Skip to main content

Kihülés Veszély

2012. február 1. szerda

Figyelem! Kihűlés veszély!

A téli hideg idő beálltával veszélyben a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!

A legveszélyeztetettebbek a kistelepülésen élő időskorúak, közülük is elsősorban az alacsony jövedelműek.

Az idős személyek többsége nem rendelkezik olyan jövedelemmel, mely minden esetben megfelelően fedezné a rezsiköltségek összegét. Éppen ezért alig fűtött, esetleg fűtetlen lakásban is kénytelenek élni, mely bizonyos idő után az egészségi állapot romlásához vezet.

Kérjük a hozzátartozókat és azokat az állampolgárokat, akik közelében idős személyek élnek, hogy látogassák gyakrabban őket, és próbálják meg felhívni figyelmüket a veszélyekre.

Próbálják meg biztosítani idős hozzátartozójuk részére az alapvető ellátást, főként akkor, ha a betegségéből kifolyólag nem tudja elhagyni a házát. Amennyiben erre nincs lehetőség (pl. távolabbi településen él a hozzátartozó), vásároljanak be elegendő tűzifát, élelmiszert, gyógyszert, stb., ami biztosítja néhány napig az ellátásukat.

A kihűlés megelőzésében fontos szerepet játszanak a személyes szolgáltatást nyújtó alapellátások, a megfelelő jelzőrendszer (ami magában foglalja a különböző egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézményeket), a rendszeres családlátogatás, valamint a megfelelően célzott, hatékony pénzügyi támogatás (akár tüzelőtámogatás, akár lakásfenntartási támogatás formájában).

A rendőrség – a jelzőrendszer részeként – a társszervekkel közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, valamint együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.

A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő személy, mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól.

Az állami intézményeken és civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses haláleseteket megelőzzük. Mindenki segíthet, ha több figyelmet fordít a környezetében élőkre, elsősorban a magányosan élő idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra.

Amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, ill. jelezze a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. sz.

/fax: 66/523-707, 523-701 BM: 33/23-17, BM FAX: 24-66

E-mail: teleknefm@bekes.police.hu