Cookie felhívás

Közlemények

GALLYAZÁSSAL A ZAVARTALAN ÁRAMSZOLGÁLTATÁSÉRT

2022. október 26. 5:16


GALLYAZÁSSAL A ZAVARTALAN ÁRAMSZOLGÁLTATÁSÉRT
Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. arra törekszik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás folyamatos és
zavartalan legyen. A villamosenergia-hálózaton fellépő üzemzavarok jelentős részét a villamos hálózat
biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak okozzák. Ezért nélkülözhetetlen a villamos
hálózat biztonsági övezetének tisztán tartása, a növényzet biztonsági ritkítása, ami a hatályos törvényi
rendelkezések értelmében az ingatlantulajdonos kötelessége.
Az elektromos vezetékek környezetének, a biztonsági övezetnek a tisztán tartásával megelőzhetők a rö-
vid idejű áramkimaradások, az elhúzódó üzemzavarok és a fákkal kapcsolatos áramütéses balesetek.
Az
ingatlantulajdonos kötelessége, hogy figyelemmel kísérje, az ingatlanján lévő fák és magas növények
nincsenek-e túl közel az elektromos vezetékekhez, és hogy szükség esetén gondoskodjon a növényzet
eltávolításáról.
A lakossági ügyfeleket ellátó kisfeszültségű hálózat esetén a biztonsági övezet határa a
vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mért 1 méteres távolság. A gallyak a vegetációs időszakban
0,3 méterre közelíthetik meg a vezetéket.
Amennyiben az ingatlantulajdonos a kötelezettsége ellenére sem végzi el a közcélú villamos hálózatokat
veszélyesen megközelítő fák kellő mértékű gallyazását, a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás biztosítása érdekében az MVM Démász szerződött gallyazó partnereivel elvégezteti azt. Az ily módon elvégzett
gallyazást az ingatlantulajdonos tűrni köteles.
Fontos azonban tudni, hogy az ingatlan csatlakozóvezetékének környezetét érintő gallyazást az MVM Démász gallyazó partnerei csak a közterület határáig
végzik el. A csatlakozóvezeték ingatlanhatáron belüli szakaszát az ingatlantulajdonos köteles – illetve
jól felfogott érdeke is – karbantartani.
Gallyazó partnereink rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással
és a szükséges felszereléssel, a végeredmény azonban nem feltétlenül ugyanolyan, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el. Az elosztónak ugyanis a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás a
fő szempontja. Gallyazó partnereink a légvezetékek biztonsága érdekében a fák ágait minden esetben a
jogszabályban előírt mértékig távolítják el, figyelembe véve az adott fafajta növekedési ütemét. Belterületen
a levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodik.
Külterületen gallyazó partnerünk a nyesedéket nem szállítja el, annak elszállítására és felhasználására az
ingatlan tulajdonosa jogosult.
Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, fatelepítéskor figyelembe venni, és a vezetékek közelébe csak olyan fákat ültetni, amelyek az évek múlásával sem veszélyeztetik az elektromos hálózatot.
Az elektromos hálózatra alacsony kockázatot jelentő fajok: őszibarack, birs, gömbjuhar, gömbkőris, gömbakác, tiszafa, bukszus, berkenyefajták.
Magasra növő fajok, amelyeket célszerű az elektromos hálózattól dőléstávolságon kívülre telepíteni: fenyő,
nyár, dió, mandula, cseresznye, meggy, szilva, alma, körte, sárgabarack, mogyorófa.
Javasoljuk, hogy a gallyazást a minden szempontból optimális eredmény érdekében az ingatlantulajdonos
végezze, vagy bízza gyakorlattal rendelkező, minősített szakemberre. Telefonos ügyfélszolgálatunkon (06
62 565 600, 1-es menüpont) tudunk adni elérhetőséget gallyazó partnereinkhez. A gallyazás költségét
mindig a szolgáltatás megrendelője viseli. Fontos tudni, hogy az élet védelme és a vagyonbiztonság meg-
őrzése érdekében a gallyazás idejére feszültségmentesíteni kell az elektromos hálózatot, amit ebben az
esetben Társaságunk térítésmentesen biztosít.
Hatályos törvényi rendelkezések:
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) alapján az MVM Démász Áramhálózati Kft. a növények vegetációs
idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére.
A gallyazásról rendelkezik még a 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek
biztonsági övezetéről.
MVM DÉMÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA