Cookie felhívás

Közlemények


Közlemény

2019. augusztus 24. 7:09KÖZLEMÉNY

2019. augusztus 12. 7:00


 


Értesítés személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás igényléséhez

2019. augusztus 8. 9:01


A személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén a 93/1990.(XI.21.) Korm. rendelet alapján folyósított, az önkormányzatok által megelőlegezett összegeket a központi költségvetés a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. sz. mellékletének 1,11. Önkormányzati elszámolások fc) alpontja alapján továbbra is megtéríti. A támogatás igénylésére szolgáló ÖNEGM felület megnyitásra került az önkormányzatok számára, amely elérhető a 2019 / IX. fejezet / A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /Működési célú támogatások/ Önkormányzati elszámolások/Szociális ellátások/ az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1 990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-a igénylésénekfedezetéül ütem alatt.
Az önkormányzatok igény benyújtási határideje: 2019. augusztus 16. Az önkormányzatok az ÖNEGM felületen az „A” jelű adatlapon nyújthatják be igénylésüket. A kinyomtatott adatlaphoz csatolni szükséges a kifizetés alapjául szolgáló – az illetékes kárpótlási hatóság által hozott- határozatok másolatát.

Békéscsaba, 2019. augusztus 06.

Tisztelettel:
Benkovics Ilona s. k.
államháztartási irodavezető

 


„Unokázós” csalás Ön hallott már róla?

2019. július 12. 10:16


Segítünk!
Ne váljon az „unokázós” csalások
áldozatává!
„Unokázós” csalás Ön hallott már róla?
A csalás lényege, hogy általában éjszaka unokájuknak
vagy más közeli hozzátartozójuknak, esetleg közeli
smerősüknek kiadva magukat hívják fel idegenek
vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen
okra, például tartozásra vagy balesetre hivatkozva
készpénzt, pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy:
a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek
elvenni, megszerezni;
telefonon keresik fel őket;

valamelyik fiatalabb családtagnak, adják ki
magukat, aki rossz (veszélyes, problémás)
helyzetben van éppen;
az is előfordulhat, hogy a fiatalabb családtag
ismerősének adják ki magukat és a családtagnak
kérnek pénzt;
az idősekre lelki nyomást gyakorolnak, a
bizalmukba férkőznek.
Mit tehet?
Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező
idegenekben, akár telefonon, akár személyesen
keresik meg Önt!
Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag,
hozzátartozó tényleg bajba került-e!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
megnevezett unokával, hozzátartozóval, mert így
tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a
rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály


Zseblopások megelőzése

2019. július 12. 10:15


Kérjük, fogadja meg a rendőrség tanácsait, hogy ne váljon
bűncselekmény áldozatává!
A zseblopások megelőzése érdekében javasoljuk:
A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan helyen tárolja, hogy ne lehessen
észrevétlenül hozzáférni, például kabát belső zsebében.
A kézitáskát tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség szerint szorítsa
a karja alá, többször ellenőrizze, hogy megvan-e.
Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát a bevásárlókocsiba, a kosár vagy a bevásárlótáska
tetejére! Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges!
Még jobban figyeljen, ha tömegben tartózkodik! Legyen gyanakvó, ha
oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják a ruháját, lábára lépnek!

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le a pénztárcáját vagy a
kézitáskáját a pultra!
Ha ruhát próbál, akkor se hagyja csomagjait őrizetlenül!
Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire képes
odafigyelni!
A PIN- kódot ne írja rá a bankkártyára és ne tárolja azzal együtt!

Ha a kódot nem tudja megjegyezni, úgy írja fel, hogy a
kártyával együtt ne tűnhessen el! A kártyát és a papírt, amelyen a
kód van, ne tárolja egy helyen! Amennyiben ellopták a bankkártyáját, azonnal tiltassa le!
Ha tetten érik a zsebtolvajt, hangosan kérjenek segítséget, és azonnal
hívják a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es számon!


BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁS

2019. június 25. 7:21


BIZTONSÁGOS
SZÓRAKOZÁS
6 SZABÁLYA
Mindig olyan társaságal menjen
szórakozni, akikben megbízik!
Amennyiben lehetősége van rá, hazafelé ne
egyedül közlekedjen!
Hazafelé lehetőleg kerülje a parkokat,
kivilágítatlan, elhagyatott helyeket!
Kizárólag annyi készpénzt vigyen
magával, amennyi feltétlenül szükséges!
Mindig figyeljen poharára!
Ha valamilyen tiltott, esetleg ismeretlen
szerrel kínálják, mondjon nemet, és hagyja
ott a társaságot!


