Skip to main content

» 2022 » július

2022. július 25. hétfő
2022. július 6. szerda
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 27-én tartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 54/2022. (V…