Cookie felhívás

Óvodavezetői Álláspályázat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9781Intézményi iktatószám: Mur/591-1/2023.ÁLLÁSPÁLYÁZATMURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATApályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretébenóvodavezetőMunkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és azintézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmaivezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezésekés az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben … Bővebben: Óvodavezetői Álláspályázat