Biztonságos utazás

2019. június 25. 7:15


Tanácsaink utazók, nyaralók részére: A tömegközlekedési eszközökön még rövid időre se hagyja őrizetlenül csomagjait,
azokat mindig tartsa testközelben!
A zseblopások elkerülése érdekében a telefonját, értékeit és okmányait ne tartsa a
nadrág farzsebében! Helyezze el olyan táskában, amit maga elé helyezhet, és
folyamatosan az ellenőrzése alatt tarthat!
Nagy értékű ékszert, készpénzt csak akkor vigyen magával az utazásaira, ha az
feltétlenül szükséges.
Amennyiben nyaralásra indul, a gépkocsija indító kulcsát soha ne hagyja őrizetlenül,
hanem értékesebb tárgyaival együtt helyezze el egy értékmegőrzőben! Kérjük, ne
feledje, a törölköző nem vagyonvédelmi eszköz! Az azzal letakart értékek nincsenek
biztonságban!
Csomagoláskor a laptopot, tabletet ne tegye külső, könnyen elérhető rekeszekbe!
Repülőn, buszon, vonaton – lehetőség szerint – a kézipoggyászában vigye magával a
mobileszközeit!
Szállodában javasolt a szobában található széfben tárolni az értékeket,
mobilkészülékeket!
Ha lehetőségük van rá, kérjék meg ismerőseiket, hozzátartozóikat, hogy rendszeresen ellenőrizzék lakóhelyét,
postaládáját időközönként ürítsék! Kerékpárral történő közlekedéskor ügyeljenek a biciklik kötelező
felszereléseinek és a megfelelő vagyonvédelmi eszközök meglétére!
Gépjárművel történő közlekedés során a gyermekekre vonatkozó
KRESZ előírások betartása életeket menthet!
A közösségi médiában lehetőség szerint csak utólag posztolja ki 
élményeit, fotóit!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, az észlelést követően azonnal
értesítse a rendőrséget, és kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon!


ARATÁS tájékoztató anyag

2019. június 21. 19:06


T Á J É K O Z T A T Ó a Békés Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóság, Önkormányzatok, tűzoltó egyesületek, Békési Önkormányzati Tűzoltóság, mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők és a lakosság részére a mezőgazdasági erő- és munkagépek aratásra való felkészítéséről, valamint az aratás és a tarló és növényi hulladék égetésének szabályairól.
(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben (továbbiakba OTSZ)
foglaltak szerint.)
I. Bevezetés
A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Békés megyében is
ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma. Hétvégéken, a kellemes időben sokan
választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát végeznek, esetleg elszáradt növényi
hulladékot, tarlót és avart égetnek. A szeles időjárás azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek
kialakulásához, melyek a korábbi években, megyénkben több ezer hektárnyi területet
perzseltek fel.
A vonulási adataiban figyelhető meg, hogy a száraz időszakokban, illetve az aratás környékén drasztikusan megemelkedik a beavatkozások száma, a megye tűzoltó egységei gyakran
megerősített szolgálattal dolgoznak. A tűzesetek számát a hatékony megelőző munka mellett
az időjárás is hatással van.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés Megyei Tűzmegelőzési
Bizottság és a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség ezért fokozott odafigyelést kér a
lakosságtól!
Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és a
tűzgyújtási szabályokra! A tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom. II. Betakarítást megelőző gépszemle
Egész évben kiemelt figyelmet kell fordítani az erő- és munkagépek megfelelő műszaki
állapotára. A megfelelő műszaki állapot a betakarítást megelőző időszakra még fokozottabb
figyelmet, odafigyelést igényel, mivel egy esetlegesen az erő- és munkagépben, vagy a nem
megfelelő műszaki állapotának köszönhetően az erő- és munkagép környezetében (szikrafogó
hiánya, üzemanyag-, olajfolyás, olajsár, stb.) keletkezett tűz a munkagép kiégéséhez,
megsemmisüléséhez vezethet, illetve a keletkezett tűz a környezetében található lábon álló
gabonában, erdőkben, állatvilágban, épített környezetben, ember életben tetemes károkat
okozhat. Ezért kiemelten fontos az ilyen tüzek megelőzése, illetve a már kialakult tüzek
időben történő megfékezése.
A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db
21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a
betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során
használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak
tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A
műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell
helyezni.
Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése
után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és
szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén
megtisztítani.
A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától
legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes
területen.
Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával
jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén
nem végezhető.
Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos
terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető
hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor
3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető,
villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb
munkát nem végezhet.
A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak
olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve
gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától
rendszeresen meg kell tisztítani. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az
1000 m2-t. III. A betakarítás során használt gépjárművek előírásai
A betakarításban részt vevő járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó
készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány
tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
Az éghető folyadékot az aratás helyszínére szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés
után közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a
tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.
A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást
nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
Az éghető folyadékot szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló
helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok
bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű
villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot lefejteni, a
gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a
gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos. IV. Az aratás szabályai
A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. A
learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el
kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. Gabonatáblán
dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. Az aratás idejére a
gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet
lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő
mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. V. Szérű, rostnövénytároló, kazal
A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső
tárolási egység és a környező
– robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára,
tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
– egyéb építményektől legalább 100 méter,
– vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,
– közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és
– nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti
távolság háromszorosa, de legalább 20 métertűztávolságot kell tartani.
Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két
kazal közé kerüljön.
A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20
méter távolságot kell biztosítani.
A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles
védőszántással kell körülvenni.
Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható
meg.
A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A
sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot
kell biztosítani. VI. A terményszárítás szabályai
Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és
annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a
felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell
venni. VII. Dohányzás
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben,
szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak,
feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
Amennyiben további kérdése merül fel a szabadtéri tűzgyújtás, illetve a kalászos betakarítás
szabályaival kapcsolatban, kérem, keresse fel az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
katasztrófavédelmi hatósági osztályát.
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
Tel: 06/66 549-471
Fax:06/66 322-188
e-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu


