Cookie felhívás

Településszerkezeti Terv módosítása

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete2022. június 27-én tartott nyílt testületi ülésénekjegyzőkönyvéből:A Képviselő-testület 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag azalábbi határozatot hozta:54/2022. (VL27.) önkormányzati határozatMurony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aTelepülésszerkezeti Tervet az alábbiak szerint módosítja:Murony község Településrendezési Eszközeinek 2022. évimódosítása miatt Murony község településszerkezeti tervejelen határozat 1. sz. mellékletét képező az SZE-m/22 jelűszerkezeti tervrészlet szerint módosul.