Cookie felhívás

Közlemények

Óvoda Ajánlatkérő

2022. április 28. 8:42


Murony Község Önkormányzata, mint fenntartó ajánlattételi felhívást tesz közzé a
fenntartásában működő, érvényben lévő rendelet előírásainak megfelelő en az alábbi
intézmény számára a 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025-ös tanévekben óvodatej biztosítása
céljára.
Az ajánlatkérő
Murony Község Önkormányzata, 5672 Murony, Földvári utca1.
Az ajánlattétel tárgya
A rendeletben meghatározottak szerint óvoda- és iskolatej biztosítása az alábbiak szerint, az
alábbi intézményben:
intézmény neve
Intézmény címe
OM azonosító
Muronyi Önkormányzati Óvoda
5672 Murony, Arany János utca 3
202541
termékkör teljes/félzsíros tej
gyümölcsdarabos joghurt
ömlesztett sajt
Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje
Az ajánlatot formailag és tartalmilag az érvényben lévő rendeletben meghatározottakkal
összhangban kell elkészíteni.
Egyéb rendelkezések: Az ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a bármikor módosíthatja
(bármely pl.: adat, jogszabály stb.), valamint elállhat az ajánlatkéréstő l.
Az ajánlat beadásának helye: Murony Község Önkormányzata, 5672 Murony, Földvári utca 1.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2022. május 10 . 9:00 óra
Az ajánlatot zárt borítékban,egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírással ellátva,
valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani a fenti címre. A borítékra kérjük ráírni:
„Óvodatej”, továbbá a pályázó nevét és címét.
Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Murony Község Önkormányzata, 5672 Murony, Földvári utca 1.; 2022. május 10. 09:00 óra,
melyre ezúton hívjuk meg az ajánlattevő ket.
Murony, 2022. április 28.