Cookie felhívás

Közlemények


DAREH ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE MURONY

2019. április 16. 11:48


Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:                    5672 Murony, Földvári u. 1.

Polgármesteri Hivatal épületében

 

Ügyfélfogadási idő:                                 2019. április 23. (kedd)             13:30-14:30

 

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken érhető el a DAREH BÁZIS:

 

Telefon:               66/447-150

E-mail:                 ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Postai úton:        5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Személyesen:     5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6 (hétfő és szerda: 8:00-15:00; csütörtök:7:00-19:00)

 

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat


Felhívás Békéscsaba Nyári Tábor 2019

2019. április 11. 20:20


A Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal, a Népművészeti Egyesületek Szövetségével közösen
FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROKAT szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban XVIII. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR VII. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR XXIII. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA XXVI. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS XXVI. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ
XXX. DÉLALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR A népművészeti táborok célja a népi tárgyformálás, a népi kismesterségek területén dolgozó egyéni alkotók és alkotóközösségek vezetőinek képzése. A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még ismeretlen területeivel, illetve meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik. Szeretettel várjuk és látjuk Önt, érdeklődő munkatársait, barátait, gyermekeit a táborainkban.
A tábor egyik lakójának véleménye:
„Különösen tetszett, hogy a tábor szervezői a puszta kézművességen túl a szellemiséget is
megpróbálták sok sikerrel átadni. Érződik, látszik, hogy a tábor, ahogyan az egyesület is
elindult valahonnan, úton van és nemes célokat tűzött ki maga elé, amibe mi most a
lányommal belecsöppentünk, az már egy érett, szépen működő hitvallás a magyar népi kultúra
egy szeletéről. Kívánom Nektek, magunknak, hogy példátokat sokan megismerjék és évről
évre egyre több fiatal és még fiatalabb eljöjjön ebbe a táborba és szívügyének érezze a
magyar népi kultúra melletti kiállást. Reményt adott, hogy a Budapesten született, s felnövő
lányommal sikerült megízleltetni a népművészet és a benne lévő szépség csöppnyi falatkáját,
hiszen elmondása szerint szívesen jön majd ebbe a közösségbe máskor is.”
JELENTKEZÉS: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Pál Miklósné Telefon: 30/163-9673, 30/299-7789 E-mail: info@bmne.hu, Honlap: www.bmne.hu

Jelentkezési Lap

Adatkezelési tájékoztató


2019. április 7. Az Egészség Világnapja

2019. április 11. 8:02


1948-ban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Első Közgyűlése döntött az Egészség
Világnapja esemény létrehozásáról, azzal a céllal, hogy megemlékezzen megalakulásáról.
1950 óta az Egészség Világnapját minden évben április 7-én ünnepeljük.
Mit nevezünk emberi egészségnek és jól-létnek?
Globalizációs világunkban az információáramlás páratlan mértékben fejlődött, mára egy régen
bejárhatatlan bolygó egy apró faluvá zsugorodott, melyben a hírek szinte azonnal eljutnak a
lakókhoz. Lehetővé vált, hogy szinte globális szintű figyelemmel forduljunk bizonyos
betegségek felé, amelyek megelőzése, kialakulása, terjedése, gyógyítása jelentősen könnyíthető a
megfelelő tájékoztatással. forrás: semmelweis.hu
Az egészség tehát nem csupán cél, hanem mindennapjaink egyik erőforrása is, és csak
akkor fenntartható, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: 1. biológiai egészség: testünk megfelelő működése; 2. lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső
béke; 3. mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás; 4. érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése; 5. szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása.
Mindezeket összegezve az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki
és szociális jól-lét állapota, a szociális, a pszichológiai és az élettani rendszer folyamatosan
változó kölcsönhatásának pozitív eredménye A legújabb kutatások adatai alapján az egészségügyi szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy a szociális média használata negatív hatással van a fiatalok mentális
egészségére, ugyanis a serdülőkorban lévő gyerekek súlyos hangulatingadozásokat szenvedhetnek el a mértéktelen közösségi médiahasználat következményeként. A tapasztalatokat összegezve és a kutatások eredményeit figyelembe véve megállapítható, hogy napjainkban a szociális média már olyan térré vált, amely már alapvetően kapcsolódik a mentális egészséghez: mértéktelen használata hozzájárul a tizenévesek depressziójához, szorongásához és egyéb mentális egészségügyi problémáikhoz. Ezek a problémák gyakran bonyolultak és
széleskörűek, a játék vagy a szociális média oldalainak túlzott felhasználásától, a cyberzaklatásig, vagy akár az elégtelen érzelmekig is terjedhet. Osztályunk munkatársai évek óta azon fáradoznak, hogy a megyénkben működő programok és különféle szakjegyzetek segítségével az állampolgárok veszélyeztetettségét jogelméleti
ismeretekkel, reális és hiteles információk nyújtásával, valamint gyakorlati és tapasztalati
tanácsok közvetítésével csökkentsék. Folyamatosan törekszünk a preventív szolgáltatások
bővítésére, a lakossági kapcsolatok szélesítésére, és a közvetlen együttműködési formák
kialakítására.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen
segítséget a 112-es segélyhívó számon!


NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK

2019. április 2. 9:48


A nevelőszülő feladatai

 

 • Szeretet, biztonság-nyújtás, állandóság, következetesség.
 • Otthonában ellátja a gyermek gondozását, nevelését.
 • Biztosítja a gyermek szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartását.
 • Együttműködik a Szakszolgálat szakembereivel, a Gyámhivatallal, a gyermekvédelmi gyámmal.
 • Elősegíti a gyermek visszakerülését vér szerinti családjához.

Amit biztosítunk:

 • Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, mely – TB ellátásra, valamint  nyugdíjellátáshoz a szolgálati idő megszerzésére jogosít.
 • A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanács-adója folyamatosan segíti munkájában.
 • A gyermek gyermekvédelmi gyámja segíti a gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja törvényes képviseletét, vagyonának kezelését.
 • A nevelőszülő díjazása az alapdíjból (bruttó 44 700 FT), és a kiegészítő díjból (bruttó 29 800 Ft/gyermek ) áll.
 • Szakmai megbeszélések, továbbképzések

További tájékoztatás, jelentkezés: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – Levélcím: 5600 Békéscsaba, Degré u.59. Fax.: 06/66/530-231

Kisné Fekete Marianna –szakmai vezető 06 66/530-220/267 mellék. E-mail cím: nszhbekes@fago.hu

Sevella Ilona – FIX  koordinátor E-mailcím: sevella.ilona@fago.hu

 

További  információkkal, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére

munkanapokon 8 órától 16 óráig

 

 

 

 

 

 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

5600 Békéscsaba Degré u. 59.

 

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek

A nevelőszülők nemes hivatásáról kevesen tudnak.

A következőkben tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás folyamatáról, tájékoztatunk a nevelőszülők feladatairól, hivatásuk végzésének feltételeiről. Bízunk abban, hogy az információk segítenek Önöknek abban, hogy döntést hozzanak, és sok ideiglenesen családvesztett gyermeknek tudjanak otthont, és boldog gyermekkort biztosítani.

 

Nevelőszülő az lehet, aki:

 • Magyar állampolgár, illetve bevándorolt, vagy
 • Menekültként elismert személy;
 • Büntetlen előéletű
 • életévét betöltötte; a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb;

(Az előző két ponttól a gyermekkel rokoni kapcsolatban álló személyeknél el lehet térni)

 • Fizikai és lelki állapota, valamint a körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására,
 • A jelentkező családjának az egy főre jutó bruttó jövedelme eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegét (legalább 28.500,- Ft)

 

