Cookie felhívás

Közlemények


Bursa felhívás

2017. október 11. 9:06


Murony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot.

Pályázati adatlap letölthető: www.emet.gov.hu
Benyújtási határidő: 2017. november 7.

Fekete Ferenc Zoltán

      polgármester

 


EKS Távvezeték Felújítási Munkálatok

2017. október 3. 8:08


Tárgy: A „Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték alapjainak felújítása” megnevezésű projekt munkálatainak bejelentése
Tisztelt Dr. Baji Mihály Jegyző Úr!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk 2017. szeptember 20-tól megkezdte a távvezeték felújítási munkálatait. A munkavégzés előre láthatóan 2017. december 31-ig fog tartani. Az elvégzendő feladat a Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték meghatározott oszlopait érinti.
A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:
EKS Service Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 24-28.
A kivitelező helyszíni munkavezetője:
Ceglédi Imre; EKS Service Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 24-28. tel: +36-30-221-7075
Felkérjük Önöket, hogy a helyben szokásos módon jelen értesítésünket közzétenni, és az esetlegesen Önöknél jelentkező károsultakat a megjelölt címre irányítani szíveskedjenek.

 


CO ÉS KÉMÉNY tájékoztató

2017. szeptember 13. 17:28


A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire. Minden fűtési szezonban hallani kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigyeléssel, a vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével azonban mindezek elkerülhetőek.

 1. Jogi szabályozás
 2. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (továbbiakban: Kstv.)
 3. § (4) „Sormunka keretében
 4. az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
 5. az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
 6. a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
 7. az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
 8. az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
 9. a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint
 10. a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

kell elvégezni.”

(7) „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari szolgáltatótól vagy a (11) bekezdés szerinti esetben a kéményseprő-ipari szervtől megrendelni.”

(11) „A kéményseprő-ipari szerv látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet megrendelés alapján költségtérítés ellenében az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó ingatlanok esetében is, ha a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató.”

 1. § (1) „Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha”
  1. olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik;
  2. tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.
  3. § (2) „Az ingatlan használója köteles”
 2. a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató a törvényben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani!
 3. a közvetlen tűz- és életveszélyre utaló szabálytalanság esetében a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni.
 4. következő ellenőrzésig megszüntetendő egyéb hibákra utaló szabálytalanságokat legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni.


Gázszolgáltatási Szünet

2017. szeptember 13. 17:05


KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználókat, hogy a FGSZ Földgázszáilító Zrt

2017.09.26.-án 08:00-12:00 óra óra közötti időszakban

Murony

településen összes m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználókat érintően az üzemeltetésében lévő földgázszállító/földgázelosztó* rendszeren gázszolgáltatási szünettel Járó karbantartási munkát végez.

Tisztelettel kérjük az érintett Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Dátum: 2017. június 22.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Diszpécser szolgálatának elérhetősége

4- 36 80 440 141

+ 36 80 820 141


Forgalomkorlátozási terv

2017. augusztus 22. 7:01


Forgalomkorlátozási terv a (Szolnok-Békéscsaba-Lökösháza vv. 743+71 hm)
Murony, 4644 jelű út 7+370 km szelvényben lévő vasúti átjáró karbantartás kivitelezési munkáihoz 2017.08.23/24 teljes lezárás 2017.08.24/25 teljes lezárás 2017.09.20/21 teljes lezárás 2017.09.21/22 teljes lezárás
20.00-07.00 óra között.

 

Terv id forgtech Murony 4644 7+370 km-1


Hőségriasztás

2017. augusztus 4. 5:34


Valamennyi Jegyző részére
Székhelyén
Tisztelt Jegyző Asszonyl
Tisztelt Jegyző Úr!
Tájékoztatom,  hogy  az  Országos  Meteorológiai Szolgálat  előrejelzése  és  az  EMMI  Klímaváltozás  és
Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai
ajánlása  alapján  az  országos  tisztifőorvosi  feladatokért  felelős helyettes  államtitkár  az  ország  egész
területére vonatkozóan
   2017augusztus 01-én (kedd) 00.00 órától 2017. augusztus 04-én (pénteki 24.00 óráig III, fokú
                                         hőségriasztást adott ki l
Az előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról újabb tájékoztatást küldünk.
Ennek hiányában a riasztás 2017. augusztus 04.-én 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.
Békéscsaba, 2017. augusztus 01.
jegyzoknek 08.01. 3.fokú

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is

2017. július 15. 8:13


Vigyázzunk értékeinkre nyáron is-1


ORFK Tájékoztató anyag

2017. július 15. 8:13


NOVA e-aláírás

NOVA e-aláírás


Otthon Biztonságban? Hírlevél

2017. július 15. 8:12


Hírlevél 2017. június-1


Biztonságban utazás közben ORFK szóróanyag

2017. július 15. 8:11


NOVA e-aláírás

NOVA e-aláírás