III.negyedévi hulladékszállítási rend- illetve ügyfélfogadási rend

2019. június 21. 19:04


 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

– Murony-

– hulladékszállítás –

 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:                5672 Murony, Földvári utca 1.

Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

 

2019. július 2019. augusztus 2019. szeptember Nap megnevezése Időpont
16. 13. 10. Kedd 13:30-14:30h

 

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon:          +36/66/447-150

E-mail-ben:        ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Postai úton:        5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Személyesen:      5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Zrt.

Murony III.negyedév:


HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE

2019. június 13. 11:38


HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE

 

Általános tudnivalók

 

 • Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában!
 • Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is! Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink felfrissítésére.
 • Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást!
 • Lehetőleg éjjel szellőztessünk!
 • Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
 • Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtó­gázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.
 • Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen pró­báljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába.
 • Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett!
 • A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellőzhet.
 • Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi előnyökről.

 

Étkezési tanácsok

 

 • Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem sza­bad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mel­lett fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk.
 • Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek be a megfelelő ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is.
 • Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettől!
 • Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyü­möl­­csökben gazdag (kerüljük a „magyarosan” fűszeres nehéz hús­é­te­leket!).
 • A forró napokon még most is kedvenc a behűtött gö­rög­dinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll.
 • Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket. Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.

 

 

 

 

Öltözködési tanácsok

 

 • Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy melegben – átmenetileg – felejtsük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bő szárú nadrágokat, szellős blúzokat.
 • Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt!
 • Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe frottírból készült talpbetétet.
 • Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keretű napszemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához.

 

 

Tanácsok kisgyermekes családok részére

 

 • Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
 • Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60°C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne lévők hősokkot kapnak.

 

 

Orvosi tanácsok

 

 • Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyor­san emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetelű is lehet.
 • A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, a szapora pul­zus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudat­vesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedőbe is csavarhatjuk, miközben legyezzük.

 

 

Tanácsok a hőguta megelőzésére

 

 • A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvédő krémmel naponta többször is kenje be a bőrét.
 • Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.

 

 

Utazási, közlekedési tanácsok

 

 • Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg, még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill. strandolni indulnak.
 • A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének a légnyomását.
 • A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére vigyünk – ha lehet hűtő táskában – megfelelő mennyiségű folyadékot.
 • A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja.
 • A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők még inkább türelmetlenebbek, indulatosak,
 • A nyári időszakban meglévő jó útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet.
 • Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes két-három óránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.

 

 

Tanácsok strandoláshoz

 

 

 • A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el leginkább, azonban ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat.
 • Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral!
 • Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdőzéstől!
 • Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha nem menjen a vízbe!
 • Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne fürödjenek!
 • Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetőleg ne aludjon el!