A nevelőszülővé válás folyamata

 1. A Békés Megyei illetékességű leendő nevelőszülő bemutatkozó levélben, vagy személyesen jelentkezik a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál, mint a Nevelőszülői hálózat működtetőjénél.
 2. Békés Megyében ez a cím: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 5600 Békéscsaba Degré u. 59.
 3. A nevelőszülői hálózat szakemberei környezettanulmányt készítenek a jelentkező otthonában.
 4. A jelentkezőnek formanyomtatványon igazolnia kell az egészségi és fizikai alkalmasságát háziorvosi – esetleg szakorvosi véleménnyel.
 5. A jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel vett részt (amely a 28 órás döntés- előkészítő és a 32 órás nevelőszülői tanfolyamból áll) és vállalja a képzés költségét a 30. 000,- Ft / fő önköltséget, amely két részből tevődik össze: , a 60 órás tanfolyam díja családonként 25.000,-Ft, a tankönyv díja családonként: 5000,-Ft. További költség a pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja amely személyenként: 5.000,- Ft (Ezt a felkészítő tanfolyamot a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat biztosítja.)
 • A jelentkezőnek a házastársa, illetve az élettársa az elhatározáshoz hozzájárul, és a felkészítő tanfolyamon eredményesen vesz részt, amely számára ingyenes.
 • Amennyiben sikeresen elvégezte a nevelőszülői tanfolyamot, és Önhöz a gyámhivatal gyermeket helyezett el, vállalnia a kell, hogy két éven belül megszerzi a 240 órás KOP képzést
 1. A foglalkoztatási jogviszonyhoz és a működési engedélyeztetéshez a résztvevőknek be kell nyújtani egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és az elhelyezésre szolgáló épület használati jogcímét bizonyító okiratot (tulajdoni lapot).
 2. A tanfolyam sikeres elvégzése után nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermekeket. Általában egy- két gyermeket, saját gyermekkel együtt maximum hat fő gyermek nevelkedhet egy családban. Amennyiben a szakemberek és Önök együtt megtalálták azt a gyermeket, akinek az Önök családjára van szüksége, akkor a Szakszolgálat a meglévő szakvélemények alapján elhelyezési javaslatot tesz az illetékes Gyámhivatalnak. A gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezéséről a Gyámhivatal határozatot hoz, és ennek alapján kerülhet a gyermek ténylegesen a nevelőcsaládba. / Mindezek után az adott gyermek vonatkozásában írásos megállapodást kötnek a nevelőszülővel.
 3. A gyermek elhelyezését követően a nevelőszülő természetesen nem marad egyedül, a nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadója folyamatosan segíti őt munkájában, támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében. A gyermek gyermekvédelmi gyámja figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja törvényes képviseletét, vagyonának kezelését. A nevelőszülőnek módja van még továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken is részt venni.

 

A nevelőszülő feladatai

 • Otthonában ellátja a gyermek gondozását, nevelését –az egyéni gondozási – nevelési terv alapján.
 • Gondoskodik a gyermek megfelelő iskoláztatásáról (amennyiben szükséges, speciális foglalkoztatásáról is)
 • Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre.
 • Biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel, hozzátartozóival való kapcsolattartását a Gyámhivatal határozatának megfelelően.
 • Elősegíti a gyermek visszakerülését vérszerinti családjához, hozzátartozóihoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését,
 • Vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását,
 • Együttműködik a Szakszolgálat szakembereivel,
 • A tevékenységet ellenőrző Gyámhivatallal,
 • A gyermekvédelmi gyámmal és tájékoztatja őket munkájáról.

 

A nevelőszülői gondozás finanszírozása

 

 • 01.01-től a nevelőszülő és a működtető között nevelőszülői foglalkoztatási            jogviszony jön létre, mely TB ellátásra, valamint a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzésére  jogosít.
 • A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.
 • Alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 30%-a illeti meg, minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.
 • Az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg.
 • Fenti jogszabályok értelmében a nevelőszülőt évben megillető alapdíj havi összege: bruttó 44.700,- Ft ( a minimálbér 30%-a) napi összege: 1.490,- Ft (a havi összeg 1/30-ad része)
 • Minden nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta a minimálbér 20%-a (bruttó: 800,-Ft) illeti meg.
 • Az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a ( bruttó: 450,-Ft) illeti meg.
 • A nevelőszülőt arra az időszakra, ameddig a gyermeket saját háztartásában neveli, – a gyermek ellátását szolgáló – havi nevelési díj, valamint ellátmány illeti meg.

A havi nevelési díj a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a (nettó 34.200,-Ft), sérült, tartósan beteg gyermek esetében 140 %-a (nettó 39.900,-Ft), és a speciális ellátást igénylő gyermek esetében 150 %-a (nettó 42.750,-Ft). Az ellátmány összege a különböző kategóriáknak megfelelően a havi nevelési díj 25 %-a, melyet a nevelési díjjal együtt havonta folyósítunk. Ezen összegeket a gyermek szükségleteinek megfelelő, teljes körű ellátására kell fordítani.

