Cookie felhívás

Közlemények

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAI

2020. március 19. 17:27


A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAI
KÜLTERÜLETEN ÉS BELTERÜLETEN Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt emelkedik
a szabad területi tüzek száma. Idén eddig már hétszázharminc alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat, összesen csaknem nyolc és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Pest megyében kellett beavatkozni. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a
legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni: Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék). Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla). Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet. Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés. Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni. Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét. A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül- az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés bejelentésének és
végrehajtásának feltételeire vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése meghatározza, hogy: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen
lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos
AZ OTSZ 226. § (1) bekezdése értelmében: „Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az
ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az OTSZ 226 § (2) bekezdése kimondja, hogy: „Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell
jelenteni. ” (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.,
email: bekes.ugvelet@,katved,gov.hu. hivatali kapu: BEKESMKI) Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályokat, tűzvédelmi intézkedéseket az OTSZ 225- 228. §-ai tartalmazzák. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez irányított égetésre vonatkozó írásban megtett bejelentése más, jogszabályban- (például: a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 21. §-a szerinti)- előírt hatósági engedélyt nem pótol. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében belterületen is tilos szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály- így különösen önkormányzati rendelet- megengedi. Amennyiben a katasztrófavédelmi kirendeltségre, vagy a megyei műveletirányításra külterületi és belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, szükség esetén (pl: bejelentés hiánya, önkormányzati rendelet hiánya, önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő égetés) a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvet vesz fel. Abban az esetben, ha: 1 . belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, 2. külterületen égettek és nem tették meg a szükséges bejelentést, 3. nem tartották be az égetés tűzmegelőzési szabályait, 4. vagy tüzet idéztek elő akkor – tűzvédelmi szabály, egyéb jogszabály tűzvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén – a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a települési önkormányzat jegyzőjénél. Egyes esetekben a társhatóságok (pl: Környezetvédelem) értesítése is szükségessé válhat.
A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a tűzvédelmi szabálytalanságot elkövetővel szemben
a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja- mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a, illetve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, akkor ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az égetés során.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (4) bekezdése kimondja, hogy: „a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei,
fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”,
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Telefon: +36(66) 549-471
Hivatali kapu KRID azonosító: 413298798
E-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu