Cookie felhívás

Közlemények

Szociális Szén Közlemény

2019. november 3. 22:27


Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2019. november 5. naptól- 2019. november 29. napig
szociális szén iránti kérelmet lehet benyújtani Murony Község
Önkormányzatához.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.murony.hu).
Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt lakó
személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását: munkáltatói
igazolás, nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíj szelvény vagy
számlakivonat, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelem
igazolására szolgáló dokumentumot.

>>Kérelem Letöltése<<

Szociális szén támogatást csak egy kérelmező nyújthat be ugyanazon
ingatlan esetében, akkor, ha a szénnel való fűtés feltétele biztosított, és
a jogosultságot meghatározó jövedelemhatár család esetén a
mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250%-a, azaz 71.250-Ft,
egyedül élő esetén 350%-a, azaz: 99.750-Ft.

Az elbírásánál előnyben részesül, aki:
– a Gyermekvédelmi törvényben szabályozottan halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
– időskorúak járadékára, vagy
– aktív korúak ellátására, illetve
– lakásfenntartási támogatásra jogosult.

Murony, 2019. október 31.
Szegfű Gábor
polgármester