 

A nevelőszülői gondozással kapcsolatos részleges jogi információk megtalálhatók:

 • évi XXXI. Törvény Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Magyar Közlöny 1997/39. sz.)
 • A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 • 513/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
 • 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a család napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
 • 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 

További információkkal, bővebb tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére munkanapokon 8 órától 16 óráig, telefonon és személyesen egyaránt.

 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Levélcím: 5600 Békéscsaba Degré u. 59.

Fax: 06-66-530-231

 

Kisné Fekete Marianna: 06-66/530-220/267 mellék

/Szakmai vezető/

Email cím: nszhbekes@fago.hu

Sevella Ilona:

/Fix koordinátor/

Email cím: sevella.ilona@fago.hu

 


MÁV Vegyszeres Gyomírtás Tájékoztató

2019. április 1. 8:45



Bankkártyával is biztonságban! -útmutató a biztonsághoz

2019. április 1. 8:42


A bankkártyáját soha ne hagyja őrizetlenül, és ne felejtse a vásárlás utáni pakolás közben sem
a pulton! Fizetés után rutinszerűen tegye el pénztárcájába, irattartójába, mintha csak
készpénzt használna!
A kártyán szereplő adatok ismeretében bárki visszaélhet a bankkártyájával, ezért elvesztése
esetén azonnal tiltassa le!
Ne legyen a segítségére a tolvajnak azzal, hogy lehetővé teszi az adatok megismerését. Sokan írják a PIN-kódot is a telefonjukba, és sajnos erről az elkövetők is tudnak. A cédulákra, kártyatokra feljegyzett PIN-kód nem csak a mi dolgunkat könnyíti meg, hanem a tolvajokét is. A PIN-kód
kizárólag ránk tartozik. Ha a bankautomata kijelzőjén nincs ellenző, vagy kérésünk ellenére a
tranzakció közben is a közelünkben maradnak, takarjuk el a számlapot, amikor a kódot beütjük.
Lehetőség szerint más ne lássa, hogy mennyi pénzt vettünk fel.
A „profik” nem leskelődnek, inkább egy apró kamerát szerelnek az ATM-re, mely rögzíti a
PIN-kódot. Olyan készülékeket is elhelyezhetnek, amely lehetővé teszi a kártya másolását.
Érdemes azonban körülnézni, hiszen ezen egészen apró eszközök, nem a terminál részei, ám
kellő körültekintéssel észrevehetőek. Ellenőrizze a bankkártya behelyezésére szolgáló
kártyakiadó, valamint a pénzkiadó nyílást és a billentyűzetet. Ha bármilyen változást,
ismeretlen, új alkatrészt fedez fel rajtuk, ne kezdjen pénzfelvételbe, és értesítse a bankot! Ha
bizonytalan az ATM kezelésével kapcsolatban, kérje meg családtagját, hogy kísérje el, és
segítsen Önnek!
A bankkártya jogilag nem átruházható, de biztonsági okokból sem praktikus odaadni bárkinek. Családtagok
számára igényeljünk társkártyát. A modern biztonsági rendszerrel ellátott PayPass bankkártya a legtöbb helyen
úgy teszi lehetővé a fizetést, hogy a kártyát egyetlen percre sem kell kiadni a kezéből. Ez a kártya néhány
centiméteres távolságból, a másodperc töredéke alatt lebonyolítja az adatátvitelt. Azonosítja,
feldolgozza a tranzakciót, és biztonságosan megtörténik a fizetés.
Állítson be vásárlási limitet! A PayPass vásárlásnál 5 ezer forintig nincs szükség a PIN-kód megadására.
Bankkártyánkat akkor se engedjük elvinni, ha egy étteremben arra hivatkoznak, hogy a
leolvasó az irodában van. Ha nincs mobil kártyaleolvasó, javasoljuk, hogy személyesen vigye
oda bankkártyáját a leolvasó készülékhez.
Kockázatos, ha internetes vásárlásait, átutalásait nyilvános hozzáférhetőségű hálózaton keresztül intézi.
Lehet ez internetes kávézó, vagy akár több kolléga által használt számítógép is. Ha ez mégis elkerülhetetlen,
akkor is lépjen ki az alkalmazásból, még akkor is, ha csak rövid időre kell felállnia a számítógép mellől. Ne feledje, internetes vásárlás alkalmával a kereskedők soha nem kérnek PIN-kódot!
Ha baj van, minél előbb tiltsa le a bankkártyáját a bank ügyfélszolgálati telefonszámán, amit
érdemes a noteszében tartani, vagy a mobiltelefonjába menteni.
Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, és kérjen
segítséget a 112-es segélyhívó számon!


