Cookie felhívás

Közlemények


Téli Rezsi Felhívás

2018. augusztus 17. 7:02


HIRDETMÉNY

 

Murony Község Önkormányzata felhívja azon Tisztelt lakosainak figyelmét, akik nem részesültek a téli rezsicsökkentés keretén belül nyújtott 12.000-Ft összegű támogatásban, hogy igénylőlapot nyújthatnak be a polgármesteri hivatal szociális irodájában.

Az igénylőlap kérhető a polgármesteri hivatalban, vagy letölthető: www. murony.hu

Igénybejelentő nyilatkozat

Benyújtási határidő: 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Fekete Ferenc Zoltán

      polgármester


Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatás lakossági igényléséről

2018. augusztus 8. 12:54


Tájékoztató
a kéményseprő ipari szolgáltatás lakossági igényléséről
IDŐPONTRA LEHET HíVNI A KéMéNYSEPRőKET A CSALáDI HáZAKHOZ!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos
ingatlanban) élők előre egyeztetett időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése nem kötelező, de a biztonság
érdekében javasolt.


TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT !

2018. július 22. 22:20


TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT !

Békésen és a Békési Járás területén az EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő részeként működik. Az EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA a prevenciós célú egészségfejlesztés és egészséges
életmódra nevelő programjaival várja a Békési Járás településeinek (Békés, Bélmegyer,
Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos) lakosságát.

Ingyenes Szolgáltatásaink:

 Egészségnapok, szűrőprogramok szervezése
 Egyéni állapotfelmérés
 Testmozgást ösztönző közösségi programok
 Egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok
 Szív-és érrendszeri betegek klubja
 Cukorbetegek klubja
 Daganatos betegek klubja
 Egészséges életmódklub
 Időseknek (60 év felettiek) szóló programok
 Szenvedélybetegek csoportja és mentálhigiénés problémákkal küzdők csoportja
 Mentálhigiénés tanácsadások, foglalkozások
 Kiégés-prevenciós program
 Iskolai érzékenyítő programok
 Szülői készségek fejlesztését szolgáló programok

Jelentkezés: az Egészségfejlesztési Irodában személyesen vagy telefonon
hétköznapokon Hétfő – Csütörtök 8:00 -16:00 óra között, Pénteke: 8:00 – 13:00 óra között
5630 Békés, Körösi Csoma u.14., 1. emelet
+36 20 422 8020
Email: bekesefi@gmail.com
Amennyiben ismer segítségre szoruló személyt, kérjük jutassa el hozzá felhívásunkat!
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
H-5630 Békés, Körösi Csoma u.14.
+36 (66) 411 -022 , +36 20 422 8020
Email: bekesefi@gmail.com

Amennyiben ismer segítségre szoruló személyt, kérjük juttassa el hozzá felhívásunkat!


Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál

2018. július 16. 12:05


Országos Mentőszolgálat

LEGYÉL HŐS!

Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál

Csatlakozz hozzánk, ha

– 18-22 éves vagy, és

– befejezted középiskolai tanulmányaidat és

– nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és

– nincs munkaviszonyod.

Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?

– gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01)  ingyenes!

– szakmaspecifikus nyelvi képzés                            ingyenes!

– karrier tanácsadás

Miért érdemes?

– 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed

költségeit is

– hordhatod a mentősök egyenruháját

– együttműködsz a mentésben

– motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz

– részvételedet pénzbeli jutalommal

honoráljuk.

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

További információk: http://toborzas.mentok.hu

A program eseményeit nyomon követni lehet: https://www.facebook.com/legyelhos/

 


Kutyaoltás

2018. június 12. 9:03


H I R D E T M É N Y

Értesítjük Murony Község lakosságát, hogy

JÚLIUS 10-én 14-18 óráig

a Polgármesteri Hivatal udvarán kutyaoltás lesz. Az oltási könyvet mindenki hozza magával.

Oltás ára:            3 800.-Ft/kutya

Féreghajtó:            100.-Ft/10 kg

Mikrochip:        3 500.-Ft/kutya

Új oltási könyv:    500.-Ft/db

 

Pecén a zöldségesnél 2018. JÚLIUS 11-én 16-17 óráig lesz kutyaoltás.

Pótoltás:     Murony Polgármesteri Hivatal udvara.

JÚLIUS 20-án 14-17 óra

 

Tisztelt Ebtartók!

Az az eb tulajdonos, aki nem a meghirdetett időpontokban tesz eleget az évenkénti eboltási kötelezettségének, az 15 napon belül köteles az oltást bejelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, a változást követő 15 napon belül, a „Változás bejelentő adatlap” kitöltésével írásban bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XI.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.

Murony, 2018. május 22.

Fekete Ferenc Zoltán sk.

 polgármester

OLTÁS HÁZNÁL

JÚLIUS 11.-én 17.00 óra után


GDPR Adatvédelmi Tájékoztató

2018. június 7. 9:14


Adatkezelési Szabályzat

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a murony.hu honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt.

