EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Közlemények


SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉÉRT

2017. március 23. 14:06


0

 

A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a jó idő és a tavasz beköszöntével ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma. Hétvégéken, a kellemes tavaszi időjárás miatt sokan választanak szabadtéri programokat, szívesen végeznek kerti munkákat. Gyakoriak a szabadtéri főzések és a növényi hulladékégetések. A tél folyamán elszáradt növényi hulladékok, kiszáradt fák valamint szeles időjárás azonban különösen kedvez a szabadtéri tüzek terjedésének, amelyek a korábbi években Békés megyében is több ezer hektárnyi területet perzseltek fel. Az év ezen időszakában a tűzoltóságok vonulási statisztikájában drasztikusan megemelkednek az ilyen beavatkozások számai, a megye tűzoltó egységei megerősített szolgálattal dolgoznak.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a tűzesetek megelőzésére. Legyenek tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és az érvényben lévő tűzgyújtási szabályokra. (tűzgyújtás részletes tűzvédelmi szabályai letölthetőek www.bekes.katasztrofavedelem.hu weblapról)

Fontos, hogy külön szabályok vonatkoznak a belterületen végzett szabadtéri égetésre és a jellemzően külterületen végzett irányított égetésre. A belterületi szabadtéri égetést az önkormányzatok helyi rendelettel szabályozzák, az irányított égetés illetékköteles tevékenység, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a levegő védelméről szóló kormányrendelet szabályozza.

 

A szabadtéri égetés szabályiról:

Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

 • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
 • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor a tűzgyújtás tilos.
 • A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

 

Irányított égetés szabályairól:

 

 1. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Az OTSZ 225. § (1) meghatározza, hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. 226. § (1) „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet”.

Irányított égetés kérelem benyújtásához a MINTA letölthető honlapunkról: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/szabadteri-egetes-szabalyai

Az irányított égetés esetén a levegő védelméről szóló jogszabály rendelkezéseit figyelembe kell venni!

 

Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

 

Az engedélyezés tárgya

Minden külterületen végzett szabadtéri égetést, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

 

Kivétel:

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

 

Az új szabályozás értelmében tűzvédelmi vonatkozásban megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése, kivéve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével. A 9. § (4) bekezdése kimondja, „a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.

 

Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó bejelentés érkezik, a bejelentőt tájékoztatják, hogy 2015. március 5. óta a szabadtéri külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

 

 

 

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


szorolap-Kéményseprés

2017. március 23. 14:04


Tisztelt kéménytulajdonos a hatályos törvény értelmében július elsejétől a kéményseprőipari tevékenységet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szervezete végzi a lakosság körében. Ettől a naptól a rendszeres időközönként elvégzett kéményfelülvizsgálat és tisztítás vagyis a sormunka ingyenes lesz.szorolap-Kéményseprés


Országos tűzgyújtási tilalom határozat

2017. március 23. 13:29


Országos tűzgyújtási tilalom határozat
Az ország teljes területén lévő erdökre és fásításokra valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre átmeneti időre jelen határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.

Országos tűzgyújtási tilalom határozat 2017-1

 


Vasúti pálya vegyszeres gyomirtása

2017. március 16. 9:13


A Miskolci Ingatlankezelési és zöldterület karbantartási főnökség területi zöldterület karbantartási egysége megkezdi a vegyszeres gyomirtást az alábbi program szerint.
A vonat tervezett indulása 5:30 befejezés napi program teljesítése.

img-316092804-1


Közlemény az általános iskolai beiratkozásról

2017. március 16. 9:00


Értesítem az érintett szülőket hogy a 2017/2018 as tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
április 20-án 8 tól 18 ig és április 21-én 8 tól 18 ig

img-314140212-1


Tájékoztató Rókák Veszettség elleni immunizálása

2017. március 13. 9:09


Az április 1. én kezdődő várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási kampány a FM NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.

 

img-309123845-1


Védőnői pályázat

2017. március 8. 11:46


Murony Község Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Murony Község Önkormányzata

Védőnői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5672 Murony, Szarvasi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Védőnői, és iskolavédőnői feladatok ellátása Murony Község területén: nővédelem, várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe járó, tanköteles korú gyermekek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakképesítés,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • B kategóriás jogosítvány megléte,
 • a védőnői feladatok vállalkozási jogviszonyban történő ellátása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

– erkölcsi bizonyítvány,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Ferenc Zoltán nyújt, a 66/427-369 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Murony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5672 Murony, Földvári u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 03.06.

 


Tájékoztatás Igényelhető Edényzetek

2017. március 8. 11:43


SKMBT_22317012608240 (1)


Kiterjesztett megfigyelési körzet feloldása

2017. január 23. 9:44


A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságú jogkörében eljárva meghoztam az alábbi
határozatot. Békés Megye közigazgatási területének a 44-ers út 445 es út 4432 ers út 4428 as út Kardoskút, Munkácsy sor 4418 as út Békés-Csongrád megye határa 4642 es út által határolt részére és a BE/20/3544-2251/201. iktatószámú határozathoz mellékelt térképen meghatározott területeire magas patogenitású madárinfluenza betegség megállapítása miatt elrendelt kiterjesztett mewgfigyelési körzeti korlátozó intézkedéseket január 23. napjával feloldom.

32-54-1


Megfigyelési körzet ismételt kiterjesztése

2017. január 19. 19:27


32-25-1

 

32-25 térkép