Érettségi utáni képzések

2019. március 25. 9:08



TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

2019. március 25. 9:05


TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
2019. 1. negyedév – Murony Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5672 Murony, Földvári u. 1.
Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő: 2019. január 2019. február 2019. március Időpont 29. (kedd) 26. (kedd) 26. (kedd) 13:30- l’4:30h
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
66/447-150
ugyfelszolgalat@grnkft.hu 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. \
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. \
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)


Megye Futás

2019. március 25. 9:00



HÁZI KOMPOSZTÁLÁS A KEVESEBB HULLADÉKÉRT, SZEBB KERTEKÉRT

2019. március 25. 8:59


HÁZI KOMPOSZTÁLÁS A KEVESEBB HULLADÉKÉRT, SZEBB KERTEKÉRT

A házi komposztálÁs előnyei

 

HULLADÉKBÓL TÁPANYAG?

KOMPOSZTÁLÁSSAL LEHETSÉGES!

 ADATLAP-KOMPOSZTÁLÓ-EDÉNY-IGÉNYLÉSÉHEZ

A hulladéklerakók üzemeltetése, a hulladék elszállítása is sok energiafelhasználással jár, ami CO2 kibocsájtással jár, mely fokozza az üvegházhatást, rombolja bolygónk klímáját. Miért dobnánk ki olyan anyagokat, amik értékesek számunkra?

A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik, melyek komposztálhatók, azaz lényegében – a különböző szerves anyagok (pl. levágott fű, falevél, gallyak, növény nyesedékek, faforgács, faapríték, stb.) – termőfölddé alakíthatók. A komposztálás során a növények számára felvehető és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusz tartalmú komposzt keletkezik, mely javítja a talaj szerkezetét és minőségét.

 

MIÉRT JÓ A TALAJNAK A KOMPOSZT?

 • A komposztban lévő humuszanyagokban a tápanyagok olyan formában vannak jelen, hogy azt a növények könnyen fel tudják venni.
 • A komposztnak köszönhetően javul a talaj szerkezete, ami segíti a talaj levegőzését.
 • A komposzt sötét színe segíti a talaj felmelegedését.
 • A komposzt vízmegkötő képességének köszönhetően javul a talaj vízháztartása.

 

A HÁZI KOMPOSZTÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

 • Komposztáló edényzet
 • Metszőolló, ágvágó – a komposztálóba kerülő zöld- és élelmiszer hulladékok aprítására.
 • Rosta – az elkészült komposzt átrostálására.

 

 

MI KERÜLHET A KOMPOSZTÁLÓBA:

 

A HÁZTARTÁSBÓL A KERTBŐL
  Nyers zöldségek, levelek a konyhai feldolgozásból   Lomb korlátlan mennyiségben, kivéve diófa, amit csak korlátozottan és előrothasztás után lehet komposztálni
  Gyümölcsök, magok, gyümölcshéj   Levágott fű, lehetőleg kiszárítva vagy előrothasztva egy külön rekeszben
  Olajos magvak   Apróbb gallyak, alaposan felaprítva egy-egy vékony rétegben
  Nyers gabona és liszt   Faforgács (gallyak, ágak aprítása után)
 Kávé, tea (akár a szűrőpapírral együtt is)   Kizárólag fahamu (szén vagy gyújtóspapír hamuja ne kerüljön közé)
 Fűszer- és gyógynövények
  Tojáshéj
  Papíráruk, natúr (tojástartó, karton, hullámpapír), de csak korlátozott mennyiségben
  Növényevő állatok ürüléke

 

 

 

 

MIT NE HELYEZZÜNK A KOMPOSZTÁLÓBA!

 

A HÁZTARTÁSBÓL A KERTBŐL
×      Nem tisztán növényi ételmaradékok ×      Fenyőfa tűlevelek és ágak, tuja jellegű növények levelei, ágai
×      Hús, csont, állati eredetű ételmaradékok ×      Építési törmelék
×      Záptojás ×      Követ
×      Cigarettacsikk ×      Tégla- és cserépdarabok
×      Pelenka  
×      Gyógyszerek, vegyszerek, egyéb veszélyes hulladékok  
×      Fémek, üvegek, műanyagok – ezek a szelektív hulladékgyűjtő edénybe valók  
×      Festett és/vagy fehérített papírok (magazinok, irodai papír, stb.) – ezek a szelektív hulladékgyűjtő edénybe valók  
×      Állati tetemek  
×      Húsevő állatok ürüléke  
×      Textíliák  

 

FONTOS!

 

Az edényeket ne tegyük ki folyamatos napsugárzásnak, mert a lebomlási folyamat lelassul. Az edényzetet esővédett helyen célszerű elhelyezni, mert a túl sok nedvesség rothadást idéz elő és a komposzt esetén a lebomlás a cél.

Általánosan elmondható aranyszabály, hogy a „zöld” hulladékok és a konyhai anyagok mellé mindig keverjünk „barna” hulladékot is, azaz avart, faaprítékot, fűrészport, fakérget. Az egyes típusokat rétegezzük egymásra és enyhén locsoljuk be őket, így a komposztálóba elhelyezett anyagokat könnyebben átjárja a levegő és gyorsabban képződik a komposzt.

A komposztot időnként át kell forgatni, a hulladékot aprítva helyezzük a komposztálóba, az elkészült komposztott felhasználás előtt célszerű átrostálni.

 

KOMPOSZTÁLÓ EDÉNY IGÉNYLÉSE:

 

 • Személyesen, vagy meghatalmazott útján az ügyfélszolgálaton
 • Postai úton, az igénylésnek a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.).
 • Elektronikusan a kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu e-mail címen
 • Telefonon történő igénylést NEM fogadunk el!

 

A komposztáló edény átvételének feltétele: használati megállapodás megkötése a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt-vel.

 

 

GONDOLJUNK A JÖVŐNKRE, ÓVJUK KÖRNYZETÜNKET!

 

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 

Tisztelt Lakosság!

A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik, melyek komposztálhatók, azaz lényegében – a különböző szerves anyagok (pl. levágott fű, falevél, gallyak, növény nyesedékek, faforgács, faapríték, stb.) – termőfölddé alakíthatók. A komposztálás során a növények számára felvehető és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusz tartalmú komposzt keletkezik, mely javítja a talaj szerkezetét és minőségét.

 

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet 300 literes komposztáló edények ingyenes használatba adására.

Komposztálók igényelhetőek: 2019. március 18-tól – 2019. április 15-ig

Komposztáló edény iránti igénylésben meg kell jelölni az igénylő nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, állandó lakóhelyét, komposztáló edény elhelyezésének helyét (amennyiben nem az igénylő állandó lakóhelyén lesz elhelyezve az edényzet). Az igénylőlap letölthető a https://www.dareh.hu/_bazis/ugyintezes/ menüpontjából.

Az igénylés benyújtásának módja:

 • Személyesen, vagy meghatalmazott útján a területileg illetékes ügyfélszolgálaton,
 • Postai úton, az igénylésnek a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.),
 • Elektronikusan a kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu  e-mail címen,
 • Telefonon történő igénylést NEM fogadunk el!

A komposztáló edény átvételének feltétele: használati megállapodás megkötése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel.

A postai és elektronikus úton beérkezett igények feldolgozását követően az igénylő számára megküldött használati szerződést aláírva, postafordultával kérjük visszajuttatni a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.).

 

Az igényelt komposztáló edények ütemezett kiszállítására 2019 áprilisától kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy a komposztáló edények átvétele díjmentesen történik.

Komposztáló edényigénylésével kapcsolatban bővebb információ a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. területileg illetékes ügyfélszolgálatán, vagy az alábbi e-mail címeken kérhető: kozpontugyfelszolgalat@dareh.hu

 

Békéscsaba, 2019. március 7.

Tisztelettel:

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

                                                                                   Nonprofit Zrt.