyenes eljárás megindításában is tudnak
segítséget nyújtani. Javasoljuk továbbá, hogy keressék fel a rendőrséget, ahol feljelentést
tehetnek.


Egyenlő bánásbód közlemény

2019. október 23. 14:28


Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallásivagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel
okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Csűri Gábor Békés megyei egyenlőbánásmódreferens ügyfélfogadását:
06 30/925-7454, gcsuri@gmail.com

Békés Megyei CsEÖH/Békéscsabai Család és Karrier Pont
5600 Békéscsaba, Sikonyi út 3., tel.: 20/3290201
2019.10.04. (péntek) 08:00-12:00, 2019.10.11. (péntek) 08:00-12:00,
2019.10.31. (csütörtök) 08:00-12:00
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete
5700 Gyula, Kulcs utca 7/a., tel.: 66/361767
2019.10.18. (péntek) 08:00-12:00
Polgármesteri Hivatal, Vésztő, 5530 Vésztő, Kossuth L.u.62.
2019.10.25. (péntek) 08:00-12:00

Egyenlő bánásmód– mindenkit
megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu