Cookie felhívás

Közlemények

Egyenlő bánásbód közlemény

2019. október 23. 14:28


Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallásivagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel
okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Csűri Gábor Békés megyei egyenlőbánásmódreferens ügyfélfogadását:
06 30/925-7454, gcsuri@gmail.com

Békés Megyei CsEÖH/Békéscsabai Család és Karrier Pont
5600 Békéscsaba, Sikonyi út 3., tel.: 20/3290201
2019.10.04. (péntek) 08:00-12:00, 2019.10.11. (péntek) 08:00-12:00,
2019.10.31. (csütörtök) 08:00-12:00
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete
5700 Gyula, Kulcs utca 7/a., tel.: 66/361767
2019.10.18. (péntek) 08:00-12:00
Polgármesteri Hivatal, Vésztő, 5530 Vésztő, Kossuth L.u.62.
2019.10.25. (péntek) 08:00-12:00

Egyenlő bánásmód– mindenkit
megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu