Cookie felhívás

Beíratkozás

Gyulai Tankerületi KözpontIktatószám: TK/035/00386-1 /2022KÖZLEMÉNYa Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák1. évfolyamára történő beiratkozásrólA Gyulai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC tv. (atovábbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, a nevelési-oktatási intézményekműködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31 .) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1 ) bekezdésealapján … Bővebben: Beíratkozás