Cookie felhívás

Közlemények

Intézményünk Óvodáinak tervezett nyári zárva tartási időpontjai

2018. március 20. 11:32


Ikt. sz.: 1/2018.

Tárgy: Óvodánk tervezett nyári zárva tartási időpontja, óvodai beiratkozás tervezett ideje

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr, Murony Község Képviselő Testülete!

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”

A szülők számára a következő tájékoztatást kívánjuk nyújtani a nyári zárva tartás időpontjáról

Óvodák Tervezett nyári zárva tartás
Székhely:

Muronyi Önkormányzati Óvoda

5627 Murony

Arany János utca 3

2018. július 16.-augusztus 20.

 

Az 5 hét zárva tartási időre több ok miatt is szükség van évek óta, az egyik a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 30§ (4) szerint A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.

A másik ok pedig, hogy a  TOP 1.4.1-16 pályázat sikertelen elbírálása miatt, az 5 hét zárva tartási időben szeretnénk, ha az Önkormányzat biztosítana az óvoda belső helyiségeinek tisztasági festését, tekintettel arra, hogy évek óta csak a közösségi helyiségek tisztasági meszelése történik meg.

Óvodai beiratkozás tervezett ideje

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében, az idei tanévben az óvodai beiratkozásra 2018. május 2-3. között szeretnénk ha sor kerülne, kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a közleményt vagy hirdetményt tegye közzé a nagyközség honlapján.

Murony, 2018. 01.11.

intézményvezető