 

A murony.hu üzemeltetője, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A murony.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A murony.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli (ha van olyan) és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A murony.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot. Míg a kapcsolat felvételhez az adatvédelmi tájékoztatót és a felhasználási feltételeket.

Más weboldalakra irányító linkek

A murony.hu külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A murony.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

A cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni vagy letiltani, a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök, azon belül a Beállítások, azon belül az Adatvédelem beállításai alatt. Itt beállíthatja, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

 

A domain rendszere és működtetői által gyűjtött és kezelt adatok

Semmiféle adatgyűjtés és adatfeldolgozás nem történik sem a murony.hu rendszere, sem annak üzemeltetői által.

A murony.hu fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor megváltoztassa.

E nyilatkozat nem vonatkozik azon oldalakra, amelyek a murony.hu név-ról hiperlinkkel érhetők el!


Önkormányzati elektronikus ügyintézés

2018. május 21. 6:24


Murony Község Önkormányzata 2017. január 01-én csatlakozott az elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztését és kiterjesztését elősegítő kormányzati projekthez. A projekt keretén belül 2018. január 01-től  kapcsolódtunk az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtunk az állampolgárok és a vállalkozások felé. Az  önkormányzati hivatali portál felületen az alábbi ágazati ügyekben van lehetőség elektronikus ügy indítására:

  • Adóügy;
  • Általános vagy egyéb igazgatási ügyek;
  • Anyakönyvi ügyek;
  • Hagyaték;
  • Ipar-kereskedelem;
  • Szociális ügyek;
  • Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek.

Az ELÜGY – ASP Portálohp.asp.lgov.hu a kék színnel kiemelt szövegre kattintva érhető el.
Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál – ELÜGY

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu.

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!

 


Óvodapedagógus pályázat

2018. április 28. 8:11


Murony Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Murony Község Önkormányzata
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5672 Murony, Arany János utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodai – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czikkelyné Fodor Tünde nyújt, a
66427159 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Murony Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (5672 Murony, Földvári utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.murony.hu honlapon
szerezhet.

 


Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

2018. április 28. 8:09


FELHÍVÁS

Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor
hátrányos helyzetű fiatalok számára
A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez
azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi
hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor időtartama; 2018. július 15-től július 20-ig
Helyszíne; Remeteszőlős, Ady ligeti Rendészeti Szakgimnázium
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi
követelményekről. A tábor a résztvevők számára térítésmentes.
A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik;
• 2018 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy
szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfolyamot, vagy
• érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket.

 

Image


M44 Gyorsforgalmi út Tájékoztató

2018. április 20. 9:22


Tisztelt Lakosság!
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valamint a Duna Aszfalt Kft. tisztelettel
meghívja Önöket a M44 gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közötti szakasz
kivitelezésével kapcsolatos lakossági tájékoztatóra.
A lakossági tájékoztató időpontja és helyszíne:
2018. május 03. (csütörtök), 16:00 óra
Vasutas Művelődési Ház
Békéscsaba, Andrássy út 79.
A 17,62 km hosszú M44 beruházás három részben, de egy ütemben épül. A szakaszok
műszaki paraméterei:
A” szakasz:
– M44 gyorsforgalmi út építése a 99+910 – 100+800 km. sz. közötti szakasz
– 44.sz. főút korrekciója az M44 felett külön szintű átvezetéssel 1500 m hosszban
– 5 párhuzamos földútszakaszl400 m hosszban
hírközlési hálózat és elektromos légvezeték kiváltása
Várható befejezés: 2019. IV. negyedév
,B” szakasz:
– M44 gyorsforgalmi út építése a 100+800 – 117+530 km. sz. közötti szakasz
– egy pár egyszerű pihenőhely Kétsoprony térségében
– 4644. j. út korrekciója az M44 felett külön szintű átvezetéssel 1000 m hosszban
– 44. és 47. sz. főutak közös szakaszának korrekciója, körforgalmú csomópont
építésével
– 4 földút átvezetés az M44 felett felüljáróval,1700m hosszban
– Csabai-csatorna keresztezése felüljáróval, Békéscsaba térségében
– 24 párhuzamos földút szakasz, összesen mintegy 12km hosszban
– ivóvízvezeték, gázvezeték, kis-, közép-, nagyfeszültségű légvezeték, hírközlési
hálózatok kiváltása, védelembe helyezése
Várható befejezés: 2020. II. negyedév
„C” szakasz:
– Fürjesi csomópont a 44. sz. főúthoz körforgalmú csomóponttal kapcsolódva
Várható befejezés: 2021. I. negyedév
A tájékoztatón lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.
A Lakossági Tájékoztató nem sajtónyilvános.
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mail cím: M44kb panasziroda@dunaaszfalt.hu telefonszám: 06-20-363-0368
További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu oldalakon